Talk icon

Informacje

09-07-2020

Autor: Polska Agencja Prasowa

Aktywizacja sołectw. Mazowieckie: samorządy zapowiadają ochronę gruntów rolnych i leśnych

Aktywizacja sołectw

Aktywizacja sołectw to jeden z priorytetów, na które samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku blisko 12 mln zł. Na dofinansowanie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza mazowiecki samorząd wyda prawie 26 mln zł. Z kolei na ochronę gruntów rolnych i leśnych pula środków wyniesie tam ponad 30 mln zł – wynika z danych urzędu marszałkowskiego.

Aktywizacja sołectw – dofinansowanie otrzymają 264 gminy

Jak podał mazowiecki samorząd dofinansowanie w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" otrzymają 1184 inwestycje z 264 gmin.

– W tym roku na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł

– podkreślono w komunikacie.

Według Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, blisko 1,4 mln zł na realizację 148 projektów służących lokalnej społeczności otrzymają sołectwa w powiatach: gostynińskim, płockim, sierpeckim, sochaczewskim i żyrardowskim. Powstaną nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Gminy mogły uzyskać na ten cel wsparcie w wysokości do 10 tys. zł.

W środę umowy z gminami w powiatach gostynińskim, płockim, sierpeckim, sochaczewskim i żyrardowskim, które dotyczą wsparcia sołectw, podpisali w Płocku marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław aktywizacja solectw dofinansowanieRaboszuk. Informując o wsparciu przeznaczonym dla sołectw, mazowiecki samorząd wspomniał jednocześnie o innych realizowanych tam projektach.

Aktywizacja sołectw – wsparcie na działania służące ochronie powietrza

Jak podał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, już po raz drugi gminy z tego województwa otrzymają wsparcie na działania służące ochronie powietrza.

– W tym roku na wsparcie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł

– wyjaśniono w komunikacie.

Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. Z łącznej puli środków prawie 2,2 mln zł trafi do gmin subregionu płockiego na realizację 26 projektów.

Aktywizacja sołectw – 14 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych

Jednocześnie przy wsparciu mazowieckiego samorządu w powiatach sochaczewskim, żyrardowskim i gostynińskim zrealizowanych zostanie za ponad 1,3 mln zł 14 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych.

– W sumie na całym Mazowszu dofinansowanych zostanie 300 zadań o łącznej wartości ponad 30 mln zł

– wyliczył Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Jak dodał, wśród planowanych zadań, 293 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 7 małej retencji.

Samorząd Mazowsza dofinansuje również zakup 66 średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, a wsparcie na ten cel trafi m.in. do Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z subregionu płockiego i powiatu sochaczewskiego.

– W sumie na realizację całego zadania przeznaczono 6,6 mln zł

– zaznaczono w komunikacie.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wyjaśnił przy tym, że wsparcie samorządu tego regionu jest jednym z elementów tzw. montażu finansowego, który pozwala OSP zakupić specjalistyczne pojazdy.

Czytaj także: Innowacje w rolnictwie – ministerstwo utworzy nową spółkę?

Fot. Pixabay

swiatrolnika.info 2023