Talk icon

Informacje

29-01-2022

Autor: Polska Agencja Prasowa

Henryk Kowalczyk: filarem produkcji rolnej powinni być drobni producenci

Henryk Kowalczyk

Filarem produkcji rolnej powinni być drobni producenci, a państwo powinno udzielać takim gospodarstwom wsparcia – stwierdził Henryk Kowalczyk.

"Zrównoważone użytkowanie gruntów – bezpieczeństwo żywnościowe zaczyna się od gleby" to hasło odbywającego się w piątek berlińskiego Szczytu Ministrów Rolnictwa, który odbył się w formie zdalnej. Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w spotkaniu Polskę reprezentowała wiceminister stanu Anna Gembicka.

Wicepremier o polskim rolnictwie

Z okazji szczytu na stronie internetowej wydarzenia zostało opublikowane oficjalne wystąpienie wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

Szef resortu rolnictwa podkreślił w nim, że głównym zadaniem rolnictwa jest dostarczanie zdrowej i bezpiecznej żywności oraz zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa żywnościowego.

"Postęp cywilizacyjny, urbanizacja oraz zmiany klimatyczne powodują, że powierzchnia gruntów rolnych szybko maleje. Uzyskanie odpowiedniego plonu o pożądanej jakości zależy od właściwości gleb, które muszą być +zdrowe+. Dlatego myśląc o przyszłości powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na kondycję gleb. Powinniśmy zachęcać producentów rolnych do odpowiedzialnego zarządzania glebą, zgodnego z najnowszą wiedzą naukową i ideą zrównoważonego rozwoju. Niezbędne jest podejmowanie takich działań, aby w perspektywie długookresowej utrzymać produkcyjną funkcję gleby" – mówił Henryk Kowalczyk.

Henryk Kowalczyk o gruntach rolnych

Dodał on, że filaremHenryk Kowalczyk 012 produkcji rolnej powinni być drobni producenci, a państwo powinno udzielać takim gospodarstwom wsparcia, szczególnie w zakresie dostępu do gruntów. "Polska realizuje szereg działań dla zabezpieczenia małych, rodzinnych gospodarstw, poprzez zapewnienie im warsztatu pracy, jakim jest ziemia, oraz ochronę przed nadużyciami w obrocie nieruchomościami rolnymi. Ma to ogromne znaczenie dla lokalnego i globalnego bezpieczeństwa żywnościowego naszych społeczeństw" – podkreślił Henryk Kowalczyk.

Resort wyjaśnił, że w sesji szczytu poświęconej gospodarowaniu gruntami rolnymi wiceminister Anna Gembicka podkreśliła, że ziemia rolna jest dobrem szczególnym i najcenniejszym zasobem, a jej wykorzystywanie nie powinno podlegać wyłącznie prawom rynku.

"Ziemia rolna nie może być traktowana jak zwykły towar. Zadaniem państwa jest racjonalne użytkowanie i ochrona gruntów rolnych. Szczególnie ważne są mechanizmy prawne, które dają możliwość państwowej kontroli nad gospodarowaniem i obrotem ziemią" – mówił Gembicka.

Ministerstwo przekazało, że Gembicka zaznaczyła, że Polska ma świadomość znaczenia ziemi rolnej i zagrożeń związanych z obrotem gruntami. Przypomniano, że w tego względu, na mocy zapisu Konstytucji RP, istnieją przepisy gwarantujące rolnikom dostęp do ziemi uprawnej i zapobiegające wykorzystywaniu gruntów na cele nierolnicze. Przepisy te chronią przed nadużyciami cenowymi i zapewniają rolnikom pierwszeństwo w nabywaniu gruntów rolnych. Jednocześnie, celem zapobiegania rosnącej koncentracji gruntów w rękach nielicznych gospodarstw, w Polsce wprowadzony został górny limit powierzchni nieruchomości rolnych, która nie może przekraczać 300 ha.

Berlińska Konferencja Ministrów Rolnictwa, z udziałem ministrów z całego świata, organizowana jest corocznie w styczniu przez Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa RFN, w ramach Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych "Zielony Tydzień". W tegorocznym 14. szczycie, organizowanym online z uwagi na pandemię, uczestniczyło 80 delegacji państw oraz 12 organizacji i instytucji międzynarodowych.

Czytaj również: Henryk Kowalczyk o tarczy antyinflacyjnej: ma obniżyć koszty produkcji

PAP/fot.twitter

swiatrolnika.info 2022