O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

05-03-2024

Autor: Świat Rolnika

Jak działają kotły odzysknicowe? Czy warto w nie inwestować? Odpowiadamy!

kotły odzysknicowe

Kotły odzysknicowe to inteligentne urządzenia, które wykorzystują ciepło odpadowe pochodzące ze spalania. To specjalny rodzaj urządzeń grzewczych, których główną funkcją jest wymiana ciepła oraz wytworzenie pary wodnej. W połączeniu z modułem kogeneracyjnym parowy kocioł odzyskowy może odgrywać znaczącą rolę w strategii efektywnego wykorzystania energii pierwotnej. Z jednej strony uzyskujemy ciepłą wodę, z drugiej zaś produkty zastosowanych substratów można wykorzystać do dalszych procesów technologicznych. Czy warto inwestować w kotły odzysknicowe? Sprawdźmy!

W jakim segmencie mogą być stosowane kotły odzysknicowe?
W ostatnim czasie rynek produkcji innowacyjnych i inteligentnych kotłów przemysłowych zaskakuje. Kotły odzysknicowe to przykład nowoczesnych, rewolucyjnych i bardzo wydajnych urządzeń grzewczych, jakie są dostępne na rynku. Najprościej rzecz ujmując, te maszyny cieplne służą do odzyskiwania ciepła ze spalin. 
Dalej jest ono wykorzystywane do wytwarzania pary wodnej na potrzeby technologiczne oraz generowanie ciepła do ogrzewania wielkopowierzchniowych obiektów, czy zasilania innych procesów technologicznych. W uniwersalnych warunkach użytkowania pieców przemysłowych ciepło w postaci spalin byłoby oddawane do atmosfery, co byłoby marnowaniem energii.
Kotły odzysknicowe z jednej strony zasilają cieplnie wszelkiego rodzaju większe obiekty użyteczności publicznej, z drugiej zaś pozwalają na sprawne i wydajne wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego ze spalin do wytwarzania pary wodnej. 
Faza gazowa może posłużyć w tym przypadku do zasilania i wspomagania procesów technologicznych z udziałem najnowszych rozwiązań stosowanych w kotłach odzysknicowych. Parametry dobrane w optymalny sposób pozwalają uzyskać wydajny efekt kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji energii. 
W tym przypadku w jednym procesie technologicznym, poprzez spalanie gazu lub oleju opałowego, wytwarzana jest energia i ciepło w tym samym czasie. Dzięki takim nowoczesnym rozwiązaniom współczynnik wykorzystania paliwa, zwany również sprawnością ogólną urządzenia, pozwala na uzyskanie wyniku nawet powyżej 90%.

Budowa i wydajność kotłów odzysknicowych
Jednym ze sposobów poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jest inwestycja w kocioł odzysknicowy. Schemat tego urządzenia cieplnego nie powinien nastręczać inżynierskich trudności. Wokół kotła grzewczego zamontowany jest specjalny moduł obejściowy (by-passu), gdzie spaliny omijają piec. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu moduł kogeneracyjny może działać nieprzerwanie. Podgrzane do wysokiej temperatury spaliny przechodzą przez wężownice, w której znajduje się woda. Jest ona podgrzana, a następnie odprowadzana celem dalszego wykorzystania. W dalszym obiegu spaliny trafiają do odbiornika szczytowego.
Biorąc pod uwagę efektywność, wydajność, ale również opłacalność użytkowania i małe straty energii, zwłaszcza w funkcji wykorzystania zaawansowanej kogeneracji, doskonałym rozwiązaniem będzie właśnie kocioł odzysknicowy. Parametry tego pieca odpowiednio dobrane do konkretnego procesu w zakresie wykorzystania ciepła spalin, pozwolą na bardzo sprawne, energetycznie mało stratne użytkowanie przez długie lata.

Efektywność kotłów odzysknicowych i wpływ na środowisko
Są to urządzenia bardzo dobrze izolowane, a to jeszcze bardziej podnosi efektywność energetyczną i jest przyjaznym rozwiązaniem dla środowiska. W tych piecach zastosowano system dopasowanych wzajemnie modułów, co znacznie upraszcza projektowanie i skraca czas montażu. Więcej informacji o kotłach przemysłowych można znaleźć na stronie internetowej: https://bosch-industrial.pl/kotly-przemyslowe/kociol-odzysknicowy/.
Z kotłów odzysknicowych korzystają głównie elektrownie, które mając na względzie ochronę środowiska naturalnego, dostarczają energię do większych aglomeracji. 
Urządzenia te posiadają zróżnicowane, modułowe wyposażenie, jak na przykład inteligentne sterowanie automatyką pieca, które może być z powodzeniem dopasowane do indywidualnych predyspozycji końcowych odbiorców.

swiatrolnika.info 2023