Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 14-12-2021 01:01:20

Do czego zobowiązuje Polskę unijna inicjatywa LULUCF

LULUCF

LULUCF nazwa unijnej inicjatywy, mającej na celu zwiększenie zaangażowania sektora rolnictwa i leśnictwa w walkę z globalnym ociepleniem klimatu.

Inicjatywa ta obejmuje gospodarowanie glebą, drzewami, roślinami, biomasą i drewnem, które mają bardzo duże znaczenie w polityce przeciwdziałania zmianie klimatu prowadzonej przez Unię Europejską. Działania te są bowiem bardzo istotne, jako jedne z nielicznych możliwości mogą  również, prócz emisji, usuwać CO2 z atmosfery.

Unijne rozporządzenie LULUCF

Rada Europejska już w 2014 roku podjęła zobowiązanie, że do 2030 r. kraje Unii Europejskiej zredukują emisję gazów cieplarnianych o 40% w porównaniu z poziomem z 1990 r. Zaangażowane w to miały być wszystkie działy, w tym również te, które użytkują grunty rolne i leśne. Od roku 2015 trwało gromadzenie danych związanych z wpływem sektora LULUCF na emisję gazów cieplarnianych.

Unijni urzędnicy uzgodnili możliwość kompensacji z innymi branżami,  ale tylko w wysokości 3,5% pochłoniętej przez drzewa masy dwutlenku węgla. Ostatecznie treść rozporządzenia LULUCF została przyjęta przez Radę Europejską 14 maja 2018 r., a przyjęty dokument określa zobowiązania poszczególnych państw w zakresie ograniczania i rozliczania emisji gazów cieplarnianych  przez sektor, a także ustanawia ramy włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

,,Zakres zobowiązań został rozszerzony, tak aby obejmował on wszystkie rodzaje użytkowania gruntów w tym terenów podmokłych. Dlatego wprowadza się praktyki przyjazne klimatowi i środowisku. Oznacza to pomoc dla rolników w rozwoju praktyk rolnych przyjaznych klimatowi oraz wsparcie dla leśników dzięki lepszemu uwidocznieniu korzystnego dla klimatu wpływu produktów drzewnych, które mają zdolność przechowywania dwutlenku węgla pochłoniętego z atmosfery i mogą zastępować materiały charakteryzujące się dużą intensywnością emisji” – czytamy na stronie WIR.

Odpowiednie gospodarowanie w sektorze leśnym i rolniczym

W przepisach, unijni urzędnicy ujęli między LULUCF innymi zasady rozliczania dotyczące ilości obszarów gruntów zalesionych i wylesionych, rozliczania pochłaniania i emisji zarządzanych gruntów leśnych, czy zasady rozliczania CO2 "magazynowanego" w produktach drzewnych. Rozporządzenie UE o użytkowaniu gruntów i leśnictwie określa wiążące zobowiązanie dla każdego z państw członkowskich w zakresie emisji dwutlenku węgla w obszarze zarządzania gruntami i leśnictwa oraz wprowadza zasady rozliczania służące sprawdzeniu, czy spełniono te wymogi. 

,,Chodzi o to, aby gospodarować tak w sektorach leśnych i rolnych, aby bilans emisji i pochłaniania CO2 był zerowy lub, co jest bardzo korzystne większe pochłanianie niż emisja. Najkrócej mówiąc rolnictwo może tak prowadzić swoją produkcję, zwracając uwagę na czynniki przyrodnicze, aby emisja dwutlenku węgla do atmosfery w ujęciu bilansowym się zerowała lub była ujemna. Chodzi o odpowiednią uprawę, dobór roślin, kondycję gleby” – opisuje WIR.

Czytaj też: Rolnicy między niekorzystnymi zdarzeniami pogodowymi i negatywnymi skutkami przepisów

wir.org.pl/fot.pixabay

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Emilia Gromczak 17-01-2022 12:00:00

Grupa T.B. Fruit oszukała sadowników. ZS RP składa wniosek do ministra

Związek Sadowników RP zwrócił się do resortu rolnictwa w sprawie zadłużenia wobec rolników grupy T.B. Fruit.

Grupa producencka jest największym w Europie producentem koncentratów owocowych, używanych do produkcji soków. W grudniu zakończyła działalność w Polsce ze względu na problemy finansowe. Jednak firma nie wypłaciła wielu zadłużeń, które jest winna rolnikom. Są to zadłużenia rzędu kilkudziesięciu milionów zł. W związku z tym Związek Sadowników RP zwrócił się do ministra rolnictwa o uruchomienie odpowiednich mechanizmów w  celu wyegzekwowania należności  finansowych.

Oszustwa T.B. Fruit

Grupa T.B. Fruit dysponuje ośmioma nowoczesnymi zakładami przetwórczymi, zlokalizowanymi na Ukrainie, w Mołdawii  i w Polsce (na Lubelszczyźnie w Annopolu, Dwikozach i na Mazowszu w Brzostowcu). Już w grudniu pisano o tym, że producent koncentratów owocowych znika z Polskiego rynku ze względu na swoje problemy finansowe. Okazuje się, że zakład mimo, że źle funkcjonował nadal, oszukując sadowników, brał od nich towar. Zadłużenia firmy wobec rolników sięgają kilkudziesięciu milionów złotych. 

Związek Sadowników RP skierowało wniosekTB Fruit oszustwa

W związku z zadłużeniami grupy T.B. Fruit Związek Sadowników RP zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie odpowiednich mechanizmów w celu wyegzekwowania należności finansowych.

"Mając na uwadze ostatnie wydarzenia w branży sadowniczej związane z bankructwem firmy TB Fruit – przetwórni o dużym znaczeniu na rynku jabłek przemysłowych, zwracamy się do Pana Ministra z prośba o podjęcie pilnej interwencji w tym zakresie" – czytamy we wniosku ZS RP.

Związek zawnioskował, aby zwrot środków podmiotom prywatnym odbywał  się  przed zwrotem należności wobec instytucji państwowych takich, jak banki czy urzędy skarbowe.

Przypominamy o głośnej sprawie oszustwa Grupa Producentów Rolnych „Ziarno”. Grupa nie uregulowała w ubiegłym roku płatności za zboże i rzepak wobec kilkuset rolników. Straty liczone są w milionach złotych. Sprawa trafiła do organów ścigania prawa. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prokuratora Generalnego.

Sprawdź również: KNF ostrzega przed fałszywymi inwestycjami w Biedronkę

polskiesadownictwo.pl/fot.pixabay.com 


Autor: Sebastian Wroniewski 17-01-2022 11:30:51

ASF problemem we Włoszech. Wirus wpływa negatywnie na krajowe ceny

Rynek wieprzowiny w UE nie przejawiał zbyt dużej aktywności. Wyjątkiem były Włochy, gdzie problem z wirusem ASF oddziałuje na krajowe ceny skupu żywca.

Zamiast wzrostów cen skupu ubojnie obniżyły stawki dla tuczników o 10 groszy do średnio 5,60 zł/kg kl. E przy stosunkowo niewielkiej podaży żywca. Holandii notowane są utrudnienia logistyczne z powodu uderzenia fali koronawirusa. W Danii cena skupu nie została zmieniona pomimo 14-dniowego okresu oczekiwania na odbiór świń z ferm przeznaczonych do uboju. Francja natomiast rozpoczęła rok licznymi kampaniami reklamowymi.

ASF wpływa na rynek świń

Jak wskazuje Krajowe Zrzeszenie Pracodawców - ProducentówASF 0101 Trzody Chlewnej, w Niemczech, pomimo utrzymania ceny VEZG na poziomie 1,23 €/kg (wbc), na krótko pojawił się optymizm co do wzrostu cen w kolejnych tygodniach. Jednak niespodziewanie pojawiła się informacja o ogniskach ASF u dzików we Włoszech, co spowodowało niepewność na rynku.

,,We Włoszech potwierdzono dotychczas zakażenie u 9 dzików. Problem polega na tym, że w rejonie Ligurii znajduje się największa populacja dzików w tym kraju. Jeżeli choroba rozprzestrzeni się na inne rejony Włoch, istnieje ryzyko przeniesienia wirusa do Francji. Pocieszające jest jedynie to, że na obszarze objętym infekcją występuje niewielka liczba świń i ferm trzody chlewnej. Nie wiadomo jak wirus przeniósł się na północ Włoch. Wszystko wskazuje na czynnik ludzki. Potwierdzono, że przyczyną infekcji jest wirus kontynentalny o genotypie 2 i nie jest on powiązany z tym, który o wielu lat występuje na Sardynii” – wskazuje Krajowe Zrzeszenie Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

,,W notowaniach krajowych również zapanowało zamieszanie. Zamiast wzrostów cen skupu ubojnie obniżyły stawki dla tuczników o 10 groszy do średnio 5,60 zł/kg kl. E przy stosunkowo niewielkiej podaży żywca. Dodatkowo odczuwalny jest zwiększony import wieprzowiny z krajów zachodnich” – dodaje POLPIG.

Czytaj też: Objawy ASF – działanie w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby w stadzie

polpig.pl/fot.pixabay


Autor: Oliver Pochwat 17-01-2022 11:00:00

Krzysztof Ciecióra: Pierwszy raz w historii mamy tak dużą obniżkę podatków

Krzysztof Ciecióra skomentował dla portalu ŚwiatRolnika.info wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej i jej korzyści dla rolników. Zdaniem wiceministra rząd spełnia swoje zadanie.

Obniżenie stawek VAT ma związek z wprowadzeniem przez rząd tarczy antyinflacyjnej. Jak ocenił Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, tarcza antyinflacyjna 2.0 ma obniżyć średnią inflację w 2022 r. o 0,3 punktu procentowego.

ŚwiatRolnika.info: Co rolnicy zyskają na tarczy antyinflacyjnej?

Krzysztof Ciecióra: W pakiecie, który został zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego, znajdują się obniżki VAT na paliwo, gaz. Jest to najwyższa w historii obniżka podatku na surowce, w tym również obniżenie 8 proc. VAT na nawozy. Jest to pierwsza i najważniejsza kwestia, która możemy podjąć jako rząd w zakresie próby zbicia ceny nawozu dla rolników.

ŚwiatRolnika.info: Michał Kołodziejczak stwierdził, że postulat obniżki podatku VAT od nawozów to postulaKrzysztof Cieciora konferencjat AgroUnii. Czy rzeczywiście był to pomysł AgroUnii?

Krzysztof Ciecióra: Dzisiaj nie ma to znaczenia, czyj był to pomysł. W sytuacji, w której dochodzi do daleko idącej inflacji, to pierwszym pomysłem jest obniżanie podatków.

Pierwszy raz w historii dochodzi do tak gwałtownej obniżki podatków. Na nawozy jest to rzeczywiście z 8 procent na zero. VAT na paliwo z 23 proc. spada na 8 proc. Obniżamy VAT na żywność do zera. Obniżamy obniżkę VAT na prąd do 5 proc.

To są elementy tarczy, które będą dotyczyły rolników i osób mieszkających na wsi. To będzie do nich docierało.

Jeśli AgroUniia twierdzi, że to ona była pomysłodawcą obniżki podatku na nawozy, to nie mam nic przeciwko. Mogą tak myśleć i mówić. Myślę, że nie ma to najmniejszego znaczenia, kto ten pomysł wymyślił. Najważniejsze jest to, kto go wdraża i realizuje.

Myślę, że dzisiaj rząd spełnia swoje zadanie. Myślę, że oczywiście nie jest to wszystko i nie są to pełne oczekiwania rolników. Dalej pracujemy i dalej pochylamy się nad problemem wysokich cen nawozów i środków ochrony roślin.

Czytaj także: Jan Krzysztof Ardanowski: Rolnicy, jak każdy inny konsument, ponoszą konsekwencje drożyzny

Fot. Facebook Krzysztof Ciecióra 

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.