Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 10-12-2021 22:05:56

Wodór w gospodarce neutralnej dla środowiska i klimatu

Wodór

Wodór był tematem debaty pt. „Zielony, purpurowy, szary - wodór w gospodarce neutralnej dla klimatu”.

Spotkanie rozpoczęło się od objaśnienia zagadnień związanych z pozyskaniem wodoru, które zaprezentował dr Charzykowski z Politechniki Warszawskiej. Wprowadził on rozróżnienie rodzajów wodoru na kolory.

Kolory wodoru mają znaczenie

Kolory wodoru:

• zielony – wodór otrzymywany w 100% z elektrolizy wody za pomocą elektryczności pochodzącej z OZE,
• szary – wodór otrzymywany z gazu ziemnego w wyniku czego powstaje m.in. dwutlenek węgla,
• niebieski – wodór otrzymywany z gazu ziemnego, ale przy zastosowaniu magazynowania dwutlenku węgla (system CCS),
• purpurowy (czerwony) – wodór otrzymywany z elektryczności pochodzącej z produkcji energii w reaktorach jądrowych.

Pod nieobecność reprezentantów Ministerstwa ds. Klimatu główne cele Polskiej Strategii Wodorowej przedstawił dr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku przewiduje 6 celów:

• cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych w energetyce,
• cel 2 – wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie,
• cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu,
• cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach,
• cel 5 – sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru,
• cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Dr Reiner Quitzow z Institute for Advanced SustainabilityWodór 02 Studies e.V z Poczdamu przedstawił natomiast cele Niemieckiej Strategii Wodorowej. Pod względem zawartości nie jest to podobny dokument do Strategii Polskiej. Strategia niemiecka zakłada wdrożenie wodoru jako alternatywnego nośnika energii, rozwój lokalnego rynku dla wodoru oraz kooperacji na rynkach międzynarodowych, rozwój infrastruktury dystrybucji wodoru oraz badania i rozwój technologii wodorowych.

Wodór – dokąd popłynie?

Szeroką perspektywę wykorzystania wodoru w gospodarce europejskiej nakreśliła dr Jesse Scott z Agora Energiewende. Będą to przede wszystkim następujące miejsca wykorzystania wodoru:
• jako reagent podczas procesów produkcji stali,
• jako surowiec do produkcji amoniaku czy innych związków chemicznych,
• jako paliwo do długodystansowych samolotów i statków morskich,
• jako magazyn energii na wypadek niedoborów energii odnawialnej,
• jako element potrzebny do produkcji ciepła w okresach dużego zapotrzebowania.

Za kontrowersyjne uznaje się wykorzystanie wodoru w ciężarówkach i autobusach, a nawet małych statkach i samolotach oraz do produkcji ciepła na potrzeby przemysłu. Za niepotrzebne uznaje się wykorzystanie wodoru na potrzeby samochodów osobowych czy dostawczych oraz do ogrzewania domów.

Kontrowersyjne wydaje się także dążenie Niemiec do 100% wykorzystania zielonego wodoru w sytuacji, w której 2/3 tego paliwa ma być do Niemiec importowane. Jednocześnie dziś i prawdopodobnie jeszcze do 2030 roku wodór pozyskany ze źródeł odnawialnych będzie droższy niż wodór ze źródeł nieodnawialnych lub działających z wychwytywaniem dwutlenku węgla. Tylko przy wysokich cenach pozwoleń na emisje CO2 wodór pochodzący ze źródeł odnawialnych stanie się tańszy niż wodór ze źródeł nieodnawialnych.

Dyskusję prowadziły: Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki, Esther Bollendorff z CAN-Europe oraz Barbara Mariani z European Environmental Bureau. W sektorze transportu stwierdzono, że wodór będzie konkurował głównie w tych obszarach rynku, gdzie nie będzie można polegać na pojazdach elektrycznych i będzie alternatywą przede wszystkim dla pojazdów na paliwa kopalne. Główny potencjał do wykorzystania wodoru tkwi w statkach morskich oraz samolotach. Na kolei wodór pojawi się tylko tam, gdzie nie będzie możliwe zastosowanie pociągów elektrycznych.

W sektorze energetycznym i przemyśle zidentyfikowano dla Polski duży potencjał do produkcji wodoru na wybrzeżu Bałtyku związany z planowanymi tam dużymi mocami produkcji energii z wiatru. Jednocześnie występuje tam przemysł zgłaszający popyt na wodór. Podzielono się także obawami, że w Polsce może wystąpić tendencja do produkcji wodoru z zastosowaniem węgla czy gazu ziemnego.

W sektorze ciepłownictwa stwierdzono, że w pierwszej kolejności, zanim wykorzystamy wodór, potrzebne jest oszczędzanie energii cieplnej i zwiększanie efektywności energetycznej.

Czytaj również: Polska strategia wodorowa została przyjęta przez Rząd

PAP/fot.pixabayAutor: Tomasz Racki 20-01-2022 21:14:16

PGE planuje zdobyć z emisji akcji ponad 3 mld zł na m.in. OZE i sieci

Polska Grupa Energetyczna planuje emisję nowej serii akcji i zdobycie 3,2 mld zł na sfinansowanie projektów w obszarze OZE, źródeł niskoemisyjnych i sieci.

Spółka podała, że we wtorek jej zarząd podjął decyzję o emisji, zgodę musi jeszcze wydać NWZA. Jak poinformowała spółka, planowana nowa emisja pozwoli na przyspieszenie realizacji projektów w latach 2022-2026 w obszarach sieci dystrybucyjnych, źródeł odnawialnych i dekarbonizacji.

Inwestycje w sieci

W przypadku sieci chodzi m.in. o zwiększenie udziału linii kablowych, przyspieszenie procesu wprowadzania inteligentnych liczników oraz wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii.inwestycja w fotowoltaike 2021 2

OZE zostanie doinwestowane?

PGE planuje przyspieszenie programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz zdobyć środki na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych oraz farm PV.

W obszarze dekarbonizacji PGE planuje zdobyć pieniądze na sfinansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku oraz dekarbonizację ciepłownictwa w Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

"Zależy nam na intensyfikacji realizacji ambitnych celów transformacyjnych, które wyznaczyliśmy w strategii Grupy PGE. Wymaga to dodatkowych środków na rozwój. Pozyskany kapitał przeznaczymy na rozwój kapitałochłonnych projektów inwestycyjnych. Chcielibyśmy, żeby w ofercie przede wszystkim wzięli udział nasi dotychczasowi najwięksi inwestorzy" – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie spółki.

Według firmy proponowane pozyskanie kapitału w formie emisji akcji serii E stanowi najbardziej optymalną formę pozyskania środków finansowych. Proponowana uchwała przewiduje, że obecni akcjonariusze, którzy spełnią określone w uchwale kryteria i na koniec dnia rejestracji na Walne Zgromadzenie będą posiadać więcej niż 0,10 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki, będą mogli skorzystać z prawa pierwszeństwa przydziału. Przeprowadzenie emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru może umożliwić zmaksymalizowanie uzyskanych na ten cel środków finansowych, a także ograniczyć koszty zaznaczyła PGE.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma zatwierdzić decyzję o emisji zwołano na 7 marca 2022 r.

PGE przypomniała, że jej długotrwały cel to neutralność klimatyczna do 2050 r., a do 2030 r. wzrost udziału energetyki odnawialnej w portfelu wytwórczym do poziomu 50 proc.

Czytaj także: PGE Energia Odnawialna zbuduje jedną największych farm fotowoltaicznych w Polsce

PAP/fot. pixabay

 


Autor: Mateusz Chrząszcz 19-01-2022 22:00:21

Współpraca rządów Polski i Litwy w obszarze OZE i projektów offshore

13 stycznia 2022 r. minister klimatu i środowiska A. Moskwa spotkała się z wiceminister energii Litwy. Omówiono współpracę Polski i Litwy w obszarze OZE.

„Litwa, która konsekwentnie realizuje politykę transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, jest ważnym partnerem Polski we wzmacnianiu regionalnego bezpieczeństwa energetycznego. Jednym z filarów tej transformacji jest energia odnawialna, z dużą rolą offshore, który również dla Polski stanowi ważny element polityki energetycznej” – powiedziała minister Anna Moskwa.

Współpraca przy odnawialnych źródłach energii

Morska energetyka wiatrowa jest kluczowym filarem przyszłego miksu energetycznego Polski, który w ciągu najbliższych dziesięcioleci Polska będzie musiała całkowicie przekształcić, odchodząc od węgla, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii. Zgodnie z założeniami PEP2040 moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej osiągnie 5,9 GW w 2030 r. i do 11 GW do 2040 r. Stanowi to znacznie ponad 10% całkowitej przewidywanej mocy morskiej energii wiatrowej na Bałtyku do 2050 r., szacowanej na 93 GW.

Ponadto w trakcie spotkania strona litewska wyraziła chęć współpracy z Polską w zakresie rozwoju wodoru, w tym wymiany doświadczeń i wiedzy.OZE 01

„Mamy podobne cele w obszarze wodorowym, udana współpraca w sektorze gazu ziemnego czy zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego związane z wykorzystaniem energii jako środka nacisku geopolitycznego stanowią istotne podstawy do prowadzenia wspólnych prac nad rozwojem gospodarek wodorowych. Polska może podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie ze stroną litewską” – mówiła minister Moskwa w temacie OZE.

Zgoda KE na wydłużenie systemu aukcyjnego OZE

Systemy aukcyjne OZE zostały przedłużone do końca grudnia 2027 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało we wtorek, że Komisja Europejskiego zgodziła się na wydłużenie systemu aukcyjnego dla OZE do końca grudnia 2027 r. Dodano, że maksymalne wsparcie państwa w trakcie trwania programu może wynieść blisko 43,85 mld zł.

Ministerstwo wyjaśniło, że decyzja KE zostanie wkrótce opublikowana pod numerem SA.64713. Będzie ona stanowić podstawę do przedłużenia funkcjonowania niniejszego programu na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2027 roku. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ s zeszłym roku resort klimatu pracował nad możliwością przedłużenia o 5 lat okresu wsparcia w ramach systemu aukcyjnego OZE.

„Decyzja została wydana w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw” – wskazano.

Czytaj również: Aukcje OZE: Prezes Urząd Regulacji Energetyki ogłasza kolejną turę

Gov.pl /fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 19-01-2022 07:00:31

OZE zbyt drogą inwestycją dla 63 procent Polaków – wyniki badań

Ponad 63 procent Polaków, którzy wzięli udział w badaniu uznało, że wysokie koszty inwestycji w urządzenia OZE są barierą korzystania ze źródeł odnawialnych.

Według badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdalenę Sobocińską z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kluczową barierą zwiększania zakresu korzystania ze źródeł odnawialnej energii w naszym kraju są przede wszystkim wysokie koszty inwestycji w urządzenia umożliwiające korzystanie z OZE. Zadeklarowało tak 63 proc. respondentów.

Badania realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny

Według badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdalenę Sobocińską z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kluczową barierą zwiększania zakresu korzystania ze źródeł odnawialnej energii w naszym kraju są przede wszystkim wysokie koszty inwestycji w urządzenia umożliwiające korzystanie z OZE. Zadeklarowało tak 63 proc. respondentów.

Na niewystarczająceOZE 03 wsparcie ze strony państw wskazało 52 proc. ankietowanych; a na bariery techniczne związane z przyłączeniem nowych źródeł energii (OZE) – 37 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: bariery biurokratyczne (34 proc.), zbyt mało informacji o ofercie (31 proc.), brak zainteresowania ludzi energią odnawialną (29 proc.), niedostateczna edukacja konsumencka (28 proc.).

OZE niepewną inwestycją dla Polaków

Z kolei co czwarty badany Polak (26 proc.) nie jest przekonany, że korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych (OZE) przyczyni się do rozwiązania globalnych problemów związanych z klimatem. "Ci, którzy wybierają energię odnawialną, robią to głównie ze względu na możliwe oszczędności" – wskazano we wtorkowej informacji ARC Rynek i Opinia.

"Wdrażanie modelu zrównoważonej konsumpcji staje się szczególnie istotne w kontekście tego, iż udział w nadmiernym zużyciu surowców naturalnych mają nie tylko różnego typu przedsiębiorstwa, ale również konsumenci" – wskazała cytowana w informacji dr Sobocińska. Według niej zrównoważona konsumpcja związana m.in. z kształtowaniem się odpowiedzialnego społeczeństwa, "stanowi odpowiedź na nadkonsumpcję".

Badanie zrealizował na przełomie lipca i sierpnia 2021 r. firma ARC Rynek i Opinia metodą CAWI wśród 1020 Polaków w wieku 18-65 lat. Objęło próbę reprezentatywną pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.

Czytaj również: Tauron zakończył budowę farmy fotowoltaicznej Choszczno II

PAP/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.