PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Promocja parków narodowych – projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Promocja parków narodowych – projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-05-04 09:00:00
Promocja parków narodowych

„Promocja Parków Narodowych jako marki” to nazwa projektu, realizowanego od 2016 roku przez Ministerstwo Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska), która ma na celu zbudowanie trwałego poparcia społecznego dla instytucji parków narodowych, a także aktywnie zaangażuje rzesze Polaków w realizowaną przez nie misję ochrony przyrody. Zadania w ramach projektu mają też zwiększyć siłę prowadzonych przez poszczególne parki narodowe działań edukacyjnych. Działania w jego ramach finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Promocja parków narodowych – ogólnopolski projekt realizowany we współpracy ze wszystkimi podmiotami w Polsce

Parki narodowe, choć obejmują 1% powierzchni kraju, od ponad 80 lat stanowią najważniejszy element systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce. Zostały utworzone na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi i kulturowymi. Jednocześnie obszary objęte najwyższą formą ochrony są, w znacznej części, udostępnione ludziom. Na terenie parków narodowych możliwe jest zwiedzanie i uprawianie turystyki. Dbają o to pracownicy parków – specjaliści wielu dziedzin, których zadaniem jest ochrona zasobów przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych, a także edukacja oraz udostępnianie chronionego w parkach dziedzictwa.

Promocja Parków Narodowych jako marki” to projekt o zasięgu ogólnopolskim, który jest realizowany we współpracy ze wszystkimi 23 parkami narodowymi w Polsce. Działania w jego ramach finansowane są z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dotychczas w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki” powstała seria filmów "Przeżyj to! Polskie parki narodowe". Cykl obejmuje 23 filmy opowiadające o każdym z istniejących w Polsce parków narodowych oraz dodatkowy film prezentujący dorobek polskich parków narodowych jako całości. Filmy przedstawiają wyjątkową przyrodę parków, związaną z nimi kulturę i tradycję oraz znajdujące się w ich pobliżu atrakcje turystyczne.

W serii 6 krótkich filmów animowanych Żubr wyjaśni jak i dlaczego należy zachowywać się w parku narodowym. Filmy dostępne są na kanale Youtube Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Czytaj też: Ptaki przyleciały na Podkarpacie. Raj dla ornitologów

Promocja parków narodowych – założenia projektu na przyszłość

Wydano również serię 24 folderów o PPNPromocja parkow narodowych 02. Cykl publikacji obejmuje 23 foldery zawierające krótkie opisy poszczególnych parków, wybranych ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych oraz folder opisujący parki jako instytucje chroniące dziedzictwo przyrodnicze naszego kraju.

Zrealizowano także cykl szkoleń dla pracowników parków narodowych (przeszkolono blisko 270 osób).

Do września 2022 roku w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki” powstaną jeszcze:

  • 3 murale promujące polskie parki narodowe (do końca listopada 2021 r.);
  • edukacyjna gra multimedialna o parkach narodowych (do końca 2021 r.);
  • aplikacja mobilna – przewodnik po parkach narodowych (do końca czerwca 2022 r.);
  • kampania edukacyjno-promocyjna o parkach narodowych z udziałem influencera, czyli osoby prowadzącej kanał YouTube oraz profile na Facebooku i Instagramie o tematyce podróżniczej, krajoznawczej) (kolejne parki będą prezentowane od września 2021 do końca września 2022);
  • nowe strony internetowe parków narodowych oraz jedna strona główna stanowiąca swego rodzaju bramę do parków (do końca września 2022 r.);

gov.pl/fot.Flickr


Autor: Świat Rolnika

Prawo łowieckie: Myśliwi mogą polować na gatunki należące do IGO


Autor: Polska Agencja Prasowa

IMGW: Od siedmiu lat mamy w naszym kraju permanentną suszę


Autor: Tomasz Racki

Nowe budki lęgowe dla jerzyków – pogromców komarów


BULT SMOGOWICZE