PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Spółdzielnie socjalne sposobem na poprawę sytuacji społecznej

Spółdzielnie socjalne sposobem na poprawę sytuacji społecznej

Autor: Emilia Gromczak 2021-12-18 13:20:22
Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne to formy przedsiębiorstwa społecznego. Ich celem jest polepszenie sytuacji społecznej i ekonomicznej członków.

Spółdzielnia socjalna jest stała się z czasem jednym z kluczowych podmiotów ekonomii społecznej oraz istotnym instrumentem polityki społecznej w zakresie aktywnej integracji i zwiększania spójności społecznej. Ma na celu m.in. zapewnienie zatrudnienia osobom, które nie mają szansy na rynku pracy. Chodzi również o reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Spółdzielnie socjalne sposobem na reintegrację_future-gb746a3156_1280.jpg

Spółdzielnia tego typu jest przedsiębiorstwem społecznym. W Polsce w 2019 r. zarejestrowanych było o tym charakterze 1547 podmiotów. W przeciwieństwie do spółdzielni rolniczych, ilość socjalnych spółdzielni rośnie z roku na rok. Mają one na celu zapewnienie miejsca pracy grupie osób oraz polepszenie ich sytuacji zarówno społecznej, jak i ekonomicznej. W ten sposób może dojść do powrotu do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy jej członków/pracowników. Ma ona również na celu reintegrację społeczną i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym przypadku są to tzw. integracyjne przedsiębiorstwa społeczne, które łączą cel ekonomiczny i społeczny. Chodzi w nich o zwiększenie możliwości zatrudniania pracowników, gdzie wartością jest korzyść osób zatrudnionych lub korzyść klientów zewnętrznych.

Kwestie prawne i statutowe

Spółdzielnie socjalne mogą łatwo pozyskać środki finansowych oraz korzystać z instytucji wspomagających ich działanie. Są to Centra Integracji Społecznej oraz Centra Aktywności Lokalnej, które zachęcającą do zakładania spółdzielni socjalnej poprzez wsparcie instytucjonalne oraz organizację warsztatów na temat ekonomii społecznej. Jeśli chodzi o kwestie prawne w zakładaniu spółdzielni, to największe ułatwienia weszły w życie życie w marcu 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 651). Dotyczyły m.in. ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnej poprzez warunkowe zmniejszenie liczby założycieli z 5 do 3 osób, z obowiązkiem uzupełnienia składu członkowskiego spółdzielni do 5 osób w terminie 12 miesięcy, rozszerzenia katalogu osób, które mogą zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej w (mogą to być: poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej lub na specjalnych zasadach opiekunowie osób niepełnosprawnych), zwiększenia limitów zatrudnieniowych czy też możliwości tworzenia „konsorcjum spółdzielczego”. Statutowa działalność spółdzielni socjalnej może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna lub nieodpłatnie. Organy spółdzielni to zarząd, walne zgromadzenie oraz rada nadzorcza. Spółdzielnie socjalne mają najwyższy organ, jakim jest walne zgromadzenie. Członkowie spółdzielni podczas zebrania podejmują decyzję dot. działania i rozwoju tego przedsiębiorstwa społecznego.

Spółdzielnie socjalne nowym sposobem działania

Warto założyć spółdzielnie socjalne ponieważ, jest to nowy pomysł na działanie. Daje nam zatrudnienie, mamy poczucie przynależności do danej grupy. Taka spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej reintegracji jej członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej. Realizuje funkcje o charakterze społecznym, socjalnym oraz samopomocowym. 

Przeczytaj: Forma zatrudnienia najczęściej wybierana przez Polaków to…

wmodr.pl/fot.pixabay.com