PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia /Poprawa stanu środowiska dzięki funduszom norweskim

Poprawa stanu środowiska dzięki funduszom norweskim

Autor: Świat Rolnika 2016-12-09 16:00:35
Poprawa stanu środowiska dzięki funduszom norweskim

Wiceminister środowiska Mariusz Gajda spotkał się 7 grudnia z ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce Karstenem Klepsvikiem. Dalsza współpraca przy wdrażaniu funduszy norweskich to główny temat rozmów obu panów. 

Fundusze norweskie oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego to forma bezzwrotnego wsparcia udzielanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię najsłabiej rozwiniętym gospodarczo państwom członkowskich UE. Jej celem jest zmniejszanie różnic społeczno-ekonomicznych w obrębie EOG i wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy krajami udzielającymi i otrzymującymi wsparcie. Fundusze norweskie są istotnym instrumentem wspierającym ochronę środowiska w Polsce.

 

– Współpraca między Polską i Norwegią znacząco przyczyniła się do poprawy stanu środowiska w naszym kraju. Realizacja funduszy pozwoliła nam na osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych – powiedział wiceminister.

 

W obecnej edycji na sektor środowiska Polska otrzymała 180 milionów euro. Przeznaczono je na poprawę efektywności energetycznej i promowanie odnawialnych źródeł energii, ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz wzmocnienie monitoringu środowiska.

 

– W wyniku realizacji projektów dofinansowanych w obecnej perspektywie planujemy osiągnąć m.in. takie efekty jak: przeprowadzenie działań przywracających właściwy stan różnorodności biologicznej na 40 obszarach Natura 2000 oraz redukcję emisji CO2 o co najmniej 75 tys. ton rocznie – zapowiedział wiceminister Gajda.

 

Jednym z głównych zadań, które Ministerstwo Środowiska będzie realizować w przyszłym roku dotyczy zamknięcia aktualnej edycji funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ministerstwo jest zainteresowane kontynuacją wdrażania mechanizmów, w oparciu o zdobyte doświadczenia.

 

– Aktywnie przygotowujemy się do nowej perspektywy. Liczymy na to, że będzie ona stanowić szansę na pogłębienie polsko-norweskiej współpracy – poinformował Mariusz Gajda.

mos.gov.pl/AZK/Fot. mos.gov.pl