Talk icon

Informacje

15-04-2022

Autor: Karol Pepliński

MKiŚ: Po dodatek osłonowy trzeba się zgłosić do urzędu gminy

dodatek osłonowy

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek o jego wypłatę w urzędzie gminy albo miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomniało, że pod koniec 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o dodatku osłonowym, który stał się kluczowym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, mającej zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wniosek o dodatek osłonowy

Resort podkreślił, że aby skorzystać z dodatku osłonowego, należy złożyć wniosek o jego wypłatę w urzędzie gminy albo urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Na stronie resortu opublikowana została lista 2429 punktów, gdzie można złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Ma on objąć blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w Polsce. Na wypłatę dodatków zarezerwowano ponad 4 mld zł.

W pierwszej turze złożono wnioski na kwotę ponad 1 mld zł. Zgodnie z danymi przekazanymi przez wojewodów, o największe wsparcie zawnioskowali mieszkańcy województwa wielkopolskiego – 124 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: lubelskie – 107 mln zł, śląskie – 96,5 mln zł, mazowieckie – 96 mln zł, łódzkie – 79 mln zł, kujawsko-pomorskie – 71 mln zł, podkarpackie – 70,6 mln zł, małopolskie – 66,6 mln zł, pomorskie – 62,8 mln zł, świętokrzyskie – 59,7 mln zł, zachodniopomorskie – 57,6 mln zł, warmińsko-mazurskie – 57,5 mln zł, dolnośląskie – 50,8 mln zł, podlaskie – 42,8 mln zł, lubuskie – 24,4 mln zł oraz opolskie – 22,6 mln zł.

Przypomniano, że wnioski o dodatek osłonowy w pierwszej turze można było składać do 31 stycznia. Wypłata dodatków jest realizowana w dwóch ratach do końca marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie, nadal mogą to zrobić do 31 października. W tym przypadku wypłata całego dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia.

dodatek osłonowy

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Przy jednoosobowym gospodarstwie dodatek wynosi 400/500 zł, jeśli jej dochód nie przekroczy 2100 zł. Przy gospodarstwie dwu- lub trzyosobowym jest to 600/750 zł, o ile dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Przy gospodarstwie cztero- lub pięcioosobowym - 850/1062,5 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. W gospodarstwie sześcioosobowym lub liczniejszym to 1150/1437,5 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Wyższy dodatek osłonowy – w wysokości 500, 750, 1062,5, 1437,5 zł – przysługuje tym gospodarstwom domowym, które spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy oraz ich główne źródło ogrzewania jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Aby ubiegać się o wyższy dodatek, niezbędnym warunkiem jest złożony wniosek o wpis źródła ogrzewania domu lub mieszkania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że dodatek jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

Czytaj też: Moskwa: Wnioski o dodatek osłonowy przekroczyły 1 mld zł

PAP/fot.pixabay

 

swiatrolnika.info 2023