O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

19-01-2023

Autor: Polska Agencja Prasowa

Ekspert: Wojna w niewielkim stopniu wpłynęła na ceny zbóż

Ceny zbóż

Zdaniem dra Wiesława Łopaciuka przeanalizowane ceny zbóż w okresie marzec-październik 2022 r. pokazują, że wpływ wojny na notowania był niewielki.

Naukowiec z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podkreślił, że analiza cen dotyczy skupu kukurydzy i pszenicy w województwach: lubelskim, podlaskim i podkarpackim. W jego ocenie w 2023 r. import zbóż z Ukrainy będzie się utrzymywał na wysokim poziomie.

Wojna nie miała większego przełożenia na ceny zbóż?

Jak zaznaczył dr Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, powołując się na dane GUS opracowane przez IERiGŻ-PIB, region Polski południowo-wschodniej jest deficytowy w produkcji zbóż. W związku z tym – zauważył – uczestnicy rynku często są zmuszeni wykorzystywać ziarno z krajów dysponujących nadwyżkami, np. Słowacji, Węgier i Ukrainy. Podkreślił, że koszt transportu z tych krajów jest niższy niż w przypadku ziarna z zachodniej lub północno-zachodniej Polski, a zbiory mają tam miejsce w okresie poprzedzającym zbiory w Polsce.

Dr Łopaciuk zwrócił uwagę, że analiza cen skupu kukurydzy i pszenicy w ujęciu miesięcznym w okresie marzec-październik 2022 r. pokazuje, że wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na ceny zbóż w województwach lubelskim, podlaskim i podkarpackim był stosunkowo niewielki. W okresie tym ceny skupu kukurydzy w woj. lubelskim i podkarpackim były niższe średnio o 2,4 proc. i 5,1 proc. od średniej krajowej i o 2,5 proc. wyższe w woj. podlaskim. W porównaniu ze średnią z lat 2012-2022 różnica była mniejsza o 0,7 pkt proc. w woj. lubelskim, a wyższa o 1,2 pkt proc. w woj. podkarpackim.

"W woj. lubelskim i podkarpackim ceny były niższe od średniej krajowej odpowiednio o 5,7 i 7,2 proc., a skala spadku większa od średniej za latach 2012-2022 o 2,3 i 1,0 pkt proc. W woj. podlaskim ceny były niższe od średniej krajowej o 1,8 proc., a skala spadku większa o 1,2 pkt proc. od średniej w latach 2012-2022" – przekazał dr Łopaciuk.

Ceny zbóż

Import zbóż z Ukrainy będzie utrzymywał się na wysokim poziomie

Zdaniem eksperta możliwość zatrzymania importu zbóż i rzepaku z Ukrainy z tytułu niezgodności ze standardami UE jest wątpliwa, ponieważ oznaczałoby to również wstrzymanie dostaw towarów rolnych z innych krajów nieprodukujących zgodnie ze standardami UE. Wskazał, że wpłynęłoby to m.in. na import soi, przemysł paszowy i produkcję zwierzęcą. Jak dodał, działania takie wymagają decyzji na szczeblu UE, a nie poszczególnych krajów członkowskich.

Zobacz także: Ukraińskie zboże zalewa polski rynek. Jackowski: Należy uszczelnić system

Jak podkreślił dr Wiesław Łopaciuk, niższe ceny zbóż "zawsze oznaczają mniejsze koszty pasz, które mają duży udział w kosztach tuczu zwierząt gospodarskich (nieważne czy to zboże z Ukrainy czy z krajowe)". W jego ocenie w 2023 r. import zbóż z Ukrainy będzie się utrzymywał na wysokim poziomie.

PAP/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023