Talk icon

Informacje

20-08-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Biogazownia przydomowa – kolejny sposób na oszczędzanie

Biogazownia przydomowa

Biogazownia przydomowa to możliwość zdobycia paliwa z odpadów kuchennych, produktów ubocznych rolnictwa i odchodów zwierzęcych.

Posiadanie domowej biogazowni, nawet małej, ma wiele zalet. Oprócz tego, co oczywiste – gaz produkowany jest na użytek domowy, rozwiązuje również problem nieprzyjemnego zapachu gnojówki. Bezwonna, fermentująca substancja może być wykorzystana jako cenny nawóz, a powstały metan może być wykorzystany do spalania w silnikach, elektryczności, ogrzewania lub gazu.

Charakterystyka biogazowni

Biogaz pozyskiwany jest z surowców pochodzenia rolniczego, produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego oraz obornika zwierzęcego w procesie fermentacji metanowej. Technologia ta jest dobrze znana i szeroko stosowana w takich krajach jak Szwecja, Dania, Niemcy, Austria. W Polsce nie jest on powszechnie stosowany, ale ze względu na korzystne zapisy znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne z 2009 r. szacuje się, że wykorzystanie biogazu rolniczego jest jedną z  metod pozyskiwania energii z najkorzystniejszych źródeł odnawialnych.

Biogazownia przydomowa ma uproszczoną modułową strukturę, którą można szybko zainstalować i uruchomić bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Pozwala również na szybki demontaż i przeniesienie w inne dogodne miejsce. Najczęstszym rozwiązaniem jest budowa biogazowni mikrobiologicznej z kontenerem. Tam cała konstrukcja zamknięta jest w zestawie dwóch kontenerów. W jednym przeprowadza się fermentację mokrego substratu. W drugi sposób wytwarzana jest energia, zwykle w systemie kogeneracyjnym (ciepło i energia elektryczna).

Biogazownia przydomowa

Biogazownia przydomowa szansą na tańszą energię

Prowadzenie biogazowni nie generuje znacznych kosztów, o ile media są dostarczane przez samo gospodarstwo. Największe koszty ponoszone są na etapie inwestycyjnym, natomiast koszt budowy biogazowni mikrobiologicznej zależy od wielkości i specyfiki przetwarzanych odpadów. Te z kolei wymagają wyboru zastosowanej technologii.

Biogazownia przydomowa to koszty wyposażenia i instalacji, które stanowią ponad 80 proc. kosztów całości. Najdroższe są komora fermentacyjna i agregat kogeneracyjny. Wraz z popularnością tej technologii ceny z roku na rok spadają.

Należy jednak pamiętać, że jest to koszt jednorazowy, a właściwie utrzymana biogazownia będzie działała nieprzerwanie przez około 15 lat.

Czytaj również: Biogazownia rolnicza – jej działalność ma same plusy!

magazynbiomasa.pl /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022