O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

14-09-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Białka pochodzące z owadów w żywieniu świń. Alternatywne pasze

Białka

Białka są niezbędne w żywieniu zwierząt gospodarskich. Czy owady mogą być alternatywą dla drogich i czasem trudnodostępnych roślin wysokobiałkowych?

Po latach zakazu spowodowanego problemem BSE, od września 2021 r. ponownie zezwolono na karmienie świń i drobiu przetworzonym białkiem zwierzęcym. Dodatkowo można podawać owady hodowlane. W poniższym artykule przedstawimy możliwości i ograniczenia w karmieniu owadami świń i drobiu.

Owady jako naturalna pasza dla świń

Świnie i drób również w naturze żywią się owadami. Zgodnie z unijnym wykazem można podawać zwierzętom czarne muchy żołnierskie, muchy domowe, chrząszcze mączne, chrząszcze pleśniaki zbożowe, świerszcze, świerszcze krótkoskrzydłe i świerszcze stepowe lub mączkę tych owadów. Jako karma używane są larwy chrząszczy i much lub dorosłe świerszcze.

Zawartość białka i tłuszczu w owadach pożytecznych może ulegać dużym wahaniom, ale można ją kontrolować poprzez dietę. Wartość ta powinna być jak najbardziej stała, aby owady można było wykorzystać jako paszę dla zwierząt.

W przypadku muchy czarnego żołnierza istnieją różnice w zawartości składników odżywczych w zależności od tego, czy mamy do czynienia z larwami czy poczwarkami. Ogólnie jednak wzorce aminokwasowe w paszy dla muchy czarnego żołnierza są porównywalne z wzorcami dla śruty poekstrakcyjnej sojowej, z nieco wyższym udziałem waliny. Strawność dla tuczników jest również porównywalna ze strawnością śruty sojowej ekstrakcyjnej.

Białka

Białka mączki żółtej i świerszcza – charakterystyka

Wzorce aminokwasowe mączki żółtej są również "porównywalnie korzystne" do wzorców aminokwasowych śruty sojowej ekstrakcyjnej. Według jednego z badań, aminokwasy te są w ponad 90 procentach strawne dla świń. ,,Zawartość fosforu może być bardzo różna, a badań nad ich dostępnością, nawet w przypadku mącznika, prawie nie ma” – mówi ekspert.

W przypadku świerszcza wzory aminokwasów są również porównywalne z wzorami dla śruty poekstrakcyjnej sojowej. Nie ma jeszcze danych na temat strawności aminokwasów i fosforu ze świerszczy. Znana jest jedynie stosunkowo wysoka zawartość sodu.

Pokarm, którym żywią się owady, wpływa na ich późniejszą wartość żerową. Wpływ ma również ich stadium rozwoju (mucha czarnego żołnierza) oraz hodowla. W zależności od paszy magazynują więcej lub mniej tłuszczu, witamin, karotenoidów czy minerałów. Różni się to jednak w zależności od gatunku owada.

Wzorzec aminokwasowy jest dość stabilny niezależnie od żywienia, ale białka może być mniej ze względu na wysoką zawartość tłuszczu. Zawartości witaminy D3 zależy natomiast od tego, czy owady są wystawione na działanie światła.

Nie ustalono dokładnych norm ilości owadów w paszy

Rodzaj obróbki ma decydujące znaczenie dla wartości pokarmowej owadów: czy i jak całkowicie odciśnięty jest tłuszcz? Czy chityna (z wylinki) jest wliczona w cenę, czy jest wyekstrahowana? Wątpliwe jest również, czy aminokwasy ulegają uszkodzeniu w wyniku ogrzewania podczas przetwarzania.

Jakie ilości owadów można w ogóle stosować w paszach dla zwierząt? Baza wiedzy jest nadal bardzo ograniczona, jeśli chodzi o żywienie świń. Podobno bez problemu można podawać prosiętom nawet 20 procent białka owadów. Według jednego z badań stosowanie 5 procent mączników u prosiąt prowadzi nawet do zmniejszenia liczby biegunek.

Karmienie żywymi larwami czarnej muchy żołnierskiej może również zapewnić prosiętom zajęcie, a tym samym pozytywnie wpłynąć na ich zachowanie. W przypadku tuczników i loch istnieją tylko stosunkowo nieliczne, niespójne badania, z których praktycznie nie można wyprowadzić zalecanych dawek pokarmowych.

Białka owadów w żywieniu świń – co przyniesie przyszłość?

Owady mogą być wykorzystywane w żywieniu trzody chlewnej i drobiu, jeśli dostosuje się do nich dawkę pokarmową. Co do ilości nadal nie ma zgody. Na razie nie można się pomylić z 10 procentami. Nadal występuje duże zróżnicowanie stężeń składników pokarmowych, co utrudnia planowanie dawki pokarmowej.

Jednak dalszy rozwój hodowli owadów w Niemczech przyniesie zapewne pewną spójność. Należy unikać "podwójnych strat przy wykańczaniu", tzn. pasza, która może być podawana bezpośrednio zwierzętom gospodarskim, nie powinna być wykorzystywana do hodowli owadów. Należy je tuczyć nieużytecznymi skądinąd produktami z zagajnika.

W przyszłości możliwość wykorzystania owadów jako paszy dla zwierząt gospodarskich będzie zależała głównie od (obecnie jeszcze dość wysokich) kosztów, ale także od ich dostępności i przetwarzania w stałej jakości i ilości. Ale rozwój wydaje się postępować szybko. Zaletą owadów jako paszy jest to, że wymagają one niewiele miejsca w produkcji. Dzieje się tak dlatego, że na całym świecie zmniejsza się powierzchnia gruntów rolnych przypadająca na jednego mieszkańca. Karmienie owadami przyczynia się zatem do zrównoważonego rozwoju.

Czytaj również: Pasze dla świń – jakie wybierać dla poszczególnych grup zwierząt?

Agrarheute /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023