O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

22-03-2020

Autor: Alicja Ostrowska

Pestycydy – czy rzeczywiście są aż tak szkodliwe?

pestycydy

Pestycydy – właściwe ich stosowanie wpłynie prawidłowo na jakość i wzrost plonów. Używanie tych środków wymaga jednak posiadania określonej fachowej wiedzy.

Pestycydy – rzetelna kontrola środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin nie są szkodliwe dla zdrowia ludzi oraz zwierząt pod warunkiem, że jak każdy inny preparat chemiczny, stosowane są zgodnie z ich przeznaczeniem. Używanie stwierdzenia, iż pestycydy negatywnie wpływają na środowisko jest określeniem stosowanym nad wyraz nie pokrytym wynikami badań. Wszystkie środki ochrony rośli, zanim zostaną dopuszczone na rynek, są długoterminowo i rzetelnie badane pod względem ich wpływu na środowisko – ludzi, zwierzęta, rośliny, gleby oraz ich skuteczności. Najpierw kontroli dokonują eksperci unijni, następnie krajowi w certyfikowanych laboratoria GLP, dlatego też nie ma możliwości, aby na sklepowe pułki trafił przypadkowy środek ochrony roślin.

Prawidłowe stosowanie pestycydów

Do obiegu dopuszczone są wyłącznie pestycydy które pozytywnie przeszły proces badawczy, tj. nie wykazały negatywnego wpływu na ludzi, zwierzęta oraz pestycydrośliny. Jednakże, aby w danym gospodarstwie nie pojawiły się skutki uboczne stosowania preparatów ochrony roślin należy skrupulatnie dostosować się do zaleceń producenta. Ponadto każdy środek ochronny, w celu zwiększenia bezpieczeństwa jego stosowania, wyznaczony ma okres karencji i prewencji. Pierwszy z nich, to czas, który musi upłynąć od użycia środka ochrony roślin do momentu bezpiecznego zbioru plonów. Okresy te różną się od siebie w zależności od rodzaju roślin oraz preparatu, który został zastosowany. Okres prewencji to czas, który musi upłynąć pomiędzy zastosowaniem środka chemicznego, a dopuszczeniem pszczół do kwiatów roślin kwitnących w celu zapobiegnięcia ich zatruciu. Zarówno okres karencji i prewencji podany jest zawsze na opakowaniu danego pestycydu.

Pestycydy, a żywność ekologiczna

Żywność ekologiczna, jak i ta konwencjonalnie uprawiana, narażona jest na różnego rodzaju drobnoustroje, choroby, pasożyty i chwasty. Dlatego niezbędnym elementem każdego gospodarstwa ekologicznego jest również stosowanie pestycydów. Co ważne, do rolnictwa ekologicznej stosowane są pestycydy specjalnie do tego celu przeznaczone. To Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu czuwa nad dopuszczeniem środków do gospodarstw ekologicznych, a ich lista dostępna jest na dedykowanych stronach intenetowych.

Czytaj także: Środki ochrony roślin tylko ze sprawdzonego źródła!

Pestycydy, a jakość plonów

Pestycydy pomagają rolnikom w osiągnieciu lepszych i zdrowszych plonów, gdyż zabezpieczają ich rośliny przed chorobami, chwastami, pasożytami, jednocześnie chroniąc ludzi przed chorobami związanymi ze zjedzeniem zakażonego warzywa lub owocu. Ich obecność w gospodarstwach rolniczych daje pozytywne efekt w kwestii zwiększenia ilości i poprawienia jakości uprawianego pożywienia, a stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i zaleceniami producenta są całkowicie nieszkodliwe.

Psor/AO/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023