Talk icon

Informacje

24-11-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

PKN Orlen wzmacnia zaangażowanie w rozwój OZE

PKN Orlen

PKN Orlen angażuje się w rozwój odnawialnych źródeł energii; podpisał porozumienie ws. intensyfikacji prac w obszarze biogazu i biometanu – poinformowała spółka.

Według koncernu rozwój tego sektora zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i zmniejszy import surowców energetycznych.

PKN Orlen zawarł porozumienie z kilkoma ministerstwami na rzecz rozwoju OZE

PKN Orlen do porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przystąpił wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Pełnomocnikiem Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, a także przedstawicielami m.in. inwestorów, organizacji branżowych i jednostek naukowych.

Informując o porozumieniu związanym z odnawialnymi źródłami energii, koncern podkreślił, iż jest to już kolejna jego inicjatywa, która wpisuje się w strategię Orlen2030 zakładającą osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r.

PKN Orlen konsekwentnie angażuje się w rozwój odnawialnych źródeł energii. Koncern podpisał, wspólnie z innymi podmiotami, w tym z Orlen Południe, spółką z Grupy Orlen, porozumienie zakładające zintensyfikowanie prac w obszarze biogazu i biometanu

– oznajmił koncern.

Jak ocenił, rozwój tego sektora odnawialnych źródeł energii "wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zmniejszenie importu surowców energetycznych".

Zgodnie z naszą strategią, rozwijamy biznes w sposób zrównoważony. Angażujemy się w ważne inicjatywy, które przyspieszą rozwój odnawialnych źródeł energii. To perspektywiczna branża, która ma coraz większe znaczenie w polskiej gospodarce i pozytywny wpływ na środowisko naturalne

– podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Jego zdaniem, połączenie wiedzy, doświadczenia i potencjału koncernu oraz pozostałych sygnatariuszy porozumienia "będzie istotnym i bardzo potrzebnym impulsem dla wzrostu rynku biogazu i biometanu w Polsce".

Koncern chce również skupić się inwestycjach w biogazownie

PKN Orlen przypomniał, że biometan to biogaz produkowanyPKN Orlen 022 z odnawialnych źródeł energii, o parametrach gazu ziemnego – powstaje poprzez oczyszczanie biogazu głównie ze związków siarki i dwutlenku węgla, może służyć jako paliwo do produkcji biowodoru i być wykorzystywany w transporcie.

Poprzez spółkę Orlen Południe konsekwentnie inwestujemy w biogazownie, które będziemy przekształcać w nowoczesne biometanownie. Wytwarzany przez nas biometan będzie miał kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji transportu

– oświadczył Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych. Wyjaśnił przy tym, że biometan może zostać sprężony do BioCNG, skroplony do BioLNG lub służyć do produkcji biowodoru, stanowiącego komponent paliw ciekłych.

Jak przekazał PKN Orlen, podpisane porozumienie zakłada intensyfikację działań w kluczowych dla branży obszarach.

To przede wszystkim wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, skutecznych mechanizmów wsparcia i promocji, a także rozwój lokalnych sieci dystrybucyjnych dla biogazu i biometanu, budowa krajowego łańcucha dostaw, edukacja i wykorzystanie potencjału intelektualnego, uwzględniającego współpracę międzynarodową

– oświadczył koncern.

Według niego, "podjęte działania mają przyczynić się do wzrostu wykorzystania biogazu i biometanu, a co za tym idzie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zmniejszenia uzależnienia od importu surowców energetycznych".

Będzie to możliwe poprzez zagospodarowanie lokalnie dostępnej biomasy rolniczej w biogazowniach i biometanowniach

– zapowiedział PKN Orlen.

Koncern podkreślił, że kompetencje w tym obszarze odnawialnych źródeł energii "konsekwentnie rozwija" jego spółka zależna – Orlen Południe, która nabyła już trzy biogazownie rolnicze, gdzie z substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przetwórstwa będzie produkowany przyjazny środowisku biometan, wykorzystywany w przemyśle lub energetyce.

Jednocześnie Orlen Południe – jak wspomniano w informacji – wspólnie z PGNiG złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o utworzenie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni.

Przypomnijmy, że PKN Orlen rozważa wdrożenie innowacyjnej technologii do recyklingu.

Czytaj też: Spółki Grupy Orlen zawarły umowę sektorową ws. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

PAP/fot.Twitter

swiatrolnika.info 2023