PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Rośliny spoza UE – poznaj właściwe zasady importu

Rośliny spoza UE – poznaj właściwe zasady importu

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-08-25 06:00:00
Rośliny spoza UE

Sprowadzając rośliny spoza UE z nieznanych lub niepewnych źródeł, bez wymaganych dokumentów i kontroli możemy się przyczynić do wprowadzania na terytorium Wspólnoty niewystępujących dotychczas organizmów szkodliwych dla innych roślin. Te natomiast mogą spowodować znaczące straty gospodarcze oraz szkody w środowisku naturalnym.

Rośliny spoza UE w przypadku przywozu na teren Wspólnoty muszą przejść graniczną kontrolę fitosanitarną

Z tego powodu, nawet w przypadku gdy sprowadzamy rośliny spoza UE na użytek własny, ich przywóz wiąże się z koniecznością przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej. Sprowadzanie roślin ze sprawdzonego źródła, z towarzyszeniem wymaganych dokumentów oraz zgłoszenie ich do kontroli granicznej są gwarancją, że rośliny są zdrowe i że w miejscu wwozu na terytorium UE nie zostaną skonfiskowane i odesłane do miejsca pochodzenia lub zniszczone.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, rośliny spoza UE przeznaczone do sadzenia (w tym rośliny doniczkowe i nasiona przeznaczone do siewu) wprowadzane na terytorium Wspólnoty każdorazowo muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wystawione przez oficjalną służbę ochrony państwa pochodzenia. Prawo nie przewiduje odstępstw od powyższych zasad dla importu do celów prywatnych, obowiązują one bez względu na ilość towaru, jaki jest importowany.

Czytaj też: Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy ma już 70 lat

Rośliny spoza UE – niezastosowanie się do zasad skutkuje odesłaniem do miejsca pochodzenia lub zniszczeniem

Osoby zainteresowane przywozem rośliny spoza UERosliny spoza UE 02 na teren Wspólnoty, niezależnie, czy są one przeznaczone do celów prywatnych, czy komercyjnych, muszą zarejestrować się w rejestrze podmiotów profesjonalnych, prowadzonym przez właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rejestracja taka odbywa się na wniosek podmiotu.

Aby możliwe było dokonanie zgłoszenia, osoba importująca musi także założyć darmowe konto w unijnym systemie informatycznym TRACES NT. Importowane przesyłki roślin i towarów pochodzenia roślinnego przed wprowadzeniem na terytorium Unii Europejskiej muszą zostać zgłoszone do granicznej kontroli fitosanitarnej za pośrednictwem systemu TRACES NT poprzez wypełnienie przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę pierwszej części dokumentu CHED-PP.

Osobą odpowiedzialną za przesyłkę może być importer lub osoba przez niego wyznaczona (np. agent celny). Wykonanie granicznej kontroli fitosanitarnej jest odpłatne, a wysokość opłaty jest zależna od ilości i rodzaju importowanego towaru. Więcej informacji na temat obsługi systemu TRACES NT.

Niezastosowanie się do powyżej wskazanych zasad może wiązać się z zatrzymaniem rośliny spoza UE oraz jej odesłaniem do miejsca pochodzenia lub jej zniszczeniem. Koszty tych działań ponosi importujący.

piorin.gov.pl/fot.Pixabay


Prof. Jan Szyszko uhonorowany pomnikiem w Jarocinie

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-28 10:30:00

Szczegółowa prognoza pogody IMGW na 28 i 29 czerwca

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 09:00:00

IMGW: Koszmarne upały we wtorek. Będzie jak w tropikach

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 08:30:00

BULT SMOGOWICZE