O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

25-08-2022

Autor: Świat Rolnika

Hodowcy świń poszkodowani przez ASF wciąż mogą otrzymać wsparcie

Hodowcy świń

Hodowcy świń, którzy na skutek ASF zaprzestali produkcji w związku z zakazem utrzymywania zwierząt, wciąż mogą ubiegać się o pomoc. 

W ubiegłym roku stawka dofinansowania wynosiła 0,36 zł, a w tym roku jest to 1 zł. Pomnożenie jej przez średnią roczną liczbę świń (jednak nie więcej niż 200 szt. dla jednego producenta) oraz liczbę dni obowiązywania zakazu produkcji w danym roku kalendarzowym pozwala obliczyć kwotę wsparcia.

Hodowcy świń wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe  

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 7 czerwca 2022 r. przyjmują wnioski w trybie ciągłym. Dotychczas wpłynęło ich 367, a wynikająca z nich kwota pomocy to blisko 2,2 mln zł. Dokumenty są na bieżąco rozpatrywane, a te, które przejdą pozytywnie weryfikację, przekazywane są do realizacji. Na razie na konta bankowe rolników trafiło z tego tytułu 1,5 mln zł.  

Beneficjentem pomocy są hodowcy świń:

– którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

– którzy zaprzestali produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855z późn. zm.) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Hodowcy świń

Warunki przyznania pomocy

Aby otrzymać pomoc, konieczne jest złożenie wniosku w BP Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń wraz z decyzją PLW o zakazie utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa

Wnioski wypełnione na formularzu udostępnionym przez Agencję hodowcy świń muszą składać:

– w formie pisemnej

– lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Czytaj też: Ceny skupu żywca w górę. Wzrostowy trend w UE

gov.pl/fot. pixabay

 

swiatrolnika.info 2023