Talk icon

Informacje

26-08-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

ARiMR: Dofinansowanie rozwoju usług rolniczych do 21 października

ARiMR

ARiMR przypomina, że do 21 października 2022 r. można ubiegać się o dofinansowanie w zakresie rozwoju usług rolniczych i leśnych.

Wnioski do 21 października 2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Czego dotyczy pomoc?

Jak informuje ARiMR jest to pomoc udzielana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności, a złożone dotychczas wnioski opiewają na kwotę niemal 114 mln zł.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W tym naborze wachlarz działalności, które mogą być objęte wsparciem, został rozszerzony o usługi leśne, usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji, usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych, usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

ARiMR

ARIMR przypomina o terminach

Jak przypomniał ARiMR, w przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Warunek ten nie dotyczy trzech pozostałych zakresów usług.

Maksymalna kwota wsparcia, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Poziom refundacji zależy od rodzaju usług. Refundacja w wysokości do 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów dotyczy inwestycji w rozwój usług związanych z rolnictwem lub leśnictwem oraz przedsięwzięć dotyczących mycia i dezynfekcji. Natomiast 65 proc. dofinansowania przysługuje, gdy działalność związana jest z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych.

W ramach trwającego od 7 lipca 2022 r. naboru do tej pory zostało złożonych 257 wniosków na kwotę prawie 114 mln zł. Najliczniejsze grono starających się o pomoc stanowią rolnicy z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Czytaj również: Dopłaty do nawozów trafiają do rolników. Przekazano już 1,89 mld zł

GOV/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023