Talk icon

Informacje

18-07-2021

Autor: Tomasz Racki

Analiza glebowa – czy nawożąc warzywa, robisz to właściwie?

Analiza glebowa

Analiza glebowa powinna stać się podstawową czynnością w każdym gospodarstwie, głównie ze względu na to, że racjonalna gospodarka powinna opierać się na rzeczywistym zapotrzebowaniu roślin na odpowiednie składniki pokarmowe. Przepisy rolnictwa ekologicznego również podają, że nawożenie mineralne w ilości nieuzasadnionej nie powinno być dozwolone.

Analiza glebowa – jak często powinna być wykonywana?

Analiza glebowa powinna być wykonywana minimum raz w ciągu 4 lat, jednak doświadczeni w uprawie warzyw rolnicy wykonują ją nawet raz w roku, ponieważ koszt analizy jest znacznie niższy od aplikacji zbyt dużej dawki nawozu. W uprawach warzywnych próbki zaleca się pobierać średnio co 2-3 lata oraz przeprowadzać analizę ogrodniczą, która daje bardziej dokładny obraz zawartości składników mineralnych w glebie. W większych gospodarstwach rolnicy coraz chętniej sięgają po nowoczesne technologie, które znacznie ułatwiają sporządzenie map glebowych, a w efekcie precyzyjne nawożenie. Natomiast mniejsze gospodarstwa również mogą wiele zdziałać w tym zakresie, np. wykonując regularne próby glebowe.

Weganizm jest szkodliwy! Belgijski profesor obala mity dietetyczne

Nawożenie azotem, a analiza glebowa

Azot charakteryzuje się wysoką dynamiką w glebie, Analiza glebowadlatego też należy we właściwy sposób dostosować nawożenie azotowe przede wszystkim do potrzeb rośliny, ale i warunków glebowych i oczekiwanej wysokości plonów. Analiza glebowa azotu mineralnego służy dobraniu odpowiedniej dawki nawozowej na podstawie zawartości azotu w glebie – należy pobrać próbki gleby z dwóch poziomów (0-30 cm i 30-60 cm). Próbki powinno dostarczyć się w tym samym dniu do laboratorium.

Analiza glebowa – czy niewykonanie badania przynosi pozytywne skutki?

Brak przeprowadzenia analizy glebowej jest pozorną oszczędnością w gospodarstwie rolnym. Aplikacja zbyt małej ilości danych składników pokarmowych może spowodować znaczne ograniczenie plonu, a w efekcie zauważalnie ograniczyć dochód rolnika. Natomiast zbyt duże ilości nawozu, które przewyższają rzeczywiste potrzeby rośliny, również powodują straty finansowe. Analiza glebowa, mimo poniesionych kosztów z nią związanych, daje rolnikowi wiedzę na temat prawidłowego nawożenia. Dla przykładu – może wykazać, że gleba jest dobrze zaopatrzona w magnez, więc nawożenie magnezowe nie jest potrzebne. Brak tej wiedzy i wprowadzenie magnezu do gleby może skutkować zablokowaniem pobierania innych składników mineralnych np. potasu.

cdr.gov.pl/ fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023