Talk icon

Informacje

03-07-2021

Autor: Emilia Gromczak

Farma fotowoltaiczna. Jakie warunki spełnić, aby zrealizować inwestycję?

Farma fotowoltaiczna

Farma fotowoltaiczna wykorzystuje promieniowanie słoneczne do pozyskania energii. Instalacje fotowoltaiczne są coraz powszechniej wykorzystywane nie tylko w gospodarstwach, ale również na farmach. Największa w Polsce mają łączna moc ponad 3 MW i z powodzeniem funkcjonują już od jakiegoś czasu, przy czym największa znajduje się w gminie Czernikowo (okolice Torunia). Jej łączna moc wynosi 3,77 MW. Jakie warunki należy spełnić, aby zrealizować tę inwestycję?

Farma fotowoltaiczna coraz bardziej popularna farma_fotowoltaiczna_jak_rozpocząć_inwestycje.jpg

Instalacje fotowoltaiczne na farmie mają zazwyczaj moc od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Największa farma fotowoltaiczna znajduje się w gminie Czernikowo, a jej łączna moc wynosi 3,77 MW. Grupa Energia ma dwie duże farmy o łącznej mocy 6 GWh, natomiast farma w Gdańsku jest nieco mniejsza, ma 1,64 MW. W Polsce największą popularność mają mikroinstalacje fotowoltaiczne. Są to instalacje o łącznej zainstalowanej mocy nie przekraczającej 50 kW. Zwykle są przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym mniejszym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu i nie większej niż 150 kW. 

Pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej 

Farma fotowoltaiczna powinna powstać na płaskim terenie, na gruncie klasy IV lub niższej. Zgodnie z artykułem 29, pkt. 2, pozycja 16 Ustawy o prawie budowlanym pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie prac, których celem jest montaż pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy. Aby farma fotowoltaiczna powstała potrzebujemy pozwolenia na budowę wydanego przez starostę powiatowego, projektu budowlanego (w przypadku mikroinstalacji wystarczy posiadanie projektu wykonawczego lub koncepcji technicznej) oraz warunków przyłączeniowych instalacji (te uzyskuje się po złożeniu stosownego wniosku, w którym muszą być sprecyzowane parametry elektrowni). Ponadto inwestor musi sprawdzić, czy nieruchomość, na której ma powstać inwestycja, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto farma fotowoltaiczna wiąże się z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Zgodnie z zapisami ustawy, jeśli powierzchnia farmy wraz z towarzyszącą infrastrukturą wynosi nie mniej niż 0,5 ha i jest zlokalizowana na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, to uzyskanie decyzji środowiskowej jest obowiązkowe. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli powierzchnia zabudowy farmy przekracza 1 ha i ma być usytuowana na pozostałych obszarach. Z kolei w przypadku, gdy powstanie na powyższych terenach, a jej powierzchnia nie przekroczy 1 ha, to uzyskanie decyzji środowiskowej nie jest wymagane. Ponadto potrzebna jest również koncesja na na produkcję energii z odnawialnego źródła. 

Przeczytaj także: Fotowoltaika – Polacy chcą w nią masowo zainwestować

stiloenergy.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2022