Talk icon

Informacje

02-07-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Aplikacja suszowa 2021 – czy resort uruchomi rządową aplikację?

Aplikacja suszowa

Ostatni raport IUNG wskazuje, że susza rolnicza wystąpiła prawie we wszystkich województwach, a na największy deficyt wody cierpią zboża jare. Czy w tym roku aplikacja suszowa zostanie uruchomiona? Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o pilne uruchomienie rządowej aplikacji.

Aplikacja suszowa – kiedy resort uruchomi rządową aplikację?

W związku z powyższym oraz sygnałami wojewódzkich izb rolniczych w sprawie ogromnych strat jakie powoduje tegoroczna susza, pismem z dnia 25 czerwca 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o pilne uruchomienie rządowej aplikacji. Aplikacja suszowa umożliwia złożenie wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dzięki aplikacji rolnicy mogliby składać wnioski o oszacowanie strat powstałych przez suszę. Do aplikacji można zalogować się przez Profil Zaufany, e-dowód lub przez stronę banku na przykład PKO lub Banku Spółdzielczego w ramach tak zwanej e-Tożsamości. Po zalogowaniu się należy podać podstawowe dane, czyli mię i nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail.

Później aplikacja suszowa poprosi nas dane dostępowe do eWniosku Plus, za pomocą których nastąpi zalogowanie i import danych z aplikacji eWniosek Plus. Kolejnym krokiem będzie zamieszczenie załączników, takich jak skan polisy ubezpieczeniowej i dokumentacja fotograficzna szkód spowodowanych przez suszę. Dokumentacja w formie zdjęć nie jest jednak obowiązkowa.

IMGW ostrzega: burze na północnym zachodzie i wschodzie kraju

Aplikacja suszowa – kto może złożyć wniosek?

Aplikacja suszowa umożliwia złożenie wniosku,Aplikacja suszowa jednak aby to zrobić, na obszarze prowadzonych upraw rolnych konieczne jest wystąpienie suszy zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich:

Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

Wniosek o oszacowanie strat może złożyć rolnik:

  • posiadający numer identyfikacyjny (numer EP) nadany przez ARiMR,
  • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane suszą,
  • będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem.

W ostatnim kroku zgłaszania strat w uprawach, aplikacja suszowa wygeneruje protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc na przykład o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji rolnej.

krir.pl/MRiRW/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023