Talk icon

Informacje

18-06-2022

Autor: Emilia Gromczak

Kukurydza na ziarno od agrotechniki po dobór odmian i ochronę

kukurydza na ziarno

Według danych najlepsza kukurydza na ziarno w 2021 r. to m.in odmiana Amavit KWS Odorico, ES Fieldgold, KWS Salamandra. 

W uprawie kukurydzy na ziarno bardzo ważnym elementem jest nawożenie doglebowe. Należy pamiętać, że kukurydza ma stosunkowo wysokie wymagania nawozowe. W ubiegłym toku plon wzorca w przypadku odmian wczesnych kukurydzy na ziarno wyniósł 123,7 dt/ha. Rok wcześniej był on niższy i wynosił 115,6 dt/ha, w 2019 r. – 106,9 dt/ha, a w 2018 r. – 115,8 dt/ha.

Kukurydza na ziarno  agrotechnika i siew 

Podstawowym zabiegiem w uprawie kukurydzy na ziarno jest głęboka orka zimowa. Orka wiosenna jest niewskazana, a jeżeli już jest konieczna, musimy ją wykonać jak najwcześniej z wałami ugniatającymi. Zabiegi wiosenne należy zacząć od włókowania i bronowania. Mają one na celu wyrównanie pola, ograniczenie utraty wody i zniszczenie chwastów. Gdy kukurydzę uprawiamy na glebach żyznych, można zastosować jednorazową dawkę azotu przedsiewnie w postaci nawozów wolnodziałających. Na glebach słabszych zaleca się podzielenie dawki azotu na część przedsiewną i pogłówną. Pogłównie kukurydzę należy nawozić dość wcześnie.

Bardzo ważnym elementem w uprawie kukurydzy na ziarno jest odpowiedni dobór odmian związany z kierunkiem użytkowania, a także ich wczesność uzależniona od regionu zasiewu. Ważnym elementem w uprawie kukurydzy na ziarno jest odpowiedni dobór odmian związany z kierunkiem użytkowania, a także ich wczesność uzależniona od regionu zasiewu. System FAO dzieli odmiany kukurydzy na 9 klas. W Polsce wyróżniono cztery rejony: rejon I – FAO do 300, rejon II – FAO 230 do 260, rejon III – FAO do 210, rejon IV (podgórski) – FAO do 200.

kukurydza na ziarno odmiany

Najlepsze odmiany w 2021

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przedstawił „Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych – kukurydza 2021” (PDO). W minionym roku siewy kukurydzy przypadły na deszczowy i zimny okres a, że roślina jest odmianą ciepłolubną, nie wszystkie odmiany poradziły sobie dobrze ze wschodami i rozwojem siewek. Plon wzorca w przypadku odmian wczesnych kukurydzy na ziarno wyniósł 123,7 dt/ha. Rok wcześniej był on niższy i wynosił 115,6 dt/ha, w 2019 r. – 106,9 dt/ha, a w 2018 r. – 115,8 dt/ha. Wilgotność z kolei oceniono na 28,2 %. Najwyżej w grupie odmian wczesnych plonowały takie odmiany kukurydzy ziarnowej, jak: Amavit, KWS Odorico, ES Fieldgold, KWS Salamandra, RGT Irenoxx, Amaroc. 

Sprawdź również: KOWR: Zeszłoroczne zbiory kukurydzy w Polsce były rekordowe

cdr.gov.pl/dr-green.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023