O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

07-08-2022

Autor: Świat Rolnika

KIB: Przez rząd spadnie popyt na polskie estry z oleju rzepakowego

estry z oleju rzepakowego

Możliwość większego stosowania biowęglowodorów i jednocześnie obniżenie NCW przez opłatę zastępczą spowodują spadek popytu na polskie estry z oleju rzepakowego.

Jak poinformowała w czwartek Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych. spadek popytu wyniesie co najmniej 400 tys. ton. Wyjaśniono, że "to konsekwencja rządowej propozycji ustalenia minimalnego poziomu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW)(czyli obowiązkowego udziału biokomponentów i biopaliw ciekłych w transporcie) na poziomie 60 proc." – podano.

Polskie estry z oleju rzepakowego z mniejszym popytem

"Przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 2 sierpnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości może doprowadzić do załamania opłacalności uprawy rzepaku w Polsce, ograniczając o 1 mln ton nasion popyt ze strony łańcucha wytwórczego biodiesla" – poinformowała w czwartek w komunikacie Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych.

Wyjaśniono, że "to konsekwencja rządowej propozycji ustalenia minimalnego poziomu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) (czyli obowiązkowego udziału biokomponentów i biopaliw ciekłych w transporcie) na poziomie 60 proc." – podano.

"Minimalny poziom realizacji NCW w 2023 roku w praktyce spadnie o 1/3 do poziomu 4,38 proc. wobec 5,77 proc., jakie obowiązuje w bieżącym roku" – stwierdzono w komunikacie Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych.

Oprócz "zwiększenia możliwości korzystania przez koncerny paliwowe z tzw. opłaty zastępczej NCW, rząd uprawnia do stosowania większego “dolewu” biowęglowodorów ciekłych, a więc biokomponentów niewytwarzanych obecnie w Polsce. Temu służy zwiększenie limitu dla tego rodzaju biopaliw do 0,9 proc." – dodano.

"Możliwość większego stosowania biowęglowodorów i jednocześnie obniżenie NCW przez opłatę zastępczą powodować będzie spadek popytu na polskie estry z oleju rzepakowego, o co najmniej 400 tys. ton, co przekłada się nawet na 1 mln ton nasion” – powiedział cytowany w informacji Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Adam Stępień.

estry z oleju rzepakowego

Krajowe estry zastąpione importowanymi?

"Ograniczenie zapotrzebowania na krajowe estry, które będą mogły być zastąpione w znacznej części przez droższe, importowane oleje uwodornione, byłoby jeszcze większe gdyby nie mechanizm blendowania biokomponentów w oleju napędowym, choć i tutaj rząd zmienił dotychczasowe zapisy ustawy i zmniejszył poziom blendowania w 2023 roku z 6,2 proc. do 5,2 proc. NCW, jako takie traci w praktyce na znaczeniu – to rewolucja, jakiej nikt nie mógł się spodziewać(...)" – stwierdził Adam Stępień.

Przedstawiciele Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych zwrócili uwagę, że kilka dni temu GUS oficjalnie oszacował tegoroczne zbiory rzepaku na "rekordowe" 3,6 mln ton.

"Ceny skupu nasion już obecnie są na poziomie niższym niż przed wybuchem wojny w Ukrainie, więc wygląda na to, że rząd zapomniał w kontekście biopaliw o rolnictwie (...). Liczymy na (...) refleksję przed ostatecznymi decyzjami, jakie będą podejmowane nad tą(...) ważną ustawą w Parlamencie. Już niedługo zaczną się siewy rzepaku ozimego i taki sygnał od Rządu i Premiera do ponad 100 tysięcy gospodarstw, które uprawiają rzepak w Polsce, jest bardzo niepokojący" – podkreślił prezes Krajowego Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Juliusz Młodecki.

Zwrócono uwagę, że "projekt nie był przedmiotem konsultacji" – stwierdzono.

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych zrzesza m.in. następujące organizacje: Krajową Izbę Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Krajową Federację Producentów Zbóż, Izbę Zbożowo-Paszową, Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajową Radę Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw. 

Czytaj też: Rzepak może zyskać dzięki biopaliwom. Co słychać na rynku?

PAP/fot. pixabay
 

swiatrolnika.info 2023