O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

20-01-2024

Autor: Świat Rolnika

Ogólnopolski Protest Rolników 24.01.2024 r. - publikujemy mapę protestów.

mapa protestów rolniczych

Już 24.01.2024 roku odbędzie się Ogólnopolski Protest Rolników, którego hasłem przewodnim będzie “Europa = uprawiać i hodować”.
Na polskie drogi wyjadą kolumny ciągników. Lokalnie możecie Państwo spodziewać się blokad dróg.

Przypomnijmy, że organizatorami protestów są rolnicy oraz organizacje rolnicze zgodnie z mapą protestów: /stan na 20.01/

Mapa protestów rolniczych

Postulatami, z którymi wychodzą rolnicy są przede wszystkim:

1. Brak zgody na sposób funkcjonowania wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych pomiędzy Ukrainą a krajami Unii Europejskiej. W opinii rolników rażąco godzi on w interesy europejskich rolników.
Silny sprzeciw wobec antyrolniczych i antyprodukcyjnych działań Unii Europejskiej.

2. Mimo szczytnych założeń nowego Zielonego Ładu, wiele przepisów kreowanych na poziomie Unii Europejskiej, niechybnie prowadzi do ograniczania europejskiej produkcji rolnej, zmniejszenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa oraz spadku dochodów unijnych producentów rolnych.

Dla prawdziwego rozwoju polskiego rolnictwa potrzeba działań, dlatego szczegółowa lista postulatów zebrana od organizatorów zgromadzeń, jak również propozycje “mapy drogowej” współpracy rolników z Rządem, zaprezentowane zostaną w najbliższych dniach.

Zgłoszenia zgromadzeń: protestrolnikow@gmail.com

Koordynacja współpracy:
Stanisław Barna, Przewodniczący Rady Powiatowej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Choszcznie (Zachodniopomorskie)
Emil Mieczaj, Przewodniczący Rady Powiatowej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Szczecinku (Zachodniopomorskie)

Kontakt: protestrolnikow@gmail.com
Facebook: @protestrolnikow

Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej
Kontakt: biuro@instytutrolny.pl
Facebook: @instytutgospodarkirolnej

 

swiatrolnika.info 2023