Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 15-12-2021 17:30:00

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o OZE

OZE

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o OZE modyfikującą system wsparcia prosumentów – poinformowało w środę Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta PR.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wskazano, że głównym celem zmian jest promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule rozproszonej i obywatelskiej, co przyczyni się do osiągnięcia krajowego celu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Dotychczasowi prosumenci, jak również podmioty, którzy wejdą do systemu do dnia 31 marca 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte.

Duże zmiany w ustawie o OZE

Ustawa o OZE przewiduje, że dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia 2022 r., dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii Net-billingiem.

Kancelaria Prezydenta wyjaśniła, że zmodyfikowany system zakłada odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Wskazano, że dotychczasowi prosumenci, jak również podmioty, którzy wejdą do systemu do dnia 31 marca 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte, co oznacza, że będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji PV (fotowoltaicznej) i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh. Napisano, że dotyczy to też prosumentów, którzy złożyli zgłoszenie o przyłączenie do dnia 31 marca 2022 r., a nie zostali przyłączeni w terminie z winy operatora systemu dystrybucyjnego.

Nowy system rozliczeń od kwietnia 2022 r.

Napisano, że system opustów OZE 04będzie modelem rozliczeń dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. Na koniec tego okresu ewentualne nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca br., a prosumenci automatycznie trafią do systemu rozliczeń wartościowych.

Z ustawy o OZE wynika, że w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. funkcjonował będzie model Net-billing – w oparciu o ceny miesięczne. "W tym okresie energia będzie rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej, wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności dostosowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii według ceny godzinowej oraz wymagań centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2024 r." – uzasadniano.

Warto dodać, że zdaniem Rzeczypospolitej będzie miało to negatywny wpływ na konsumentów. 

"Według ekspertów Instytutu Energetyki Odnawialnej, jeżeli w bieżącym roku przybyło w systemie elektroenergetycznym 2 GW z mikroinstalacji, to w przyszłym roku ten wynik stopnieje do 1 GW. Jeszcze dalej idzie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, zapowiadając, że w 2022 r. czeka nas spadek liczby nowych instalacji o 70 proc." – czytamy w "Rz".

Czytaj też: Szyby produkujące prąd; Innowacyjny wynalazek polskiej firmy

PAP/fot. tt Kancelaria Prezydenta/fot.pixabay Autor: Polska Agencja Prasowa 27-01-2022 21:30:29

Sejm przyjął zmianę ustawy o OZE dotyczącą projektów parasolowych

Sejm przyjął zmianę ustawy o OZE modyfikującą przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów uczestniczących w projektach parasolowych prowadzonych przez samorządy.

 Za ustawą głosowało 457 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymały się dwie osoby. Ustawa trafi teraz do Senatu. Zmiana ma związek ze zmianą sposobu rozliczania prosumentów. Od 1 kwietnia 2022 r. ma obowiązywać nowy system rozliczeń – net billing. Wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach – w systemie opustów – przez 15 lat.

Zmiany w ustawie o OZE

Projektowana regulacja przewiduje jednak, że osoba, OZE 01która do 31 marca 2022 r. zawrze umowę na zakup, montaż czy dofinansowanie mikroinstalacji z samorządem, który realizuje projekt "parasolowy" – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także do końca grudnia 2023 r. złoży prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji, będzie mogła być rozliczana na niezmienionych zasadach, czyli w systemie opustowym.

Jak podkreślają autorzy ustawy, odpowiada ona na wątpliwości samorządów, które podnosiły, że zmiana systemu rozliczeń prosumentów z opustowego na net-billing spowoduje, iż beneficjenci programów parasolowych będą masowo z nich rezygnować.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Czytaj też: Ireneusz Zyska: Z końcem 2021 r. mieliśmy w Polsce ponad 800 tys. prosumentów

PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 27-01-2022 17:00:00

Ireneusz Zyska: Z końcem 2021 r. mieliśmy w Polsce ponad 800 tys. prosumentów

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, powiedział w Sejmie, że wraz z końcem 2021 r. funkcjonowało w Polsce blisko 800 tys. prosumentów.

Przedstawiciel MKiŚ brał w środę udział w debacie towarzyszącej drugiemu czytaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem jest ochrona fotowoltaicznych tzw. projektów parasolowych realizowanych przez gminy. W czasie wystąpień nie złożono poprawek do projektu i tym samym został on skierowany do trzeciego czytania, czyli głosowania na sali plenarnej.

Zyska: Moc zainstalowana w fotowoltaice to już ponad 5 GW

Zyska podkreślił, że w 2015 roku w Polsce funkcjonowało zaledwie 4 tys. prosumentów. Zaznaczył jednak, że nie uważa, iż zrobiono wtedy za mało, by prosumentów było więcej, gdyż po prostu rynek był na wczesnym etapie rozwoju. Zwrócił jednak uwagę, że od tego czasu nastąpił skokowy przyrost liczby jednoczesnych producentów i konsumentów prądu, m.in. dzięki programowi "Mój prąd".Zyska2 27.01

"Na koniec 2021 roku, prawdopodobnie, bo nie ma jeszcze oficjalnych danych – przekroczyliśmy poziom 800 tys. prosumentów, a moc zainstalowana w fotowoltaice to ponad 5 GW" – powiedział wiceminister.

Według Zyski w 2025 roku w Polsce w odnawialnych źródłach energii zainstalowane będzie 28 GW mocy.

Poselski projekt noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii, który był przedmiotem drugiego czytania, ma zabezpieczyć dokończenie realizowanych obecnie przez samorządy fotowoltaicznych projektów parasolowych.

Kwestia net billing może wyhamować zainteresowanie fotowoltaiką

Ma to związek ze zmianą rozliczeń dla prosumentów – z opustowego na net billing, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Do tego czasu, osoby, które wejdą do sytemu, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach (opust) jeszcze przez 15 lat.

Poselski projekt przewiduje, że osoba, która do 31 marca 2022 r. zawrze umowę na zakup, montaż czy dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem, który realizuje projekt "parasolowy" – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także do końca grudnia 2023 r. złożyła prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji, będzie mogła być rozliczana na niezmienionych zasadach, czyli w systemie opustowym.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że to odpowiedź na wątpliwości samorządów, które podnosiły, że zmiana systemu rozliczeń prosumentów z opustowego na net-billing, co przewiduje niedawna nowelizacja ustawy o OZE, spowoduje, że beneficjenci programów parasolowych będą masowo z nich rezygnować.

Przedstawiciele gmin ostrzegali podczas prac nad nowelą, która wprowadziła nowy system rozliczeń prosumentów, że masowe odejścia od programów parasolowych spowodują, że samorządy nie będą w stanie ich prawidłowo zakończyć. To z kolei może prowadzić do konieczności zwrotu znacznych środków europejskich otrzymanych na takie projekty.

Kilka tygodni temu analogiczne rozwiązanie do tego, jakie znalazło się teraz w poselskim projekcie ustawy, miał wprowadzić Senat do nowelizacji ustawy o OZE. Ostatecznie Izba Wyższa Parlamentu zdecydowała jednak o odrzuceniu w całości ustawy uchwalonej przez Sejm dotyczącej nowych rozliczeń prosumentów. Następnie Sejm nie poparł wniosku Senatu o odrzucenie ustawy, w związku z czym, rozwiązania dotyczące projektów "parasolowych" nie znalazły się w nowelizowanych przepisach.

Czytaj także: Magazyny energii mogą przyspieszyć zwrot z inwestycji w fotowoltaikę

źródła:PAP/fot.pixabay.com


Autor: Polska Agencja Prasowa 27-01-2022 12:00:14

OZE tematem debaty naukowców i praktyków w Kamieniu Śląskim

OZE, w tym instalacje fotowoltaiczne nadal będą się opłacały, choć zwrot poniesionych na nie nakładów wydłuży się – powiedział prof. Sławomir Zator.

Na zamku w Kamieniu Śląskim w środę odbyło się Forum Praktyków poświęcone problematyce Odnawialnych Źródeł Energii. Patronat naukowy nad konferencją sprawowała Politechnika Opolska. Jak powiedział prof. Sławomir Kielar, rozwój OZE w Polsce przekroczył wcześniejsze oczekiwania.

Debata nad odnawialnymi źródłami energii

"Pamiętam, jak startowała pierwsza edycja programu Mój Prąd, wtedy mówiono o 200 tysiącach instalacji i 1GW dla prosumentów indywidulanych. Mamy 800 tysięcy instalacji i 3,5 GW. Jest dużo więcej niż oczekiwano, dynamika zaskoczyła chyba wszystkich. Problemy są, jak tą energię zagospodarować. Magazyny energii są jednym ze sposobów zagospodarowania energii, niestety dla konsumenta indywidualnego to się nie opłaca jeśli nie będzie dotacji. W pierwszym kwartale br. wchodzi program Nowy Program Prąd 4.0 zapis, że będą wspierane nowe magazyny, na razie nie wiadomo w jakiej wysokości" – zauważył uczony.

Zdaniem Kielara inwestycje w instalacje fotowoltaiczne nadal będą opłacalne, jednak czas zwrotu wydanych na nie środków wydłuży się z 7 do około 12 lat. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na fakt, że bez odpowiednich magazynów energii lub elektrowni pracujących przez cały czas, same instalacje OZE nie wystarczą do utrzymania stabilnooze alternatywaści systemu energetycznego, ponieważ w dni słoneczne będziemy mieli nadmiar energii, a nocą i w okresie zimy, jej niedostatek.

OZE coraz bardziej popularne

Damian Koziol, prezes specjalizującej się w magazynowaniu energii firmy MEB Grup ocenił, że dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu OZE cena prądu może wyraźnie spaść.

"Pod koniec 2019 roku cena energii na Towarowej Giełdzie Energii wahała się w granicach 280-290 zł za 1MWh. Dzisiaj wynosi ona 740 zł. Prognozy wskazują, że w ciągu dwóch lat energia zdrożeje o 150 procent. Jestem przekonany, że dzięki wykorzystaniu OZE cena za megawatogodzinę może wynieść tylko 160 zł. Od kwietnia zmienia się ustawa, nie będzie już bilansowania współczynnikiem 0,7 lub 0,8 i rząd pracuje nad programem Mój Prąd 4, który prawdopodobnie będzie wspierał tylko instalacje fotowoltaiczne właśnie z magazynami energii" – uważa Koziol.

Były komendant PSP w Opolu Paweł Kielar, który obecnie zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa w OZE podkreślał rolę odpowiednich surowców i wykonania instalacji. Przypomniał, że w ubiegłym roku tylko na terenie województwa opolskiego doszło do pięciu pożarów mających związek z fotowoltaiką.

"Instalacje fotowoltaiczne jak każde urządzenie elektryczne jeżeli jest dobrze wykonane, nie występują wady fabryczne, jest bezpieczne. Problemy pojawiają się w przypadku złego zaprojektowania instalacji, złego dobrania zabezpieczeń czy niewłaściwego montażu. Od początku tego roku organy Państwowej Straży Pożarnej rejestrują jako odrębne zdarzenia związane z instalacjami fotowoltaicznymi, elektrowniami wiatrowymi i pojazdami elektrycznymi, dzięki czemu będziemy mieli większą wiedzę na temat tego zagadnienia" – powiedział Kielar.

Czytaj również: Tauron chce wykorzystać w woj. opolskim wodór do produkcji energii

PAP/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.