PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Żywienie zwierząt / Oporność na antybiotyki u zwierząt – Chile intensyfikuje walkę

Oporność na antybiotyki u zwierząt – Chile intensyfikuje walkę

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-12-31 06:00:01
Oporność na antybiotyki

Oporność na antybiotyki ma miejsce, gdy niektóre bakterie nie poddają się wpływowi konkretnych antybiotyków i nie giną, nawet jeśli w normalnych warunkach substancje te powinny je uśmiercić lub spowolnić ich rozwój. Chilijski Urząd ds. Rolnictwa i Hodowli Zwierząt (SAG) zawarł porozumienie z przedstawicielami Stowarzyszenia Eksporterów Mięsa w celu promowania odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli zwierząt. Dzięki tej strategii produkty pochodzenia zwierzęcego będą spełniały wymagania rynku europejskiego, który z roku na rok zwiększa kontrolę zawartości leków przeciwdrobnoustrojowych. Wymogi te dotyczą również krajów trzeciego świata, które planują eksport produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.

Oporność na antybiotyki – Chile intensyfikuje walkę

Krajowy Urząd ds. Rolnictwa i Hodowli Zwierząt (SAG) zawarł porozumienie z przedstawicielami Stowarzyszenia Eksporterów Mięsa w celu promowania odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli zwierząt. Oporność na antybiotyki u zwierząt gospodarskich jest problemem, z którym chilijski urząd chce walczyć.

Porozumienie ułatwi wspólne prace nad rozważnym i odpowiedzialnym stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli zwierząt. Podpisanie go umożliwi sektorowi monitorowanie stosowania antybiotyków. Oporność na antybiotyki u zwierząt może być bowiem problemem.

Dzięki tej strategii produkty pochodzenia zwierzęcego będą spełniały wymagania rynku europejskiego, który z roku na rok zwiększa kontrolę zawartości leków przeciwdrobnoustrojowych. Wymogi te dotyczą również krajów trzeciego świata, które planują eksport produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.

Polskie karpie na topie! Polska największym producentem karpia w UE

Oporność na antybiotyki to coraz poważniejszy problem

Oporność na antybiotyki ma miejsce, gdy niektóreOpornosc na antybiotyki bakterie nie poddają się wpływowi konkretnych antybiotyków i nie giną, nawet jeśli w normalnych warunkach substancje te powinny je uśmiercić lub spowolnić ich rozwój.

Antybiotyki u zwierząt stosuje się z tych samych względów co u ludzi: są one niezmiernie ważne w leczeniu i kontroli chorób. Ochrona zdrowia zwierząt pozwala nam lepiej chronić zdrowie ludzi. Aczkolwiek prawdopodobieństwo wykształcenia oporności na dany środek wzrasta z każdorazowym jego zastosowaniem.

Oporność na antybiotyki u zwierząt - oraz u ludzi - staje się coraz poważniejszym problemem, a liczba dostępnych na rynku antybiotyków jest ograniczona.
Aby utrzymać ich skuteczność w przyszłości, należy podawać je przy zachowaniu zasad ostrożności i jedynie po otrzymaniu recepty od weterynarza. Nie wszystkie choroby zakaźne wymagają leczenia antybiotykami (np. infekcje wirusowe).

Jednym z najlepszych sposobów na ograniczenie stosowania antybiotyków jest utrzymanie zwierząt w dobrym zdrowiu, poprzez zachowanie dobrych warunków higieny, stworzenie odpowiednich pomieszczeń dla zwierząt i wentylacji, stosowanie pasz o wysokiej wartości odżywczej, a gdy to możliwe, stosowanie szczepionek w ramach strategii prewencji i kontroli. Antybiotyki nigdy nie zastąpią dobrych praktyk chowu, higieny i zarządzania.

meatinfo.ru/fot.pxhere


Autor: Świat Rolnika

Pasza z owadów z dużym kanadyjskim dofinansowaniem


Autor: Polska Agencja Prasowa

Rynek karmy dla zwierząt mimo pandemii odnotował świetną sprzedaż


Autor: Sebastian Wroniewski

Źródła białka dla bydła – skąd powinno pochodzić biało w paszy


BULT SMOGOWICZE