Talk icon

Informacje

04-07-2021

Autor: Tomasz Racki

Konie mają swoje potrzeby. Jak zapewnić im najwyższy dobrostan?

Konie

Międzynarodowy zespół naukowców z Niemiec i Wielkiej Brytanii wyróżnił podstawowe potrzeby koni, które odgrywają rolę w ich dobrym samopoczuciu i zapobieganiu depresji, która potrafi dręczyć te zwierzęta. Konie to wymagające zwierzęta, których hodowcy muszą posiadać szeroką wiedzę na temat ich hodowli. Przyjmuje się, że kontakt społeczny, partnerstwo społeczne oraz swobodny dostęp do pasz objętościowych to podstawowe potrzeby koni.

Konie, a komunikacja

Konie potrzebują kontaktów społecznych, ponieważ w warunkach naturalnych żyją w dużych grupach. Stado tworzyć może nawet około 200-400 koni. Zwierzęta są podzielone na podgrupy haremów (zazwyczaj składające się z jednego do pięciu samców, kilka samic i ich potomstwa) i stada kawalerów (składające się z samców w różnym wieku).

Ponadto konie pilnie potrzebują towarzystwa, ponieważ około jedna trzecia wszystkich koni tworzy silne więzi społeczne z członkami swojej podgrupy. Zwierzęta wzajemnie się chronią siebie oraz otaczają opieką swoje potomstwo. Aktywnie bronią również wspólnych zasobów takich jak żywność, woda, czy terytorium.konie zabite sekta 2

Konie kochają ruch

Konie potrzebują swobodnego dostępu do znacznej ilości ruchu, ponieważ w warunkach naturalnych pokonują od 3 do 30 km dziennie.

Karmienie kluczowe, jeśli chcemy mieć zdrowe konie

Konie potrzebują znacznych ilości pasz objętościowych, ponieważ w naturze żywią się trawą przez nawet 12 do 16 godzin dziennie. Istotny w tym kontekście jest także swobodny dostęp do nich.

Czytaj także: Konie tematem rozmów grupy roboczej przy Copa-Cogeca

Konie – inne wnioski

W badaniach próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, czy konie cierpią, gdy ich potrzeby nie są należycie zaspokajane. Naukowcy zastanawiali się także, jakie zachowania przejawiają konie, które pozbawione są dostępu do jakiejkolwiek z naturalnych potrzeb.

Rozwój niewłaściwych zachowań i reakcji stresowych jest bezpośrednią konsekwencją niesprzyjających warunków bytowych i jest uważany za nieprzystosowalną strategię, która uniemożliwia zwierzętom radzenie sobie z takimi warunkami.

Kiedy relacje stadne są zaburzone, konie wykazują wzmożone zachowania agresywne wobec siebie i wobec ludzi oraz wykazują objawy depresji.

Reakcje bierne, takie jak zmniejszona aktywność, ograniczenie spożycia pokarmów, niezgoda na kontakty z ludźmi i innymi bliskimi, obojętność na zmieniające się środowisko, wskazują, że zwierzęta przejawiają zaburzone reakcje na bodźce zewnętrzne.

Konie często rozwijają wrzody żołądka z powodu stresu fizjologicznego oraz gdy dostęp do pasz objętościowych jest ograniczony, a kwasicy żołądka nie można kontrolować za pomocą amylazy paszowej i ślinowej wydzielanej podczas karmienia.

Stres wpływa również negatywnie na stan emocjonalny zwierząt, o czym świadczy porównanie wzorców falowych elektroencefalogramu półkuli (EEG), czyli przetwarzania informacji w jednej lub drugiej półkuli mózgu.

Przesunięcia w lewo w lateralizacji motorycznej (noga prowadząca) i czuciowej (ucho prowadzące i oko) u koni były użytecznymi behawioralnymi wskaźnikami zmian w przetwarzaniu informacji w niektórych półkulach mózgu, gdy konie doświadczały stresu podczas przechodzenia z wypasu grupowego do ograniczonego indywidualnego utrzymania.

Warto zauważyć, że konie w zamkniętych pomieszczeniach wykazywały przebiegi EEG porównywalne z tymi, które wskazują na negatywne stany emocjonalne u ludzi.

Negatywne stereotypowe zachowania, powstałe w niesprzyjających warunkach, utrzymują się później, nawet po powrocie zwierzęcia do sprzyjającego środowiska, a osobiste doświadczenie każdego zwierzęcia ma znaczenie. Na przykład konie urodzone i wychowane w boksie doświadczają mniejszego stresu związanego z ograniczeniem ruchu niż konie wychowane w stadzie, a następnie przeniesione do boksu.

swiatrolnika.info 2022