PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Hodowla innych zwierząt / Utylizacja padłych zwierząt – skorzystaj z dopłaty od ARIMR

Utylizacja padłych zwierząt – skorzystaj z dopłaty od ARIMR

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-11-28 11:02:50
Utylizacja padłych zwierząt

Wypadki zwierząt czy choroby są nieuniknione w chowie i hodowli. Zdarzają się przypadki martwych urodzeń oraz ubój z konieczności. Konieczna jest wtedy utylizacja padłych zwierząt.

Mając na uwadze troskę o zdrowie ludzi i zwierząt, unijne przepisy nakazują, aby ze zwłokami zwierząt padłych lub ubitych z konieczności postępować w sposób minimalizujący ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, w tym bardzo groźnych chorób zakaźnych. Każdy zatem rolnik jest zobowiązany do utylizacji zwłok zwierzęcych, bez względu na to, co spowodowało upadek.

Utylizacja padłych zwierząt w Polsce

W świetle prawa utylizacja padłych zwierząt powinna mieć miejsce wyłącznie w przeznaczonych do tego specjalistycznych zakładach. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy z 10 firmami na świadczenie usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w 2021 r. Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest jedną z form tzw. pomocy krajowej, w całości finansowanej z budżetu krajowego. Tegoroczne zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych – zmieniły się jedynie kategorie wagowe świń: w miejsce dotychczasowych czterech zostały wprowadzone dwie – do 50 kg i powyżej 50 kg.
Pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Utylizacją zajmują się wyspecjalizowane firmy

Wysokość wsparcia zależy od wieku i gatunku padłego Utylizacja padlych zwierzat zwierzęcia. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE – gąbczaste zwyrodnienie mózgu). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% poniesionych przez producenta rolnego kosztów. W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Usługi utylizacyjne, do których dopłaca Agencja, świadczą w 2021 roku następujące firmy:

  • Eko – Stok Sp. z o.o.,
  • Energoutil Sp. z o.o.,
  • Jasta Sp. z o.o.,
  • PP-H Hetman Sp. z o.o.,
  • PPP Bacutil Sp. J.,
  • Promarol-Plus Sp. z o.o.,
  • Saria Polska Sp. z o.o.,
  • Struga S.A.,
  • ZP-H Rakowscy Sp. J.,
  • ZR-P „Farmutil HS” S.A.

Czytaj też: Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich

ARIMR/fot.pixabay