O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

08-09-2023

Autor: Świat Rolnika

Kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego za nami! Rolnictwo węglowe tematem przewodnim spotkania

Rolnictwo węglowe

Pod koniec sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego. Rolnictwo węglowe oraz dekarbonizacja były głównymi tematami, które poruszono podczas spotkania.

Komitet Sterujący, powstały z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej – Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Marcina Hydzika – Prezesa Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Małgorzaty Bojańczyk – Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, spotkał się po raz kolejny, aby wspólnie działać na rzecz zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka.

Co wspiera ekoschemat rolnictwo węglowe?

Posiedzeniem, które odbyło się  31 sierpnia otworzyli przewodniczący – Paulina Kaczmarek (Danone) i Artur Puławski (Oruna A&A) witając uczestników oraz zaproszonych gości – Sebastiana Balceraka, Łukasza Żurawieckiego i Arkadiusza Jarosza z firmy Agreena, Adama Kopyścia z firmy Bayer oraz Grzegorza Bobka z firmy Danone.

Jako pierwsza głos zabrała Małgorzata Bojańczyk, mówiąc o rolnictwie węglowym – założeniach legislacyjnych i strategicznych, praktykach regeneratywnych oraz certyfikacji. Sektory użytkowania gruntów mają do odegrania ważną rolę w realizacji celu UE polegającego na osiągnięciu zerowych emisji netto do 2050 r. oraz 55% redukcji wymaganej do 2030 r. Praktyki regeneratywne to wszystkie praktyki rolnicze prowadzące do odtworzenia cykli natury, poprawy żyzności gleb i stanu wód, zwiększenia bioróżnorodności oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Stosowanie ich pomaga zapobiegać zmianom klimatu oraz obniża wrażliwość gospodarstw na skutki jego zmian. 

Inicjatywa Komisji Europejskiej dotyczące certyfikacji usuwania  dwutlenku węgla ma na celu zwiększenie skali zrównoważonego usuwania dwutlenku węgla i zachęcenie do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wychwytywania, recyklingu i składowania CO2 w sektorach rolnictwa, leśnictwa i przemysłu. Ekoschemat rolnictwo węglowe w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dodatkowo wspiera praktyki rolnicze, które m.in. zwiększają składowanie węgla w glebie, magazynują CO2 z atmosfery w roślinach oraz zmniejszają jego emisję.

Kolejne spotkanie odbędzie się już w październiku

Następnie Sebastian Balcerek – Market Lead w Agreena mówił o korzyściach dla gospodarstw mlecznych wynikających z certyfikacji węglowej upraw. AgreenaCarbon to największy na świecie program dotyczący węgla w glebie dla rolników. Dostosowując się do najnowszych osiągnięć nauki, polityki i oczekiwań rynku, dostarczają wysokiej jakości certyfikaty, które zapewniają nowe źródło dochodów dla gospodarstw rolnych. 

Adam Kopyść, Dyrektor ds. cyfrowego i zrównoważonego rozwoju w firmie Bayer skupił się na zakresie 3 emisji firm z branży rolno-spożywczej. Są to emisje pośrednie firm w ich całym łańcuchu dostaw, np. w wyniku wytworzenia surowców, czyli związane z rolnikami. W swoim wystąpieniu przedstawił korzyści dla firm i rolników z projektów ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Zaprezentował również rekomendowane podejście biznesowe firm do tego zagadnienia, mając na uwadze trendy regulacyjne w UE.

Grzegorz Bobek omówił plan redukcji emisji gazów cieplarnianych w Grupie Spółek Danone. W tym roku Danone ogłosił nowe ambitne cele dekarbonizacyjne zgodne z metodyką Science Based Targets 1,5 st. C. oraz zobowiązanie dot. redukcji emisji metanu o 30 do 2030 r. Bobek opowiedział także o współpracy z rolnikami w ramach wdrażania praktyk regeneratywnych u dostawców mleka. 

Rolnictwo odpowiada za 1/3 emisji gazów cieplarnianych. Średnia temperatura Ziemi wzrosła już o ponad 1°C od czasów rewolucji przemysłowej. Bezpośrednią przyczyną tak drastycznego wzrostu temperatury  jest wieloletnie spalanie przez człowieka paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, transportu, czy w przemyśle. 

Następne spotkanie planowane na koniec października będzie poświęcone marnowaniu żywności.

swiatrolnika.info 2023