O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

26-02-2023

Autor: Świat Rolnika

Fungicydy - skuteczne środki na choroby grzybowe w zbożach

Fungicydy

Częstość występowania chorób w uprawach zbóż w dużej mierze związana jest z przebiegiem pogody. Stosunkowo wysokie temperatury, połączone w dużą wilgotnością powietrza tworzą idealne środowisko do infekcji i rozwoju chorób.

Czym są i jak działają fungicydy?

Fungicydy to grzybobójcze środki ochrony roślin. Ich zadaniem jest ograniczanie występowania i rozprzestrzeniania się chorób na inne rośliny w łanie. Zabiegi fungicydami wykonuje się zwykle po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób. Środki grzybobójcze wpływają na zahamowanie procesów życiowych grzybów. Prowadzi to do zatrzymania ich wzrostu i rozwoju, a w konsekwencji do zamierania grzybni.

Fungicydy działają na kilka sposobów. Mogą być stosowane zapobiegawczo - przed infekcją lub w początkowym stadium choroby. Chronią one wówczas uprawy przed występowaniem chorób lub jej dalszym rozwojem.

Po wystąpieniu widocznych objawów środki grzybobójcze należy stosować interwencyjnie i leczniczo. Zastosowanie odpowiednio szybko właściwego fungicydu uniemożliwi dalszy rozwój choroby i jej rozprzestrzenianie się na inne części roślin oraz na inne rośliny w łanie. W przypadku znacznego porażenia zbóż zalecany jest zabieg środkami grzybobójczymi o działaniu wyniszczającym.

Podział środków grzybobójczych

Biorąc pod uwagę korelację z rośliną uprawną, fungicydy dzielimy na trzy grupę. Pierwszą grupę stanowią środki grzybobójcze działające powierzchniowo. Substancja czynna nie wnika do wnętrza rośliny, działa jedynie na jej powierzchni. Takie preparaty stosuje się raczej przed wystąpieniem objawów choroby na roślinach uprawnych. Druga grupa wyróżnia się zdolnością wnikania do rośliny, ale fungicydy te nie przemieszczają się w niej - działanie wgłębne.

Ostatnia grupa to fungicydy o działaniu systemicznym. Zawarte w preparatach substancje czynne przemieszczane są w roślinie. Większość środków ochrony roślin zwalczających choroby zbóż, łączą w sobie trzy sposoby działania. Dzięki temu możliwa jest skuteczna ochrona zbóż przed chorobami, niezależnie od sprawcy, czy stopnia porażenia rośliny.

Szeroką ofertę w zakresie fungicydów znaleźć można na stronie https://osadkowski.pl/pl/oferta/srodki-ochrony-roslin/fungicydy/. Firma Osadkowski oferuje środki grzybobójcze nowej generacji na pełne spektrum chorób roślin.

Choroby zbóż

Choroby grzybowe zbóż mogą powodować duże straty w plonie. Porażone zboża charakteryzują się niższym plonem ziarna o gorszych parametrach jakościowych.

W okresie wegetacji zboża infekowane są przez sprawców licznych chorób podstawy źdźbła, liści i kłosa. Do najczęściej występujących chorób liści należy zaliczyć:

  • mączniak prawdziwy zbóż i traw - występuje na wielu gatunkach zbóż. Wywołuje go Blumeria graminis- bezwzględny pasożyt występujący jedynie na żywych częściach rośliny. Największe porażenia zbóż obserwowane jest na wiosnę, choć pierwsze objawy widoczne są już jesienią. Występuje głównie w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym.
  • rdza brunatna pszenicy - występowaniu tej choroby sprzyja wysoka temperatura, połączona w wysoką wilgotnością i niezbilansowanym nawożeniem azotem. Objawia się rdzawo brunatnymi punktami głównie na górnej części liścia.
  • brunatna plamistość liści - atakuje pszenicę, żyto, pszenżyto, rzadziej jęczmień. Choroba występuje w okresie strzelania w źdźbło i formowania liścia flagowego. Objawia się brunatnymi, owalnymi plamami z jasną obwódką.
  • septorioza paskowa liści - może występować przez cały okres wegetacyjny, ale szczególnie groźna dla zbóż, jest w warunkach umiarkowanej temperatury i wysokiej wilgotności. Najważniejszym objawem choroby są chlorotyczne, żółto-brunatne plamy na liściach i źdźbłach.
  • rynchosporioza zbóż - najczęsciej występuje na jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i życie. Rozwojowi grzyba sprzyja niska temperatura i wysoka wilgotność. Pierwsze objawy choroby widoczne są już jesienią, ale najwyraźniej widoczna jest na młodych liściach wczesną wiosną. Przy silnym porażeniu, początkowo niewielkie eliptyczne plamy łączą się, a liście przedwcześnie zamierają.

Zobacz też: Fungicydy – jakie zagrożenia niesie wycofywanie ich z rynku?

Jakie preparaty zastosować na choroby zbóż?

Wybrane środki powinny zwalczać główne choroby danej fazy rozwojowej zbóż w:

  • zabiegu T1 - najważniejsze jest ograniczenie występowania chorób podstawy źdźbła i liści. W tym zbiegu bardzo ważną rolę powinny odgrywać takie substancje czynne jak metrafenon i cyprodinili.
  • zabiegu T2 - aplikacja fungicydu w tym terminie powinna zwalczać choroby liści: septoriozę, brunatną plamistość liści, rdze. W tym zabiegu aplikowane są zwykle triazole, substancje z grupy SDHI lub strobiluryny.
  • zabiegu T3 - przeznaczone jest do eliminacji chorób kłosa - najskuteczniejszym rozwiązaniem jest połączenie dwóch triazoli: metkonazolu i tebukonazolu.

swiatrolnika.info 2023