Talk icon

Informacje

14-12-2020

Autor: Sebastian Wroniewski

Mączka z owadów – czy karmienie nią świń jest bezpieczne?

Mączka z owadów

W Australii nowe osiągnięcia sprawiły, że mączka z owadów będzie stosowana jako pasza zarówno dla świń, jak i innych zwierząt hodowlanych. W Europie, Ameryce Północnej i innych krajach larwy muchówek czarnych lwów są coraz bardziej poszukiwanym składnikiem paszy dla zwierząt gospodarskich, a w Australii trwa projekt pilotażowy, który ma zapewnić, że jest to bezpieczne dla świń – pisze kanadyjska korespondentka Trina Hine.

Mączka z owadów znajduje się już w granulowanej paszy dla drobiu.

Duncan Rowland, dyrektor wykonawczy Australian Feed Ingredients and Additives Association (FIAAA) i Australian Feed Manufacturers Council (SFMCA), zauważa, że ​​w niektórych regionach kraju mączka z owadów znajduje się już w granulowanej paszy dla drobiu.

Ponadto produkt ten znajduje się w paszach ekstrudowanych wytwarzanych dla różnych gatunków ryb, głównie łososia atlantyckiego, zastępując soję czy mączkę rybną.

Jednak obecnie białko owadów nie może być stosowane w paszach dla świń w Australii, ponieważ spełnia ono definicję marnowania żywności.

Definicja ta obejmuje całe mięso lub produkty mięsne oraz wszelką żywność, która miała kontakt z mięsem i która jest materiałem uznanym za istotny czynnik ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzeniania się wielu chorób, takich jak pryszczyca i afrykański pomór świń.

Ponieważ larwy lwiątka czarnego mogą żerować na odpadach spożywczych, należy podjąć dodatkowe środki ostrożności, zanim wejdą do łańcucha dostaw paszy dla świń.

Jeśli mączka z owadów ma być używana do karmienia świń, należy najpierw przeprowadzić ocenę ryzyka i uzgodnić ją z głównymi służbami weterynaryjnymi rządu Australii. Będzie to również wymagało pewnego rodzaju systemu zapewniania jakości, aby owady hodowlane nie miały kontaktu z produktami mięsnymi i były czyszczone przed przetworzeniem

– wyjaśnia Rowland.

Czytaj też: Pasze rzepakowe mają wysoki potencjał w żywieniu świń

Mączka z owadów – w Australii trwa projekt pilotażowy mający wprowadzić ją do użytku w paszach dla świń

SFMCA obecnie współpracuje z Insect ProteinMaczka z owadow 02 Association of Australia (IPAA) nad projektem pilotażowym z dwoma producentami owadów, aby przetestować odpowiedni program FeedSafe.

Podczas tej pracy wszelkie zmiany wymagane w programie FeedSafe zostaną odnotowane i uwzględnione w celu przeglądu przez odpowiedni personel rządowy. Ogólnie rzecz biorąc, wdrożenie, udokumentowanie i zebranie danych oraz audyty wewnętrzne i zewnętrzne zajmuje od 6 do 12 miesięcy.

GOTERRA, największy australijski producent białka owadów z siedzibą w Canberze, obecnie zbiera 20 ton odpadów domowych tygodniowo, aby nakarmić swój inwentarz. Inne firmy korzystające z podobnych źródeł to Mobis w Australii Południowej i Waste Not Food Recycling w Broome w Australii Zachodniej.

Olympia Jarger, prezes IPAA, założyciel i dyrektor generalny GOTERRA, wyjaśnia, że ​​aby mączka z owadów mogła być sprzedawana na paszę dla świń (po zapewnieniu jakości), trzeba będzie znaleźć nowe strumienie dla odpadów rolniczych, takich jak miazga owocowa.

Od 2017 roku GEA, jeden z największych na świecie dostawców technologii żywności, wspiera australijskie Future Green Solutions w badaniach nad przetwarzaniem larw czarnego lwa na paszę dla zwierząt, zapewniając wiedzę, porady i technologię oddzielania białka od tłuszczu.

W komunikacie prasowym GEA zauważa, że ​​przepisy dotyczące obchodzenia się z owadami w przemyśle spożywczym i produkcji pasz różnią się na całym świecie:

Australia jest bardziej elastyczna, jeśli chodzi o karmienie zwierząt gospodarskich odpadami stołowymi lub produktami z owadów. Nie można teraz zastosować tego samego podejścia w Europie, jest ono znacznie bardziej ograniczone ze względu na ramy prawne. Jednak rząd Australii przyznał Future Green Solutions szereg dotacji i jest zainteresowany by mączka z owadów była promowana jako alternatywna pasza dla zwierząt gospodarskich.

meatinfo.ru/fot.Facebook

swiatrolnika.info 2023