Talk icon

Informacje

23-10-2022

Autor: Karol Pepliński

Plantatorzy dostaną więcej pieniędzy od Krajowej Grupy Spożywczej

Plantatorzy

Plantatorzy dostarczający buraki do Krajowej Grupy Spożywczej w 2022 roku otrzymają wyższą zapłatę za kontraktowane buraki o zawartości 16% cukru.

Podczas posiedzenia negocjacyjnego, Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KGS uzgodniła z Zarządem Spółki podwyższenie ceny za buraki kontraktowane w roku gospodarczym 2022/2023 do kwoty netto nie mniejszej niż 50 euro za 1 tonę. Na tę kwotę składa się cena podstawowa 37 euro/t i świadczenie gwarantowane w kwocie 13 euro/t (zaliczka na poczet świadczenia dodatkowego powiązanego z ceną cukru).

Plantatorzy dostaną więcej

Aktualnie plantatorzy dostają za buraki nadwyżkowe 120 zł netto za tonę.  Strony spotkania uzgodniły że ostateczny poziom ceny buraków nadwyżkowych zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu. W kampanii 2022/2023 obowiązywał będzie mechanizm reklasyfikacji buraków nadwyżkowych, co pozwoli na rozliczenie części dostarczonych nadwyżek w cenie buraków kontraktowanych.

Plantatorzy współpracujący z Krajową Grupą Spożywczą S.A. poza najwyższą stawką za dostarczony surowiec, mogą także liczyć na szereg działań wspierających ze strony Cukrowni takich jak: zaopatrzenie w rolnicze środki produkcji, szkolenia agrotechniczne, promocyjne programy ochronne oraz wsparcie Funduszu Pomocowego w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, chorób roślin czy ataku szkodników, z czego w ostatnich latach skorzystała znaczna ilość Plantatorów. Spółka oferuje także doradztwo wyspecjalizowanych agrotechników i inspektorów surowcowych.

Plantatorzy

Czytaj też: Kowalczyk: Krajowa Grupa Spożywcza jest antidotum na zmowy cenowe

ZPBC/fot.ZPBC

 

swiatrolnika.info 2023