PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Systemy agrotroniczne w praktyce – szkolenie dla młodzieży szkolnej

Systemy agrotroniczne w praktyce – szkolenie dla młodzieży szkolnej

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-10-14 10:03:49
Systemy agrotroniczne

W Jabłonkach Starych w województwie warmińsko-mazurskim odbyło się szkolenie uczniów średnich szkół rolniczych, prezentujące systemy agrotroniczne w praktyce. 50 uczniów i 5 nauczycieli miało okazję aktywnie uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych.  

Systemy agrotroniczne tematem szkolenia

Szkolenie prezentujące systemy agrotroniczne w praktyce nosiło nazwę: Agrotronika i informatyzacja w mechanizacji rolnictwa – wyzwania w diagnostyce, serwisie i naprawie nowoczesnych urządzeń rolniczych – szansa na sukces w zawodzie przyszłości. W trakcie szkolenia, 50 uczniów i 5 nauczycieli miało okazję aktywnie uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych.  Organizatorami szkolenia była Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz Warmińsko – Mazurski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Szkolenie prowadziła grupa doświadczonych wykładowców szkół wyższych: Dr hab. inż. Adam Ekielski, prof. SGGW, dr hab. Łukasz Sobiech – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr inż. Mirosław Czechlowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, mgr inż. Agnieszka Klimek – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Jak tłumaczy Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, przygotowane i prowadzone w czasie zajęć kursowych problemy, były zagadnieniami związanymi z ostatnimi osiągnięciami i wiedzą w danym obszarze wiedzy.

Proces szkolenia był nastawiony na umiejętność rozwiązania praktycznego zadań. Składał się z bloków 3 godzinnych, w którym 45 minut stanowił krótki wykład przedstawiający omawiane zagadnienie, a pozostałe 2 godziny lekcyjne poświęcone były praktycznemu sprawdzeniu umiejętności uczestników kursu.  Ogromną zaletą prowadzonego systemu szkoleniowego był podział uczestników na niewielkie 5-8 osobowe grupy, w których praktycznie każda osoba musiała brać aktywny udział w rozwiązaniu przedstawionego przez nich problemu.

Myśliwi odstrzelili 1,2 mln dzików

Systemy agrotroniczne – praktyczne szkolenie dla młodzieży

W trakcie szkolenia zostały przedstawioneSystemy agrotroniczne szkolenie i przećwiczone elementy trzech problemów jakie związane są z współczesnym rolnictwem:

  • Systemy agrotroniczne: Sekwencyjne sterowanie układami hydraulicznymi w rolnictwie (Adam Ekielski, Agnieszka Klimek)
  • Diagnostyka komputerowa pojazdów i maszyn (Mirosław Czechlowski),
  • Aplikacje, systemy wspomagania decyzji oraz sztuczna inteligencja w rozpoznawaniu roślin uprawnych oraz chwastów (Łukasz Sobiech).

W przypadku pierwszego tematu, jednym z realizowanych zagadnień było fizyczne złożenie i wyregulowanie obwodu hydraulicznego, w którym znajdował się sterowany elektrycznie zawór proporcjonalny. Ocena na podstawie wskazań przepływomierza wielkości przecieków w hydraulicznym elemencie wykonawczym.  Zawór proporcjonalny stanowi coraz częściej spotykane rozwiązanie sterowania układami hydraulicznymi za pomocą zespołu manipulatorów i pokręteł elektrycznych umieszczanych w pobliżu stanowiska operatora pojazdu rolniczego.

Należy sądzić, że wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów podczas szkolenia nie tylko poszerzą ich wiedzę, ale będą również inspiracją do własnych dociekać i rozwijania pasji zgłębiania wiedzy o współczesnych rozwiązaniach wykorzystujących systemy agrotroniczne.

Było to pierwsze tego typu szkolenie współorganizowane przez Polską Izbę Gospodarzą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Zadowolenie uczestników kursu przekonuje o konieczności organizowania podobnych spotkań w innych regionach kraju. Praktyczna wiedza i dostęp do nowoczesnych maszyn i technologii są kluczem w dzisiejszym procesie nauczania.

pigmiur.pl/fot.PIGMiUR