PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Hodowla innych zwierząt / Eksport ryb i przetworów rybnych z Polski zanotował wzrost

Eksport ryb i przetworów rybnych z Polski zanotował wzrost

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-05-24 01:00:00
Eksport ryb

W 2021 roku eksport ryb i przetworów rybnych z Polski osiągnął wielkość wolumenów 385 tys. ton, czyli o 3 procent więcej niż przed rokiem. 

W 2021 r. kontynuowana była wzrostowa tendencja w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski – od 2004 r. jego wartość wzrosła ponad 7-krotnie. W 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła rekordowy poziom 37,4 mld EUR, o 9% wyższy niż rok wcześniej. Do wzrostu tego przyczyniły się również dostawy ryb i przetworów rybnych.

Polski eksport ryb i przetworów rybnych notuje wzrost

W 2021 roku eksport ryb i przetworów rybnych zwiększył się pod względem wartości dostaw o  4% – osiągające poziom 2,4 mld EUR. Podobnie jak w latach poprzednich, ryby i przetwory rybne krajowi eksporterzy kierowali głównie do krajów UE-27 (86% wartości eksportu).

Do krajów Unii Europejskiej sprzedano ryby i przetwory rybne o łącznej wartości blisko 2,1 mld EUR, o 5% większej niż w 2020 r. Największy udział w eksporcie miały Niemcy (48%), dokąd wywieziono produkty za kwotę 1,2 mld EUR. 

Eksport ryb

Eksport ryb i produktów rybnych odbywał się również do: Włoch (188 mln EUR – 8%), Francji (170 mln EUR – 7%) i Danii (128 mln EUR – 5%). Spośród krajów pozaunijnych największymi partnerami handlowymi Polski były: Wielka Brytania (88 mln EUR – 4%), USA (86 mln EUR – 4%) oraz Wietnam (40 mln EUR – 2%). Kraje WNP miały niewielkie znaczenie w eksporcie tego asortymentu.

 

Wyszczególnienie

 

2020

2021

 

zmiana

 

udział

 

 

udział

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2020

 

w 2020

 

 

w 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tys. EUR

tys. EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

2 320 077

2 413 260

 

4%

 

100%

 

 

100%

 

UE-27

 

1 979 653

2 069 892

 

5%

 

85%

 

 

86%

 

Kraje pozaunijne, w tym:

 

340 424

343 369

 

1%

 

15%

 

 

14%

 

Kraje pozaunijne (bez WNP)

 

326 186

333 820

 

2%

 

14%

 

 

14%

 

Kraje WNP

 

14 238

9 549

 

-33%

 

1%

 

 

0,4%

 

Niemcy

1 189 984

1 162 601

-2%

51%

48%

 

Włochy

169 314

187 530

11%

7%

8%

 

Francja

148 009

170 349

15%

6%

7%

 

Dania

84 945

128 046

51%

4%

5%

 

Wielka Brytania

105 242

88 150

-16%

5%

4%

 

Stany Zjednoczone

79 969

86 366

8%

3%

4%

 

Szwecja

85 405

84 087

-2%

4%

3%

 

Czechy

75 268

69 720

-7%

3%

3%

Czytaj też: KOWR: Eksport żywności z Polski znów idzie na rekord. Nawet mimo pandemii

kowr.gov.pl/fot.Pxhere

 


Autor: Świat Rolnika

Ile miodu z ula? Liczba kilogramów może Cię zaskoczyć


Autor: Emilia Gromczak

Olbrzym belgijski ma mocne kości oraz silne i rozstawione tylne łapy


Autor: Polska Agencja Prasowa

Dyrektywa miodowa: Obowiązkowe etykietowanie i wysoka jakość miodu


BULT SMOGOWICZE