Talk icon

Informacje

13-08-2022

Autor: Karol Pepliński

PIORiN przypomina o zakazie chemicznej desykacji upraw gryki i prosa

PIORiN

PIORiN informuje, że do desykacji upraw gryki i prosa nie ma aktualnie zarejestrowanych chemicznych środków ochrony roślin.

Jednocześnie Inspekcja przypomina, że przy bezpiecznym stosowaniu desykantów, w innych uprawach, w celu wysuszenia roślin przed ich zbiorem obowiązują takie same zasady jak przy użyciu środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania lub ograniczania występowania agrofagów.

PIORiN przypomina

Bezpieczne stosowanie chemicznej ochrony roślin powiązane jest z przestrzeganiem przez profesjonalnego użytkownika środków ochrony roślin warunków tj.:

 • stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin; 
 • stosowanie tylko zarejestrowanych środków ochrony roślin;
 • dokonywanie zakupów środków ochrony roślin wyłącznie od zarejestrowanych sprzedawców;
 • aplikacja środków ochrony roślin zgodnie z zapisami etykiety; 
 • przestrzeganie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin;
 • posiadanie aktualnego szkolenia;
 • posiadanie sprawnego techniczne oraz skalibrowanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin;
 • dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin dostępne są na stronie PIORiN.

PIORiN

Środki ochrony roślin

W przypadku środków ochrony roślin stosowanych do desykacji należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy etykiet dotyczące: 

 • możliwości ich zastosowania w danej uprawie (np. nie ma aktualnie zarejestrowanych środków ochrony roślin do desykacji upraw gryki i prosa);
 • minimalnego okresu, w którym środek ochrony roślin może być użyty przed zbiorem uprawy. 

Stosowanie preparatów niezgodnie z zaleceniami oraz nieprzestrzeganie minimalnych okresów pomiędzy użyciem środka ochrony roślin może powodować:

 • przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości i/lub;
 • występowanie pozostałości niedopuszczonych środków ochrony roślin w zebranych płodach rolnych.

Dodatkowo informujemy, że PIORiN w ramach kontroli stosowania środków ochrony roślin sprawdza obecność pozostałości zastosowanych środków ochrony roślin. Inspekcja sprawuje m.in. nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin prowadząc kontrole w miejscach, gdzie są lub mogą być stosowane środki ochrony roślin. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie na osoby kontrolowane nakładane są kary grzywny oraz kary administracyjne wynikające z ustawy o środkach ochrony roślin. 

Czytaj też: Chemiczna desykacja upraw gryki i prosa jest nielegalna!

piorin.gov.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022