PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Stypendia pomostowe. 1100 studentów i doktorantów otrzyma pieniądze

Stypendia pomostowe. 1100 studentów i doktorantów otrzyma pieniądze

Autor: Świat Rolnika 2016-11-28 11:14:01
Stypendia pomostowe. 1100 studentów i doktorantów otrzyma pieniądze

23 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się inauguracja XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2016/2017 stypendia otrzymało ponad 1100 studentów i doktorantów. 700 z nich pochodzi z małych miejscowości.

 

Program Stypendiów Pomostowych powstał w 2002 roku w odpowiedzi na problem społeczny, którym była wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą z terenów wiejskich a młodzieżą z miast. Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. W imieniu partnerów i organizacji współpracujących zarządza ona programem. Inicjatorem akcji była Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

 

ANR w pierwszych trzech latach sfinansowała stypendia 2 tys. studentów. Od 2005 roku ze względów ustawowych nie finansuje już stypendiów. Jednak dalej udziela wsparcia organizacyjnego w fazie pozyskiwania kandydatów do programu. Przyjmuje od nich wnioski, a następnie przesyła je do Fundacji w Łodzi.

 

Stypendia otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne. Program ułatwia im podjęcie studiów wyższych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok. Najlepsi studenci otrzymują wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. Tegoroczni maturzyści uzyskają stypendia w wysokości 5000 złotych. Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach po 500 zł (od października do lipca). O te pieniądze mogli ubiegać się absolwenci, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i spełnili jeden z warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzą z rodziny wielodzietnej, są wychowankami rodziny zastępczej/państwowego domu dziecka lub mają rekomendację lokalnej NGO.

 

W ciągu 15. edycji Programu przyznano łącznie ponad 20 tys. różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 15 tys. na I rok studiów. W gronie laureatów stypendiów na I rok, maturzystów z rodzin popegeerowskich było łącznie ponad 8 tys. Od początku trwania Programu jego Fundatorzy przeznaczyli na stypendia pomostowe blisko 100 mln złotych.

 

anr.gov.pl/AZk/Fot. anr.gov.pl