Talk icon

Informacje

19-07-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

KE przyjęła nową strategię dotyczącą lasów

KE

Komisja Europejska (KE) przyjęła w piątek nową Strategię Leśną UE do 2030 roku. Jest ona częścią planów, które mają doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku i "neutralności klimatycznej" Unii do 2050 roku.

KE z nową strategią dla lasów

"Lasy są płucami naszej Ziemi: mają kluczowe znaczenie dla naszego klimatu, bioróżnorodności, jakości gleby i powietrza. Lasy są również płucami naszego społeczeństwa i gospodarki: zapewniają środki do życia na obszarach wiejskich, dostarczają podstawowych produktów naszym obywatelom i mają głęboką wartość społeczną dzięki swojej naturze. Nowa strategia leśna uznaje tę wielofunkcyjność i pokazuje, jak ambicje środowiskowe mogą iść w parze z dobrobytem gospodarczym. Dzięki tej strategii i przy wsparciu nowej wspólnej polityki rolnej nasze lasy i nasi leśnicy tchną życie w zrównoważoną, dostatnią i neutralną dla klimatu Europę" – oświadczył komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.arimr prywatny las 2

Według KE lasy są "niezbędnym sojusznikiem" w walce ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej. Funkcjonują jako pochłaniacze dwutlenku węgla i pomagają redukować skutki zmian klimatycznych, na przykład ochładzając miasta, chroniąc przed poważnymi powodziami i zmniejszając skutki suszy – argumentuje KE.

Czytaj także: Parki Narodowe – rząd stworzy kolejny urząd: Generalna Dyrekcja PPN

KE chce większej powierzchni lasów

W celu zwiększenia powierzchni i jakości lasów w UE oraz wzmocnienia ich ochrony KE proponuje m.in. utrzymanie wykorzystania biomasy drzewnej w granicach zrównoważonego rozwoju i zachęca do oszczędnego wykorzystywania drewna.

Strategia przewiduje również rozwój systemów płatności dla właścicieli i zarządców lasów za świadczenie alternatywnych usług ekosystemowych, np. utrzymywania części ich lasów w stanie nienaruszonym.

Strategii towarzyszy plan stopniowego zasadzenia trzech miliardów drzew w Europie do 2030 roku, z pełnym poszanowaniem zasad ekologicznych – "właściwe drzewo we właściwym miejscu i we właściwym celu".

swiatrolnika.info 2023