PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS zostanie przedłużony

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS zostanie przedłużony

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-12-16 14:46:39
Zasiłek opiekuńczy

Jak wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS może zostać przedłużony do 9 stycznia.

Rząd pracuje nad przedłużeniem do 9 stycznia 2022 r. możliwości pobierania zasiłku opiekuńczego z KRUS w związku z Covid-19. Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, za którego przygotowania odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rada Ministrów RP może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić jeszcze dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego, dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Jeśli projekt wejdzie w życie, byłby to już kolejny raz, gdy zasiłek opiekuńczy KRUS zostałby przedłużony w wyniku pandemii. Jak wskazano w informacji podanej w Wykazie, ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

W Wykazie poinformowano, iż przygotowywane rozporządzenie będzie "umożliwiało przyznanie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego jednakże nie dłużej niż do dnia 9 stycznia 2022 r."
Od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będzie wprowadzona nauka zdalna. W tym czasie rząd planuje przyznać rodzicom i opiekunom dzieci prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dla kogo pieniądze?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięciaZasilek opiekunczy 01 z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat.

Zasiłek przysługuje także w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy dla rolników przyznawany jest na wniosek. Jak przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rada Ministrów RP może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić jeszcze dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego, dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czytaj też: Zasiłek opiekuńczy dla rolników przedłużony – jak go dostać?

PAP/fot.pixabay