PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia /Parki narodowe dostaną pieniądze na edukację ekologiczną

Parki narodowe dostaną pieniądze na edukację ekologiczną

Autor: Świat Rolnika 2016-11-04 11:11:44
Parki narodowe dostaną pieniądze na edukację ekologiczną

Listę projektów dot. budowy, rozbudowy i wyposażenia ośrodków edukacji ekologicznej została zatwierdzona prze Ministerstwo Środowiska. W listopadzie NFOŚIGW podpisze umowy z parkami narodowymi na ponad 40 mln złotych.

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknął konkurs w Działaniu 2.4 (podtyp projektu 2.4.6a) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nabór wniosków trwał od 31 grudnia 2015 r. do 31 marca br. Ze zgłoszonych 16 propozycji, 12 rozpatrzono pozytywnie.


W październiku listę projektów dotyczących budowy, rozbudowy i wyposażenia ośrodków edukacji ekologicznej podlegających parkom narodowym zatwierdziła instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska. W listopadzie NFOŚiGW podpisze umowy z parkami narodowymi na łączną kwotę dofinansowania ponad 40 mln zł (całkowity koszt przedsięwzięcia to 59 mln zł).


Największe dofinansowanie z unijnych pieniędzy uzyskają: Narwiański Park Narodowy (ponad 8 mln zł na Ośrodek Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka"), Tatrzański Park Narodowy (niecałe 8 mln zł na modernizację Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego) i Karkonoski Park Narodowy (ok. 6 mln zł na Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów).

 

Pozostała pula pieniędzy, 18 mln złotych, podzielona zostanie między: Biebrzański Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Magurski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych oraz Drawieński Park Narodowy.


– Dzięki realizacji tych projektów unowocześnimy bazę edukacyjną parków narodowych. Prezentacje multimedialne, multisensoryczne projekcje filmowe, zrekonstruowane wnętrze jaskini – to atrakcje, które będzie można obejrzeć dzięki dofinansowaniu z POIiŚ 2014-2020. Te nowoczesne formy przekazu pozwolą jeszcze wyraźniej unaocznić piękno polskiej przyrody i dostrzec potrzebę jej ochrony – informuje Roman Wójcik, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.
Park narodowy to najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Edukacja przyrodnicza stanowi, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, jedno z podstawowych zadań parków narodowych. Dla NFOŚiGW parki narodowe są kluczowymi partnerami współpracy.

 

nfosigw.gov.pl/