PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Słowiński Park Narodowy zrealizuje inwestycję przeciwpowodziową

Słowiński Park Narodowy zrealizuje inwestycję przeciwpowodziową

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-08-28 11:01:44
Słowiński Park Narodowy

W Słowińskim Parku Narodowym (woj. pomorskie) odtworzone zostaną naturalne tereny zalewowe rzeki Łupawy, które zostały zamknięte wałami przeciwpowodziowymi niemal 100 lat temu. Koszt inwestycji, która ma się zakończyć w końcu września 2023 r., to 12,5 mln zł.

Słowiński Park Narodowy z ważną inwestycją

Porozumienie ws. dofinansowania przedsięwzięcia podpisali w poniedziałek w Gdańsku dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Andrzej Winiarski oraz p.o. dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego Andrzej Demczak.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie włoży w projekt renaturyzacji dna doliny Łupawy w Słowińskim Parku Narodowym ponad 4 miliony złotych.
Inwestycja ma przywrócić naturalnym terenom zalewowym rzeki Łupawy ich pierwotną funkcję, którą utraciły podczas budowy elektrowni wodnej ok. 100 lat temu. Uratuje to jednocześnie przed wysychaniem naturalne lasy łęgowe i pozwoli swobodnie egzystować faunie w starorzeczu na prawym brzegu rzeki.

"To przedsięwzięcie jest idealnym połączeniem ochrony przeciwpowodziowej i zarazem odtworzeniem naturalnego łęgu olszowo-jesionowego (las zalewowy - PAP), który teraz ulega degradacji i wypłyceniu przez wał, a został już usypany na etapie tworzenia elektrowni wodnej na rzece Łupawie" - powiedział dziennikarzom koordynator projektu Wojciech Żydyk ze Słowińskiego Parku Narodowego.slowinski par narodowy

Jak to będzie wyglądać?

Pod względem technicznym inwestycja będzie polegać na przeniesieniu linii zabezpieczenia terenów przyległych z wału przeciwpowodziowego przy rzece na wał traktowany obecnie jako zapasowy. Wał przy Łupawie zostanie w sposób kontrolowany otwarty, tak, aby przepuszczał wody powodziowe, przywracając tym samym naturalny cykl zasilania lasów łęgowych w wodę. Ochrona przeciwpowodziowa zostanie przeniesiona na obecny wał zapasowy, który znajduje się poza starorzeczem.

Inwestycja poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe dwóch miejscowości: Smołdzino i Żelazo.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 12,5 mln zł. Oprócz wkładu Wód Polskich, ok. 4 mln zł będzie pochodzić z budżetu Unii Europejskiej. W finasowanie włączą się również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Słowiński Park Narodowy.

Przewidywany termin zakończenia robót to koniec września 2023 r.

Czytaj także: Leśnicy z Kłodawy uratowali młodego bielika

Słowiński Park Narodowy powstał w 1967 r. jako drugi po Wolińskim nadmorski Park Narodowy w Polsce. Został utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi.

Położony jest w województwie pomorskim na terenie dwóch powiatów: słupskiego i lęborskiego, w granicach administracyjnych pięciu gmin (Ustka, Smołdzino, Główczyce, Wicko, Łeba) obejmuje powierzchnię ponad 32,7 tys. hektarów.