Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Oliver Pochwat 06-12-2021 19:00:00

Piotr Lisiecki: Zielony Ład to nieuchronne podwyżki cen drobiu i jaj

Piotr Lisiecki

Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz skomentował dla portalu ŚwiatRolnika.info konsekwencje wprowadzenia Zielonego Ładu.

Nasz rozmówca nie ukrywa, że pomysł unijnych urzędników uderzy nie tylko w polskie rolnictwo i hodowle zwierząt, ale także przede wszystkim w kieszenie Polaków. Zielony Ład oznacza bowiem nieuchronne podwyżki cen mięsa drobiowego i jaj, a także napływ produktów niewiadomego pochodzenia spoza Unii Europejskiej.

ŚwiatRolnika.info: Co Zielony Ład oznacza w praktyce dla producentów drobiu?

Piotr Lisiecki: Wprawdzie z dokumentów Zielonego Łada nie wynika wprost zakaz chowu klatkowego, jednakże stał się on częścią agendy większości Parlamentu Europejskiego. Na ostatnim spotkaniu komisarza Wojciechowskiego przed komisją rolnictwa, pan komisarz jasno zadeklarował, że wkrótce odejdziemy od chowu klatkowego. To dziwi, ponieważ wszystkie dane naukowe pokazują, że utrzymanie zwierząt w klatkach, daje najmniejszy tak zwany ślad węglowy, a więc mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

ŚwiatRolnika.info: Przywołał Pan postać europejskiego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Warto zaznaczyć, że komisarz Wojciechowski już wcześniej mówił, że chów klatkowy, nie ma nic wspólnego z rolnictwem. Jednak z drugiej strony, jak nas uczy historia, to przecież zawsze, od momentu gdy człowiek udomowił zwierzęta, to trzymał je w klatkach lub zagrodach, żeby one nie uciekły. Skąd więc nagle takie przedefiniowanie tych pojęć u komisarza?

Piotr Lisiecki: Są dwa powody, dla których rolnicy i hodowcy korzystają z klatek. Pierwszy to bezpieczeństwo zwierząt hodowlanych. Chodzi o to, by żadne dzikie zwierzęta nie dostały się do nich i nie zaatakowały. To szczególnie dotyczy zwierząt małych, w tym drobiu, królików czy zwierząt futerkowych. Drugi powód jest oczywiście taki, by zwierzęta nie uciekły hodowcy. W obu przypadkach priorytetem jest dobra kondycja zwierząt i to zawsze hodowcy mają na pierwszym miejscu, prowadząc swoją produkcję. Nie wiem, dlaczego wpływowe osoby z Brukseli starają się cofnąć rolnictwo do czasów prehistorycznych.

ŚwiatRolnika.info: Departament Rolnictwa Piotr Lisiecki Stanów Zjednoczonych mówi wprost, że po wprowadzeniu Zielonego Ładu, ceny wielu produktów pójdą w górę. Nie oszukujmy się, drób musi coś jeść, a drób je ziarna i pasze, w skład których wchodzą przede wszystkim rośliny. Zwiększy się więc produkcja roślin i ich cena. Czy hodowcy drobiu już obliczyli, co się stanie i o ile do góry pójdą ceny mięsa drobiowego, które do dzisiaj było tańsze?

Piotr Lisiecki: Wszystkie gatunki mięsa podrożeją i podrożeją również jaja produkowane w Unii Europejskiej. Trudno w tej chwili podać dokładny szacunek, ponieważ szczęściem w nieszczęściu, właśnie od września cofnięto zakaz stosowania pasz pochodzenia zwierzęcego (mączki mięsno-kostne), co może trochę podratować ogólny bilans kosztów żywienia drobiu. Niemniej jednak negatywny wpływ Zielonego Ładu na ceny europejskiego mięsa wszystkich gatunków jest po prostu pewny i na to wskazują eksperci z Copa-Cogeca. Ostatecznie skutek, będzie pewnie taki, że do Europy zacznie płynąć żywność spoza UE, a polscy i europejscy hodowcy będą mieli problemy ze sprzedażą swojego drogiego produktu.

ŚwiatRolnika.info: Wcześniej było to uznawane za teorie spiskowe, ale okazuje się, że Niemcy naprawdę chcą stworzyć z Unii Europejskiej superpaństwo i chcą nim przewozić. Z drugiej strony jeżeli spojrzymy, chociażby na sektor drobiu, to przecież w Niemczech jest najwięcej ferm, które specjalizują się w tak zwanym wolnym wybiegu, gdzie kury żyją długo i szczęśliwie i są uśmiechnięte. Czy możemy powiedzieć wprost, że na tych szalonych pomysłach Zielonego Ładu wcale nie skorzystają rolnicy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale właśnie bogate państwa, takie jak Niemcy czy Francja?

Piotr Lisiecki: Nie wskazywałbym niemieckich rolników jako beneficjentów tych zmian. Myślę, że raczej mamy tu do czynienia z takim układaniem światowego handlu, żeby za żywność z Ameryki Południowej, która napłynie do Europy w ramach MERCOSUR, można było płacić niemieckimi samochodami albo wytworami niemieckiego przemysłu wysokich technologii. Myślę, że tak należy spojrzeć na to, co się dzieje w tej chwili w Unii Europejskiej, której niewątpliwym kierownikiem politycznym pozostają Niemcy.

Oglądaj też: Stefan Krajewski (PSL): Zielony Ład przeraża rolników

fot.pixabayAutor: Tomasz Racki 17-01-2022 19:01:06

Ptasia grypa przyczyną ograniczeń w eksporcie do Bośni i Hercegowiny

Osiem kategorii towarów zostało objętych zakazem eksportu do Bośni i Hercegowiny. Wszystkiemu winna jest szalejąca w Polsce ptasia grypa.

„Ze względu na obecną sytuację epizootyczną związaną z wirusem grypy ptaków (HPAI) w Polsce władze Bośni i Hercegowiny z dniem 12 stycznia 2022 r. wprowadziły zakaz eksportu dla 11 województw, tj.: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – czytamy w komunikacie GIW. Bośnia i Hercegowina nie jest jedynym krajem, który wprowadził podobne ograniczenia eksportu

Towary objęte zakazem eksportu do Bośni i Hercegowiny

Zakaz dotyczy następujących towarów:ptasia grypa 888523411

1. żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych i utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;
2. piskląt jednodniowych;
3. jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
4. zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
5. świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
6. produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
7. innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;
8. niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.

Zakaz nie dotyczy następujących towarów:

- hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO 3 lub większej;
- produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia - produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;
- produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;
- piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.

Czytaj także: Macedonia Północna utrzymuje zakaz eksportu drobiu z Polski

WETGIW/fot. Pixabay

 


Autor: Sebastian Wroniewski 16-01-2022 23:01:46

Jak poprawić nieśność kur? Praktyczne porady dla hodowców niosek

Jak najbardziej wykorzystać potencjał kur i poprawić nieśność kur? Prezentujemy praktyczne porady dla amatorskich hodowców, prowadzących przydomowy chów.

Nieśność jest, oprócz cech indywidualnych, zależna od m.in. rasy drobiu i warunków chowu. Wyspecjalizowane rasy kur niosek znoszą do 300 jaj w ciągu roku, kaczki do 90 jaj, gęsi, a także indyki do najwyżej trzydziestu sztuk. Liczba zniesionych jaj jest najważniejszym kryterium oceny kur i głównym efektem selekcji pracy hodowlanej. Liczbę zniesionych jaj liczy się od zniesienia pierwszego jaja do 15 tygodnia nieśności.

Jak poprawić nieśność kur

Na nieśność kur wpływ ma między innymi temperatura. Optymalna temperatura dla niosek wynosi od 14 do 20 st. C. Duże zmiany temperatur wpływają na zmniejszenie nieśności, zaś zbyt wysoka temperatura na zmniejszenie nieśności i spożycia paszy, ale zwiększenie poboru wody. Negatywny wpływ ma również nawet kilkugodzinne przemarznięcie kur. Wilgotność względna w kurniku powinna oscylować pomiędzy 60–75%. Konieczny jest brak przeciągów, gdyż żadne ptaki nie znoszą ich dobrze.

Nową paszę należy wprowadzać stopniowo. Nioski hodowane na podwórku powinny otrzymywać następującą dawkę dzienną: 16–18% białka, 10–12 MJ energii metabolicznej, 0,75–0,85% lizyny, 0,33–0,35 % metioniny, 3,5% wapnia, 0,5–0,7% fosforu, 0,15% sodu i 0,17% chloru. Nadmierne zużycie ziaren, zielonek i ziemniaków może prowadzić do zmniejszonej produkcji jaj, ze względu na niski poziom białka, który jest niezbędny do prawidłowego tworzenia się jaj. Duże ilości białka roślinnego znajdują się w nasionach takich jak soja, słonecznik i rzepak, a także w łubinie, grochu i bobiku. Nie zaleca się podawania kurom czystej kredy pastewnej. Lepiej wymieszać ją z innymi ogólnodostępnymi dodatkami mineralnymi.

Ważna jest również, a jej brak zaledwie przez dobę, może przeszkadzać nioskom nawet do dwóch tygodni. Przy dłuższych okresach niedoboru wody, przerwa w nieśności będzie się wydłużać. Dostarczana woda musi mieć temperaturę 10-12 st. C, ponieważ ptaki niechętnie piją wodę, która jest zbyt zimna, lub zbyt nagrzana.

Wnętrze kurnika

Na nieśność kur wpływ ma również wnętrze kurnika. Niesnosc kur 02Powinna się w nim znajdować odpowiednia ilość gniazd, czyli na jedno gniazdo nie powinno przypadać więcej jak 7 kur, a optymalnie jest to 4–5 kur niosek. Gniazda powinny być wyścielone czystą słomą.

Ponadto kura powinna mieć też miejsce na odpoczynek na grzędzie. Poziomy drążek do spania powinien mieć średnicę 4 cm i znajdować się na wysokości 1 m, aby nioski mogły na niego swobodnie wskoczyć. Na 1 m grzędy przypada 4–5 kur, więc odstępy między grzędami powinny wynosić ok. 35–40 cm. Stelaż powinien być ustawiony pod dużym kątem do ściany, aby ptaki mogły swobodnie wchodzić na każdy poziom, bez brudzenia się nawzajem.

Na nieśność kur wpływa także dobór odpowiedniego oświetlenia. Dobowe zaopatrzenie kur w światło wynosi minimum 14 godzin, do 16 godzin. Intensywność światła dla kur niosek powinna wynosić 3 W/m2 powierzchni kurnika. Wartości tej nie należy przekraczać, gdyż zbyt duża ilość światła może je drażnić lub powodować stres, co może stać się przyczyną kanibalizmu. Stosunek okien do podłogi powinien wynosić od 1 : 6 do 1 : 8, co w praktyce przekłada się, że na jeden metr kwadratowy powierzchni okien ma przypadać 6–8 m2 powierzchni podłogi. Należy zminimalizować stres u kur, ponieważ ten może powodować deformacje jaj, ich odgniecenia i pęknięcia. Należy pamiętać o dościelaniu świeżej słomy, aby uniknąć zabrudzeń.

Czytaj też: Salmonella u kur niosek będzie skuteczniej zwalczana

technologia.kpodr.pl/fot.pixabay


Autor: Monika Faber 16-01-2022 20:13:48

Czosnek dla kur może mieć pozytywny wpływ na ich organizm

Czosnek dla kur ma podobny wpływ jak na organizm człowieka. Jest to naturalny suplement ziołowy lub, jak mówią, naturalny antybiotyk na wszelkie dolegliwości.

W przeciwieństwie do syntetycznych antybiotyków, które wyniszczają nasz organizm, czosnek działa tonizująco na organizm, nie potrzebujemy ochrony podczas jego stosowania i jest nietoksyczny. Czosnek jest bogaty w witaminę C. Świeży, obrany czosnek zawiera aż 31 mg witaminy C w 100 g produktu. Wśród minerałów jest bogaty w potas, żelazo, magnez i fosfor. Wyróżnia się również wysoką zawartością siarki, co jest w tym przypadku specyficzne i zauważalne.

Zbawienne działanie czosnku

Jak podaje portal kpodr.pl „Sama główka zioła jakim jest czosnek dla kur zapachu nie posiada, po jego przekrojeniu enzym allinaza rozkłada alliinę (aminokwas zawierający siarkę), po naruszeniu struktury powstaje lotna substancja będąca wynikiem działania enzymu, która nazywa się allicyna i to ona jest odpowiedzialna za charakterystyczny, dla niektórych nieprzyjemny zapach czosnku. Kolejnym pozytywnym składnikiem czosnku jest inulina – naturalny prebiotyk, który stymuluje wzrost korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego, wpływa na wzrost przyswajalności mikro- i makroelementów.”

„W wielu wynikach badań ogólnodostępnych, które są związane z dobroczynnym działaniem dodatków czosnku w różnej formie zauważono pozytywne rezultaty, które poprawiają efektywność produkcji drobiarskiej. W przypadku indyków znacząco poprawiła się przeżywalność ptaków. Podając dodatek ekstraktu z surowego czosnku (0,5 g/dm3) uzyskano zwiększenie końcowej masy ciała o ok. 4% i osiągnięto zmniejszenie zużycia paszy w przeliczeniu na kilogram przyrostu masy ciała o 7%.” – dodaje portal.

W przypadku kurcząt brojlerów preparat czosnkowy stosowany w postaci roztworu wodnego w dawce od 1 do 2,25 ml na 1 kg paszy dla brojlerów, w sposób ciągły w paszy, znacząco zwiększał masę ciała ubitych kurcząt oraz parametry tuszy i znacząco zmniejsza śmiertelność ptaków w okresie odchowu, a jej optymalna dawka wynosi dla nich 1-1,5 ml/kg mieszanki paszowejCzosnek dla kur 02 w pierwszym i drugim okresie odchowu kurcząt brojlerów. W związku z zakazem stosowania antybiotyków paszowych preparat czosnkowy został przebadany jako dobry zamiennik regulujący wzrost i jakość tuszek ubitych kurcząt.

Czosnek dla kur i jego wpływ na organizm

Czosnek dla kur stosowany w ilości 2,5 g na 1 kg diety zwiększył o 5% masę ciała kurcząt brojlerów, a także wykorzystanie paszy w porównaniu do pozostałych grup. Dodatki ziół i czosnku wpłynęły korzystnie na zabarwienie skóry tuszek. Mięso kurcząt, którym do paszy dodawano czosnek, uzyskało najwyższą ocenę sensoryczną.

Podsumowując pozytywny wpływ czosnku na organizm drobiu można stwierdzić, że ma działanie przeciwpasożytnicze, przeciwbiegunkowe, przeciwwirusowe. Wspomaga układ odpornościowy, usuwa toksyny z organizmu, poprawia działa układu pokarmowego, zwiększa przeżywalność, lepiej wykorzystuje pasze, poprawia smak mięsa.

Zdaniem kpodr.pl „naturalne rozwiązania zarówno przy małej, jak i dużej produkcji drobiarskiej, może to stanowić specyficzny wyznacznik na rynku krajowym. Według danych źródłowych należy jeszcze pamiętać, że nie należy podawać czosnku i jego preparatów codziennie. Lepsze efekty daje terapia przerywana niż ciągła. Zalecane jest przygotowanie wodnego wyciągu z surowego czosnku – 1 kg rozdrobnionego czosnku na 200 litrów zimnej wody. Wodę przecedzoną przetrzymaną z czosnkiem przez 2 godziny podawać ptakom.”

Czytaj również: Czosnek bez nieprzyjemnego zapachu prosto z Libii

Kpodr.pl /fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.