Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 16-01-2015 14:23:00

Jak dbać o bydło w okresie zimy

Jak dbać o bydło w okresie zimy

Okres zimowy wymaga od hodowców stosowania zabiegów uwzględniających specyficzne warunki atmosferyczne. Bydło należy do gatunków dobrze znoszących niskie temperatury, jednak przy niewłaściwych warunkach zwierzęta są narażone na szereg chorób...

Okres zimowy wymaga od hodowców stosowania zabiegów uwzględniających specyficzne warunki atmosferyczne. Bydło należy do gatunków dobrze znoszących niskie temperatury, jednak przy niewłaściwych warunkach zwierzęta są narażone na szereg chorób. Szczególnie wrażliwe są zwierzęta młode, w tym cielęta i jałówki.

Cielęta w pierwszych dniach życia są narażone na hipotermię bardziej niż starsze zwierzęta. W okresie neonatalnym (pierwszy tydzień życia) charakteryzują się one upośledzonym systemem termoregulacji, przez co temperatura otoczenia znacznie wpływa na ciepłotę ciała. Narażone na wyziębienie są przede wszystkim te o niskiej masie urodzeniowej. Starsze cielęta są zwykle odporne na działanie niskich temperatur. Jednakże nieprawidłowe warunki zoohigieniczne oraz niektóre choroby (biegunki, zapalenie górnych bdróg oddechowych) mogą upośledzać odpowiedź immunologiczną oraz zdolności termoregulacyjne. Szczególnie niepożądanymi zjawiskami w budkach (zimny wychów) oraz cielętnikach są przeciągi oraz nadmierna wilgotność. Wysoka wilgotność powietrza (powyżej 75%) wraz z niską temperaturą tworzą doskonałe warunki dla namnażania się wielu patogenów. Takie warunki sprzyjają przełamaniu bariery odpornościowej organizmu cielęcia, dodatkowo występują problemy z utrzymaniem stałej temperatury ciała. W rezultacie zwierzęta stają się podatne na choroby infekcyjne oraz są bardziej narażone na upadki. Oprócz warunków zoohigienicznych należy zwrócić szczególna uwagę na żywienie cieląt. W okresie żywienia mlekiem, bądź preparatem mlekozastępczym, warto jest zwiększyć objętość dostarczanego pójła. Zabieg ten ma na celu zwiększenie ilości dostarczanych substancji odżywczych, na które rośnie zapotrzebowanie organizmu w okresie zimowym. W przypadku preparatów mlekozastępczych można zachować dotychczasową objętość pójła, przy jednoczesnym podniesieniu koncentracji suchej masy pójła do 15-18%. Ważna jest również ich temperatura podania, jak najbardziej zbliżona do temperatury ciała.

Tolerancja bydła na niskie temperatury otoczenia jest duża, jednak tylko wtedy, gdy nie towarzyszą im przeciągi. Długotrwałe i nadmierne ochłodzenie powoduje zwiększenie utraty ciepła z organizmu oraz obniżenie odporności, a to z kolei może prowadzić do rozwinięcia się wielu chorób. Głównymi schorzeniami występującymi w okresach zimowych są choroby dróg oddechowych, stawów oraz wymienia. Nie można wpaść jednak w pułapkę zbytniego dogrzania obór, ponieważ wysoka temperatura przy wysokiej wilgotności sprzyja namnażaniu patogenów. Niezbędna jest odpowiednia wentylacja o każdej porze roku.

Późną jesienią powinno zadbać się o odpowiednie żywienie bydła mięsnego, które zwiększa w tym czasie apetyt, by przygotować rezerwy w organizmie oraz zmienić okrywę włosową na tką, która chronić będzie przed zimnem i opadami. W okres zimowy zwierzęta powinny wejść w dobrej kondycji, wtedy żywienie zimowe bydła mięsnego może opierać się w głównej mierze na paszach objętościowych (siano, sianokiszonka, słoma), ewentualnie uzupełnione o pasze odpadowe przemysłu rolno-spożywczego. Należy przy tym unikać zatuczenia, które jest przyczyną ciężkich porodów i zaburzeń w rozrodzie.

W stadach bydła mlecznego na przełomie jesieni i zimy widoczny jest często spadek wydajności mlecznej. Wiąże się to właśnie z wykorzystaniem aminokwasów w mniejszym stopniu do produkcji mleka, a w większej do gromadzenia zapasów w organizmie i przygotowania się do niższych temperatur. By tego uniknąć należy zwiększyć dawkę pokarmową głównie w aminokwasy siarkowe (zadając np. nasiona zbóż i roślin motylkowych, otręby pszenne, lucernę). Ważna jest także suplementacja witamin, których organizm nie jest w stanie wytworzyć w wystarczającej ilości ze względu na krótszy dzień i mniejszą ilość słońca. Zimą dla krów wysokowydajnych nie wystarczy pasza objętościowa – należy uzupełnić ja dodatkiem paszy treściwej.

• Przez cały rok zwierzęta powinny mieć stały dostęp do wody pitnej, w okresie zimowym należy regularnie przeprowadzać kontrolę poideł, ponieważ przy niskich temperaturach często dochodzi do ich zamarzania.
• Jesienią należy przeprowadzić także korekcję racic, ponieważ schorzenia rogu racicowego może przyczynić się do spadku wydajności mlecznej, chorób wymienia i większej liczby komórek somatycznych w mleku. Dobrą praktyką jest także odrobaczenie stada po zakończeniu okresu pastwiskowego.
• Należy pamiętać, że warunki środowiskowe i mikroklimatyczne, w jakich przebywa zwierzę wpływa zarówno na jego zdrowotność, jak i produkcyjność. Wszystko to przekłada się na korzystniejszy wynik ekonomiczny rolnika.

Autor: Maciej Adamski, Marta Kaliciak, Katarzyna Walkowiak. Fot.: MF

 Autor: Mateusz Chrząszcz 29-11-2021 12:00:08

Polski Związek Pszczelarski wraz z rządem o przyszłości pszczelarstwa

Polski Związek Pszczelarski wraz z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa spotkali się by omówić kwestie inwestycji.

Podczas spotkania poruszony został temat specjalistów chorób pszczół, którzy mogą pełnić rolę wspierającą i pomocniczą w badaniu weterynaryjnym. Wicepremier i wiceminister zostali również zaproszeni do udziału w XXXIII pielgrzymce polskich pszczelarzy do klasztoru na Jasnej Górze.

Tematy poruszone na spotkaniu

Najważniejszym zagadnieniem spotkania było omówienie zapisów znajdujących się w III wersji Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 odnoszących się do pszczelarstwa i interwencji sektorowych. Przedstawiciele PZP poruszyli szereg kwestii nurtujących pszczelarzy oraz organizacje pszczelarskie. Zarówno wicepremier Kowalczyk, jak i wiceminister Bartosik wykazali się znajomością tematyki pszczelarskiej oraz podeszli z pełnym zrozumieniem dla przedstawianych postulatów.

Podczas spotkania sekretarz stanu Ryszard Bartosik zapewnił, iż część postulatów Związku została już wprowadzona do III wersji Planu Strategicznego np. propozycja PZP dot. dopisania przy „pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” możliwości tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także propozycja utrzymania w tej samej interwencji kosztów dodatkowych dla organizacji pszczelarskich (na koszty administracyjne). Z uwagi na wagę przedstawianych problemów postanowiono omówić szczegóły poszczególnych interwencji kolejnego dnia podczas roboczego spotkania.

Podczas trwania spotkania wyjaśnione zostały kwestie nurtujące pszczelarzy i wojewódzkie/regionalne związki pszczelarzy. W przypadku interwencji związanych ze wspieraniem poziomu wiedzy pszczelarskiej otrzymaliśmy informację, iż nie wpisano tam zapisu związanego z kosztami dodatkowymi, ponieważ wszystkie koszty ponoszone na organizację szkoleń będą kwalifikować się do rozliczenia (jako podstawowe).

Część uwag PZP będzie uszczegółowionaPolski Związek Pszczelarski 02 dopiero na poziomie wytycznych do poszczególnych interwencji sektorowych i niestety nie można ich zapisać w Planie Strategicznym, ale już dziś obiecano wziąć je pod uwagę. Uznano, że są to bardzo ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę i – jak zauważono – będą one omawiane w późniejszym okresie również z PZP.

Polski Związek Pszczelarstwa stawia na inwestycje

Polski Związek Pszczelarski wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem oraz sekretarzem stanu Ryszardem Bartosikiem omówili kwestie inwestycji, wspierania modernizacji gospodarstw pasiecznych w części „forma i wysokość wsparcia” w przypadku kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesiony został limit kwoty przypadającej na pszczelarza do 65 zł. Podczas spotkania temat dyskusji zszedł na wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – w części „forma i wysokość wsparcia” w przypadku kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesiony został limit kwoty przypadającej na pszczelarza do 30 zł,

Kolejnym tematem była pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – wpisano możliwość tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także uwzględniono możliwość ponoszenia kosztów dodatkowych przez organizacje do 7% do limitu 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik zapewnił Prezydenta PZP, że jest otwarty na uwagi i sugestie, także liczy na dalszą dobrą współpracę z Polskim Związkiem Pszczelarskim.

Czytaj również: Koronawirus w rolnictwie – liczne sektory dotknięte pandemią

gov.pl/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 28-11-2021 13:30:22

Zwierzęta laboratoryjne pod większą ochroną. Prezydent podpisał ustawę

Zwierzęta laboratoryjne znajdą się pod większą ochroną. Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelę ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnej dyrektywy i ma m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach. Nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nowa wymuszona przez Unię Europejską

Wprowadzane nowelą zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa krajowego do przepisów dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Po przeanalizowaniu zarzutów formalnych KE uznano, że usunięcie części przedstawionych uchybień nie jest możliwe bez takiej nowelizacji. Prace legislacyjne – jak przekazano podczas prac legislacyjnych nad ustawą – miały również rozwiązać problemy wskazane podczas kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r., dotyczącej wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych.

W uzasadnieniu noweli można przeczytać również, że zawarto tam szereg propozycji zmian zwierzęta laboratoryjne 01związanych z potrzebą dostosowania ustawy do aktualnych regulacji zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również do warunków i potrzeb społecznych. Zwierzęta laboratoryjne znajdą się pod większą ochroną.

Zwierzęta laboratoryjne mniej wykorzystywane

Przesłaniem całości zmian jest – jak uzasadniał resort edukacji i nauki – stosowanie zasad 3R: Replacement – zastąpienie; Reduction – ograniczenie; Refinement – doskonalenie. W praktyce oznacza to: tam, gdzie jest to możliwe zastąpienie zwierzęcia w eksperymencie przez modele badawcze; ograniczenie liczby wykorzystywanych zwierząt, na których konieczne jest przeprowadzenie badania oraz udoskonalanie metod w kierunku zmniejszenia cierpień zwierząt w doświadczeniach.

Nowelizacja ustawy nakłada na hodowców, dostawców i użytkowników obowiązek ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo – w przypadku zwierząt dzikich – programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego, a także doprecyzowuje regulacje określające wyjątki od zasady stosowania środków znieczulających i przeciwbólowych.

Ponadto w projekcie zmieniono definicję "hodowcy" w celu umożliwienia uzyskania wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach – także podmiotów hodujących zwierzęta laboratoryjne/gospodarskie wykorzystywane w procedurach. Uzupełnione zostały też przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach. Ustawa doprecyzowuje też sprawy dotyczące ekspertów współpracujących z powiatowymi lekarzami weterynarii przy prowadzeniu kontroli, określając wymagania, jakie powinien spełniać taki ekspert, a także warunki jego wpisu na listę ekspertów oraz wykreślenia z niej.

Czytaj również: Leki weterynaryjne u progu technologicznej i biznesowej rewolucji

PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 19-10-2021 17:07:48

Kolumbia sterylizuje nielegalnie sprowadzone hipopotamy Escobara

Hipopotamy Escobara, które zostały nielegalnie sprowadzone na jego posiadłość, będą sterylizowane. Tak zdecydowały władze Kolumbii. Zwierzęta w związku ze wzrostem populacji stanowią zagrożenie dla lokalnej społeczności.

Kolumbijski rząd zdecydował o sterylizacji hipopotamów

Według kolumbijskich mediów do soboty służby weterynaryjne poddały sterylizacji za pośrednictwem substancji chemicznych 24 z prawie 90 hipopotamów sprowadzonych przez barona w latach 80. z Afryki. Choć na początku było ich zaledwie cztery, hipopotamy Escobara szybko się rozmnożyły.

Wydawany w Bogocie dziennik “El Tiempo” ujawnił, że środek chemiczny podawany w dwóch dawkach hipopotamom w celu ich sterylizacji został sprowadzony z USA za pośrednictwem kolumbijskiej ambasady w Waszyngtonie.

Pszczoły augustowskie – rodzimy gatunek pod większą ochroną

Hipopotamy z posiadłości Escobara zagrażają mieszkańcom

Stołeczny dziennik dowiedział się, że decyzja o sterylizacji zwierząt zapadła po potwierdzeniu, że co najmniej kilkanaście hipopotamów z gospodarstwa należącego kiedyś do Escobara, szefa legendarnego kartelu z Medellin, skierowało się na inne tereny, korzystając z rzeki Magdalena.

Kolumbijski rząd zdecydował o tym, aby hipopotamy Escobara zostały wysterylizowane po tym gdy doszło do przełomowego wydarzenia z 11 maja 2020 r. W pobliżu posiadłości Escobara, tzw. Haciendy Napoles w Puerto Triunfo, jeden z hipopotamów zaatakował mężczyznę, poważnie go raniąc.

Zabity w 1993 r. w trakcie policyjnej obławy Pablo Escobar przez lata gromadził w swojej liczącej ponad 20 km 2 posiadłości egzotyczne zwierzęta, m.in. żyrafy, tygrysy, antylopy oraz hipopotamy. W Hacienda Nápolés - luksusowej posiadłości mieścił się dom kolonialny, park z rzeźbami i zoo, w którym można było znaleźć wspomniane wyżej gatunki zwierząt z różnych kontynentów.

PAP/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.