O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

26-01-2023

Autor: Polska Agencja Prasowa

Anna Moskwa zapewnia: Nowa ustawa wiatrakowa była szeroko konsultowana

Anna Moskwa Ustawa wiatrakowa

Wiceminister klimatu Anna Moskwa zapewniła, że nowa rządowa ustawa wiatrakowa była szeroko konsultowana przez kilka miesięcy.

Minister klimatu i środowiska podkreśliła, że projekt nie określa konkretnej odległości wiatraków od zabudowań, a wyznacza strefę od 500 m do 10H. Oceniła ponadto, że projekt przygotowany przez rząd jest o wiele szerszy od innych zaproponowanych m.in. przez posłów rozwiązań.

Ustawa wiatrakowa do zmiany

Przypomnijmy, że obowiązująca obecnie ustawa wiatrakowa, czyli formalnie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przyjęta w maju 2016 r., a zgłoszona jako projekt poselski grupy posłów PiS, zakazuje budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotna wysokość wieży i łopaty wirnika w najwyższym położeniu (tzw. 10H) od zabudowy mieszkalnej oraz form ochrony przyrody – parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000, leśnych kompleksów promocyjnych. Jednocześnie przepisy zabraniają budowy budynków mieszkalnych bliżej, niż w odległości 10H od istniejących turbin wiatrowych.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która uzasadniała rządowy projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką zapewniła, że rządowi zależy na dalszym rozwoju odnawialnych źródeł energii. Przypomniała, że w 2015 r. zainstalowane było 7 GW mocy w OZE. Teraz jest to 22 GW mocy.

Szefowa MKiŚ mówiąc o rządowym projekcie podkreśliła, że odległość, w której będą mogły być budowane wiatraki nie jest najważniejszym wątkiem tej propozycji. 

,,Najważniejszym wątkiem są obywatele. Ci którzy mieszkają na tych terenach gdzie będą posadowione wiatraki i będą ich beneficjentami" – zaznaczyła.

Anna Moskwa Ustawa wiatrakowa

Zmiany w ustawie

Odnosząc się do odległości wiatraków od zabudowań, minister wyjaśniła, że nowa ustawa wiatrakowa przewiduje, iż będzie to pomiędzy 500 m a 10H. Zwróciła jednak uwagę, że o ostatecznej odległości zdecyduje społeczność lokalna. Poza standardowymi procedurami projekt wprowadza obowiązek dodatkowych konsultacji i spotkań zarówno w gronie mieszkańców gminy jak i gmin ościennych z obowiązkowym udziałem wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz inwestora.

Zgodnie z propozycją, nowe turbiny wiatrowe będą mogły być lokowane tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Plan będzie mógł określić inną, ale nie mniejszą niż 500 m odległość, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej. Określona w planie odległość będzie też dotyczyć budowy budynków w pobliżu turbiny. Podstawą dla określania odległości będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), wykonywanej w ramach MPZP. W SOOŚ analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców. Władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP, który uwzględnia elektrownię wiatrową. Rządowy projekt zachowuje zasadę 10H w przypadku parków narodowych, a w przypadku rezerwatów przyrody 500 m.

Zobacz także: Müller: Projekt ustawy wiatrakowej może zostać przyjęty na najbliższym posiedzeniu Sejmu

Projekt określa też odległość wiatraków od sieci najwyższych napięć. Moskwa wyjaśniła, że "uzgodniliśmy odległość w postaci trzykrotności maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami tzw. 3D oraz dwukrotność maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, czyli 2H". Jak podkreśliła jest to też standard europejski.

Minister dodała, że rządowy projekt był szeroko konsultowany przez kilka miesięcy. W ich wyniku pojawiła się autopoprawka, która przewiduje że inwestor zaoferuje co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej na zasadzie prosumenta wirtualnego. Każdy mieszkaniec tej gminy będzie mógł objąć udział nie większy niż 2 kW i odbierać energię elektryczną w cenie, wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy.

PAP/fot.Pixabay/Twitter

swiatrolnika.info 2023