PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Projekt "najciekawszych wsi"

Projekt "najciekawszych wsi"

Autor: Robert Maj 2015-02-27 18:32:00
Brak grafiki
W Polsce powstaje Sieć Najciekawszych Wsi, wzorowana np. na francuskiej sieci najpiękniejszych wsi. Ma ich być na początek kilkadziesiąt – ciekawych pod względem...

W Polsce powstaje Sieć Najciekawszych Wsi, wzorowana np. na francuskiej sieci najpiękniejszych wsi. Ma ich być na początek kilkadziesiąt – ciekawych pod względem dziedzictwa kulturowego, dostarczających przeżyć turystom, wyróżniających się ładem przestrzennym.

Jak relacjonował pomysłodawca utworzenia Sieci, wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, w spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele 11 urzędów marszałkowskich, założonej przez ministerstwo rolnictwa Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA, która finansuje projekt „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi”, a także przedstawiciel resortu rolnictwa, Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz szef zespołu ekspertów, który dokonuje oceny poszczególnych miejscowości.

Celem piątkowego spotkania było poinformowanie samorządów województw o pracach na rzecz utworzenia Sieci oraz zaproszenie ich do współpracy.
Pomysł na Sieć, jak wyjaśniał PAP Wilczyński, polega na tym, by bazując na miejscowościach mających „istotne walory poznawcze” stworzyć listę wsi w Polsce, które byłyby miejscami atrakcyjnymi dla turystów zainteresowanych życiem wiejskim, historią danych rejonów, czy tym, jak żyło się lub żyje obecnie mieszkańcom obszarów wiejskich. „Nie muszą być to koniecznie walory związane z historią, mogą to być całkiem współczesne atuty” – wyjaśnił Wilczyński, podając przykład wsi Gniewino w woj. pomorskim, gdzie powstało centrum pobytowe w trakcie mistrzostw Euro 2012, w którym stacjonowała drużyna Hiszpanii.

Czym mają się wyróżniać wsie, które utworzą Sieć Najciekawszych? Ładem przestrzennym, cennym zasobem dziedzictwa kulturowego, zabytkami, tradycyjną, spójną zabudową, wiejskim charakterem. Według założeń mają też wzbudzać ciekawość, zachęcać do odwiedzenia ich oraz pobytu. Powinny mieć swoje wyróżniki, czyli elementy nadające im rozpoznawalność i szczególny pod jakimś względem charakter. Mają mieć swój niepowtarzalny klimat, specyfikę i odpowiednią infrastrukturę, np. by dawać warunki pobytu. Warunek przynależności do Sieci jest taki, by jakość wiejskiej przestrzeni danej miejscowości, jej ukształtowanie i wizerunek oraz infrastruktura służąca pobytowi turystów „zdecydowanie przewyższały krajową przeciętność”.

„Wcale nie musi to być wiejskość archaiczna” – tłumaczył PAP Wilczyński. Zaznaczył jednocześnie, że wieś aspirująca do przynależności do sieci musi mieć również potencjał ludzki. „Miejscowość, w której nikt niczego nie chce, w takiej sieci być nie może” – zastrzegł.

Sto potencjalnych miejscowości, które mogłyby w sieci się znaleźć, wskazała już Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Z tych stu wyłoniono 50, które w najbliższych miesiącach oceni zespół ekspertów, w skład którego weszli geografowie, ekonomiści, urbaniści czy architekci.

żródło: PAP, fot. internet