PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / OZE / NFOŚiGW rozpocznie nabór ekoprojektów do "Polskiego Wsparcia na rzecz Klimatu"

NFOŚiGW rozpocznie nabór ekoprojektów do "Polskiego Wsparcia na rzecz Klimatu"

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-11-09 09:00:00
NFOŚiGW

NFOŚiGW poinformował, że ekoprojekty realizowane przez polskie podmioty w kooperacji z partnerami z jednego z sześciu państw Bałkanów Zachodnich będą mogły otrzymać do 2 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjaśnił, że w pierwszym konkursie dofinansowane zostaną projekty realizowane przez polskie podmioty w kooperacji z partnerami z jednego z sześciu państw Bałkanów Zachodnich tj. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii. W kolejnych etapach wsparcie będzie rozszerzane m.in. o państwa Partnerstwa Wschodniego.

Polska chce pomagać innym państwom w zielonej transformacji

Wskazano, że celem programu jest wspieranie współpracy polskich podmiotów z partnerami z państw sąsiadujących z UE, mierzących się z wyzwaniami, podobnymi do tych występujących w Polsce, na ich drodze do transformacji w kierunku zielonej gospodarki.

NFOŚiGW wesprze finansowo realizację pilotażowych projektów inwestycyjnych i/lub projektów pomocy technicznej realizowanych przez polskie podmioty we współpracy i na rzecz partnerów w państwach sąsiedzkich UE, w pierwszej kolejności na Bałkanach.NFOŚiGW2 08.11

– tłumaczy wiceszef NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Dodał, że wsparcie z Funduszu, komplementarne do inicjatywy GreenEvo, pomoże polskim przedsiębiorcom z sektora zielonych technologii budować doświadczenie na rynkach państw partnerskich.

NFOŚiGW: Dofinansowanie w programie może sięgnąć nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych

Jak poinformowano, polskie podmioty będą mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację jednego z trzech rodzajów projektów: inwestycyjnych, doradczych lub mieszanych. W przypadku projektów inwestycyjnych i mieszanych będzie można otrzymać do 2 mln zł, a na projekty doradcze do 1 mln zł. Wyjaśniono, że intensywność dofinansowania w programie może sięgać nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od specyfiki zgłaszanego projektu.

Kto może zostać beneficjentem programu?

NFOŚiGW przekazał, że beneficjentami programu mogą być polskie podmioty: przedsiębiorcy, jednostki polskiego samorządu terytorialnego lub ich związki, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, konsorcja z udziałem powyższych podmiotów, które realizują projekty na rzecz partnerów zagranicznych (lokalnych). Z kolei partnerem zagranicznym mogą być pochodzące z kraju realizacji projektu organizacje non-profit, władze krajowe lub samorządowe, jednostki naukowe, badawcze lub edukacyjne.

Dodano, że projekty będzie można realizować w co najmniej jednym z spośród następujących obszarów tematycznych: kształtowanie krajowej, regionalnej i lokalnej polityki klimatycznej, poprawa jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej w budynkach, rozwój zero- i niskoemisyjnego transportu oraz transformacja regionów węglowych.

Program będzie przebiegał dwuetapowo. Na początku przedstawiane będą fiszki projektowe zawierające zarys koncepcji. Autorzy najbardziej interesujących propozycji zostaną zaproszeni do złożenia wniosków o dofinansowanie. Program będzie realizowany w latach 2021-2024.

Fundusz przypomniał, że dotychczas – w ramach współpracy międzynarodowej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, poza granicami Polski - sfinansował realizowany przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Główny Instytut Górnictwa program wymiany wiedzy między polskimi i ukraińskimi regionami węglowymi oraz szkolenia ukraińskich audytorów energetycznych realizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii.

Zobacz także: NFOŚiGW: 22 listopada rusza nabór wniosków o dopłaty do zakupy e-pojazdów dla m.in. samorządów

źródła:PAP/fot.pixabay.com


Farma wiatrowa na Bałtyku coraz bliżej. Budowa ruszy za 1,5 roku

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-26 22:00:00

Kolejna farma wiatrowa zostanie wybudowana w Polsce

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-25 16:30:00

PKN Orlen aspiruje do bycia liderem na rynku biogazu

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-25 10:00:00

BULT SMOGOWICZE