PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / OZE / Rekompensaty dla gmin za zmianę opodatkowania wiatraków przegłosowane

Rekompensaty dla gmin za zmianę opodatkowania wiatraków przegłosowane

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-11-18 12:32:35
Rekompensaty dla gmin

Rekompensaty dla gmin, a dokładniej ustawa, która przewiduje rekompensatę dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, uchwalił w środę Sejm.

Przygotowana przez rząd ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych przewiduje, że rekompensaty będą przysługiwać gminom za cały rok 2018, a ich wysokość w takiej formie oszacowano na 524,43 mln zł. Pieniądze na rekompensaty będą pochodzić z rezerwy celowej w budżecie państwa.

Większość posłów za ustawą

435 posłów głosowało za uchwaleniem ustawy, nikt nie był przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Ustawa ma charakter epizodyczny i wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z sierpnia 2020 r. TK uznał wtedy za niekonstytucyjną wsteczną zmianę sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych, wprowadzoną w ramach nowelizacji ustawy o OZE z czerwca 2018 r.

Do rekompensaty dla gmin przewidzianych projektem ustawy uprawnionych jest ok. 200 gmin. Wypłata będzie następować z budżetu państwa na wniosek danej gminy w 2022 r. Wnioski będzie rozpatrywał i wydawał decyzje właściwy wojewoda. Organem odwoławczym będzie minister klimatu i środowiska.Rekomensaty dla gmin 02

Rekompensaty dla gmin. O co chodzi w całej sprawie?

Maksymalna wysokość rekompensaty dla gmin ma stanowić wartość dochodów utraconych w 2018 r., rozumiana jako różnica pomiędzy kwotą należną z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w okresie całego 2018 r. na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie noweli a kwotą należną w tym okresie na podstawie przepisów znowelizowanych ustawą o OZE.

Tzw. ustawa odległościowa z 2016 r. podniosła opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości stanowiącym wyłączny dochód gmin. Wcześniej podatek ten płacony był jedynie od części budowlanej, typowo stanowiącej 30 proc. wartości turbiny. Od 2017 r. podatkiem od nieruchomości obłożono także część techniczną. Rozwiązanie to w połowie 2018 r. zostało zniesione wstecznie, od początku 2018 r., jako niezgodne ze zobowiązaniami międzynarodowymi Polski. Tymczasem gminy uwzględniły już zwiększone wpływy w swoich budżetach i zaplanowały odpowiednio wyższe wydatki. W rezultacie zostały pozbawione spodziewanych wpływów.

Gminy zaskarżyły zmianę do TK, który uznał ją za niekonstytucyjną poprzez naruszenie zasady niedziałania prawa wstecz. Trybunał zobowiązał ustawodawcę do opracowania regulacji rekompensującej gminom straty poniesione w następstwie wprowadzenia z mocą wsteczną regulacji wpływającej na obniżenie ich dochodów z podatku od elektrowni wiatrowych.

Czytaj również: Obajtek: Efekt skali zapewni opłacalność inwestycji w wiatraki na Bałtyku

PAP/fot.pixabay


Autor: Tomasz Racki

Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022 – jutro ważny raport


Autor: Polska Agencja Prasowa

Sasin: musimy bezpośrednio przejść od węgla na OZE i atom 


Autor: Polska Agencja Prasowa

PGE: Powstaną dwie farmy fotowoltaiczne na Dolnym Śląsku


BULT SMOGOWICZE