Talk icon

Informacje

29-08-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Azoty: Grupa nadal realizuje dostawy CO2 do swoich klientów

Azoty

Pomimo czasowego ograniczenia produkcji w trzech spółkach Grupy Azoty, Grupa realizuje dostawy CO2 do swoich klientów – podała spółka. 

Jak podkreślono w komunikacie prasowym, ograniczenie produkcji nawozów zaplanowano w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów. Grupa zwróciła uwagę, że Wytwórnia Gazu Syntezowego w zakładach w Tarnowie pracuje na pełnym obciążeniu, co pozwala w sposób ciągły zabezpieczyć potrzeby klientów, do których dostarczany jest CO2.

Azoty: Dostawy do dotychczasowych odbiorców są zapewnione

“Ograniczenie produkcji nawozów zostało zaplanowane w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, suchego lodu oraz wody amoniakalnej, niezbędnej do funkcjonowania energetyki zawodowej” – poinformowała Grupa Azoty.

Jak podkreśliła, oprócz zapasów CO2 w magazynach zakładów w Puławach, Tarnowie i Kędzierzynie, spółki nadal na bieżąco produkują i dostarczają do swoich klientów CO2. Dodatkowo Grupa ograniczyła eksport CO2 i suchego lodu, w wyniku czego magazyny Grupy są zapełnione.

W pierwszych dniach po ogłoszeniu ograniczenia produkcji Grupa Azoty Puławy produkowała CO2 na poziomie 30 proc. dotychczasowych zdolności. Od 28 sierpnia produkcja CO2 została zwiększona do 60 proc. zdolności. 

“Tym samym były i są zapewnione dostawy dla wszystkich dotychczasowych odbiorców – zarówno CO2, jak i suchego lodu” – wyjaśniono w komunikacie. Również w przypadku zakładów w Kędzierzynie dostawy dla wszystkich dotychczasowych odbiorców były i są zapewnione na niezmienionym poziomie.

Azoty

Rekordowe ceny gazu wpłynęły na ograniczenie produkcji

Grupa zwróciła uwagę, że Wytwórnia Gazu Syntezowego w zakładach w Tarnowie pracuje na pełnym obciążeniu, co pozwala w sposób ciągły zabezpieczyć potrzeby klientów, do których dostarczany jest CO2.

"Należące do Grupy Azoty zakłady w Puławach, Tarnowie i Kędzierzynie ograniczyły przed tygodniem produkcję, m.in. amoniaku i nawozów azotowych w konsekwencji rekordowo wysokich cen gazu na rynkach europejskich. W dniach podjęcia decyzji o ograniczeniu produkcji ceny gazu kształtowały się na poziomie powyżej 270 euro za MWh, a w piątek 26 sierpnia cena pobiła kolejny rekord i osiągnęła wartość 339 euro za MWh" – przypomniała spółka. Zapewniła jednocześnie, że stale monitoruje poziom cen surowców wykorzystywanych do produkcji oraz rentowność procesów produkcyjnych.

Czytaj też: Anwil S.A. wznawia produkcję nawozów azotowych

PAP/fot.Twitter

swiatrolnika.info 2022