Talk icon

Informacje

24-03-2023

Autor: Świat Rolnika

Masz problem z wypełnieniem wniosku o dopłaty bezpośrednie? Doradcy ODR Ci pomogą

Doradcy ODR

Doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR) bezpłatnie pomogą rolnikom w wypełnieniu wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Ze względu na nowe rozwiązania zaproponowane w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027, część rolników może mieć problemy z wypełnieniem dokumentów.

Doradcy ODR pomogą rolnikom

Jak poinformował resort rolnictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego prowadzą także szkolenia dla rolników w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków i korzystania z ekoschematów.

,,Doradcy ODR będą bezpłatnie pomagali rolnikom w wypełnianiu wniosków" – poinformował cytowany w komunikacie wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. 

Szef resortu rolnictwa zwrócił też uwagę, że tegoroczna kampania jest pierwszą w myśl nowych zasad zawartych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

,,W ramach tych wniosków rolnicy muszą wystąpić o płatności w ramach ekoschematów. Te dodatkowe płatności nie są przyznawane automatycznie. Każdy rolnik samodzielnie podejmuje decyzje, z których spośród 6 ekoschematów będzie korzystał" – wyjaśnił minister.

,,Doradcy będą mieli z tytułu pomocy świadczonej rolnikom dodatkowe premie, jeśli będą skutecznie im pomagać w wypełnianiu wniosków. Rolnicy mogą zaś bezpłatnie korzystać z porad doradców" – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Zobacz też: Już prawie 10 tysięcy rolników złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie

Doradcy ODR

Wsparcie dla rolników 

Wsparcie rolników w przygotowaniu wniosków o płatności bezpośrednie będzie realizowane przez ODR-y w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego. Z tego tytułu na wynagrodzenia dla pracowników, ODR-y otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe.

Chodzi o 5 ekoschematów powierzchniowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt. Są to dopłaty do: obszarów z roślinami miododajnymi; rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi (z 8 praktykami takimi jak np. ekstensywne użytkowanie TUZ (trwałe użytki zielone), międzyplony, plan nawożenia wymieszanie słomy z glebą); retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych; integrowanej produkcji roślin; biologicznej ochrony upraw.

Na realizację ekoschematów czyli praktyk związanych z ochroną środowiska Polska otrzymała ponad 4,3 mld euro, co stanowi 25 proc. koperty finansowej płatności bezpośrednich.

,,W ubiegłym roku w całym kraju doradcy z ośrodków doradztwa rolniczego wypełnili ponad 250 tys. wniosków. Obecnie nie można przewidzieć, ilu rolników skorzysta z pomocy doradców z ODR w ramach bieżącej kampanii" – zaznaczył resort. 

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023