O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

22-01-2024

Autor: Świat Rolnika

Postulaty i cele strajku rolników 24.01.2024

postulaty rolników

Organizatorzy protestów rolniczych pod hasłem Europa to znaczy Uprawiać i Hodować zaplanowanych na 24 I 2024 wystosowali postulaty. Postulaty dostępne są tu: Postulaty i cele strajku rolników
Postulaty zostały podzielone na te dotyczące Unii Europejskiej oraz Polski          

Postulaty Europejskie
Dwa główne postulaty w ramach polityki unijnej dotyczą spraw związanych z Ukrainą. Protestujący będą się domagać przygotowania strategii akcesyjnej Ukrainy do Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa z podziałem na sektory. Sprzeciwiają się niekontrolowanemu importowi towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i innych krajów poza unijnych niestosujących norm UE!
Chcą, także rewizji Wspólnej Polityki Rolnej oraz nowej strategii dla rozwoju
rolnictwa w Unii Europejskiej!

Postulaty dotyczące Polski.
Podzielono je na 6 działów. Ziemia, hodowla, uprawa, przetwórstwo, środowisko, rynki rolne. Wśród nich znajdują się m.in. rozdysponowanie wśród rodzinnych gospodarstw rolnych ziemi powracającej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z tzw. Trzydziestek, odejście od pomysłów ograniczania lub zakazywania chowu i hodowli zwierząt w Polsce. Ponadto rolnicy domagają się ułatwień w realizacji inwestycji na obszarach wiejskich. Kolejne postulaty dotyczą ustanowienia sektora chowu i hodowli zwierząt, jako sektora strategicznego dla rozwoju gospodarki. Rolnicy domagają się też opracowania i wdrażania sektorowych planów rozwoju poszczególnych działów produkcji zwierzęcej. Chcą także przepisów ułatwiających sprzedaż bezpośrednio od rolników oraz lokalnych przetwórców w sieciach handlowych oraz utrzymania dopłat do paliwa rolniczego na poziomie 2 zł.

Dialog zamiast kłótni
Organizatorzy zapowiadają, że ich celem jest współpraca z rządem w oparciu o Zespoły Sektorowe/Problemowe z udziałem rolników, strony rządowej, administracji oraz ekspertów, jako przykład podają  Krajową Radę Wieprzowiny utworzoną przez 7 organizacji: NSZZ Solidarność RI, POLPIG, POLSUS, PZPNŚ, Wieprz Polski, Polskie Mięso i UPEMI, która jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami zainteresowanymi wspólnym działaniem na rzecz rozwoju sektora trzody chlewnej.

swiatrolnika.info 2023