Talk icon

Informacje

14-09-2020

Autor: Polska Agencja Prasowa

Hodowla zwierząt na futra – Skarb Państwa poniesie odpowiedzialność?!

Hodowla zwierząt na futra

Mogłoby się okazać, że brak odpowiedniego vacatio legis powoduje, że przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra stają się nieefektywne, bądź też powodują potężną odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa - ocenił Adam Bodnar, którego pięcioletnia kadencja RPO zakończyła się w środę. Projekt ustawy posłów PiS przewiduje, że hodowla zwierząt na futra nie będzie objęta okresem przejściowym wystarczającym na zmianę działalność gospodarczej wprowadzanym w analogicznych przypadkach.

Hodowla zwierząt na futra to legalny biznes. Natychmiastowe zamknięcie hodowli spowoduje lawinę odszkodowań

Bodnar był pytany w sobotę o projekt PiS, tzw. piątka dla zwierząt, który przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich zwierzęta są przetrzymywane.

Jeżeli wprowadzamy taką zmianę w zakresie możliwości wykonywania działalności gospodarczej ze względu na realizację interesu publicznego w postaci ochrony zwierząt, to czy w takim razie respektujemy zasady rządów prawa tzn. czyli czy dajemy odpowiednie vacatio legis, czyli możliwości zmiany tego biznesu, bo to jest biznes też, w taki sposób, aby móc w międzyczasie pospłacać kredyty, zobowiązania kontraktowe i być może zmienić formę prowadzonej działalności - mówił.

Hodowla zwierząt na futra – jeśli rząd wprowadzi zakaz musi zachować odpowiednie vacatio legis

Jak zaznaczył, "jeżeli nie ma tego vacatio legis to, czy wprowadzamy mechanizmy kompensaty z powodu tego, że ktoś właśnie tego biznesu nie mógł prowadzić".

Czytaj także: Szczepan Wójcik: Należy wiedzieć, kto zarobi, gdy hodowla zwierząt na futra zostanie w Polsce zlikwidowana

hodowla zwierząt na futra"Niezależnie od tego, co myślę, to jest coś o co muszę się upominać, bo to są konkretne zasady związane z zasadą demokratycznego państwa prawnego, które powinno być w takiej sytuacji respektowane"  powiedział.

Dopytywany, czy może się okazać, że przepisy zawarte w projekcie dotyczącym ochrony zwierząt, mogą się okazać niezgodne z konstytucją.

Może się tak okazać. Może się okazać, że wprowadzenie tego typu ograniczeń jest dopuszczalne i myślę, że byśmy mogliby znaleźć sporo norm konstytucyjnych, które przemawiają za zwiększoną ochroną praw zwierząt i stanowią taką podstawę aksjologiczną do dokonania tych zmian, natomiast mogłoby się okazać, że brak odpowiedniego vacatio legis powoduje, że przepisy stają się nieefektywne, bądź też powodują potężną odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa - odpowiedział.

Hodowla zwierząt na futra – Szczepan Wójcik: 3 miliardy złotych kredytów. Kto je spłaci?

Hodowca zwierząt futerkowych, Szczepan Wójcik zwraca uwagę ekonomiczne skutki przyjęcia tak zwanej "piątki dla zwierząt"

Mówimy tutaj o brutalnej i bardzo nieczystej walce rynkowej przy wykorzystaniu organizacji ekologicznych. Zadam retoryczne pytanie: w jaki sposób można doprowadzić do tego, by wyrzucić tysiące ludzi na bruk, żeby, mówiąc wprost, państwo polskie chciało tych ludzi skrzywdzić i zrezygnować z milionów euro wpływów do polskiej gospodarki? Trzeba branżę oczernić, pokazać, że jest zła, nie przynosi dochodów, ludzie nie są zatrudniani i jest to branża marginalna, a hodowcom chodzi o to, by znęcać się nad zwierzętami

 PAP/PW/https://twitter.com/szczepan_wojcik/

swiatrolnika.info 2023