Talk icon

Informacje

06-08-2022

Autor: Emilia Gromczak

Dobrostan trzody chlewnej – opłacalność stawek dopłat

dobrostan trzody chlewnej

Dobrostan zwierząt, w tym dobrostan trzody chlewnej znalazł się w Krajowym Planie Strategicznym.

Kalkulacje m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wykazały, że najbardziej efektywnym wariantem jest wdrożenie podstawowej wersji podwyższonego dobrostanu czyli zwiększenie powierzchni bytowej o 20% dla macior i dla tuczników.

Dobrostan trzody chlewnej w KPS

Dobrostan trzody chlewnej jest częścią ekoschematu „dobrostan zwierząt”. Aby uzyskać płatność do loch czy tuczników trzeba spełnić odpowiednie warunki. 

Jeśli chodzi o lochy, to warunkiem otrzymania płatności są utrzymanie zwierząt w systemie jarzmowym oraz zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej o minimum 20% lub 50%. Dodatkowe premiowane będą ścółka i odsadzanie prosiąt. Premie jednak ędą możliwe tylko po spełnieniu warunków podstawowych, czyli zwiększonej powierzchni bytowej i ograniczeniu systemu jarzmowego.  Niezbędnymi warunkami do uzyskania płatności do tuczników jest zwiększona powierzchnia bytowa o 20% lub 50%. Warunkiem jest również posiadanie tuczników, które pochodzą od loch utrzymywanych w gospodarstwach realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu loch, albo tuczników, które pochodzą od loch utrzymywanych w siedzibie stada położonej nie dalej niż ok. 50 km od siedziby stada, w której będą utrzymywane tuczniki. 

dobrostan trzody chlewnej świnie

Kalkulacje stawek dopłat

Jeśli zapewnimy dobrostan trzody chlewnej możemy otrzymać odpowiednie dopłaty, ale kalkulacje m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wykazały, że najbardziej efektywnym wariantem jest wdrożenie podstawowej wersji podwyższonego dobrostanu czyli zwiększenie powierzchni bytowej o 20% dla macior i dla tuczników.

Okazuje się, że nie opłaca się przyjmować maksymalnych rozwiązań i stawek ze względu na znaczne obniżenie obsady oraz wzrost kosztów jednostkowych produkcji, który wynika między innymi z wzrostu kosztów stałych na jednostkę produkcji oraz kosztów słomy. Ponadto w każdym wariancie podwyższonego dobrostanu wzrośnie zapotrzebowanie na pracę rolnika w wyniku ograniczenia w stosowaniu systemu jarzmowego dla loch. Jak wskazuje WIR, w każdym wariancie podwyższonego dobrostanu wzrośnie zapotrzebowanie na pracę rolnika w wyniku ograniczenia w stosowaniu systemu jarzmowego dla loch.

Sprawdź również: Dobrostan świń – MRiRW wyjaśnia wątpliwości i interpretację przepisów

wir.org.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023